Connect with us

Hvad søger du?

Camping & feriehuse

Så længe står sommerhuset tomt …

Vil du leje dit sommerhus ud? En ny analyse udført af Dansk Kyst- og Naturturisme afslører et meget stort potentiale for at udnytte de danske feriehuse bedre. Men det er svært at få danskerne til at leje sommerhuset ud. Derfor skal der skrues på incitamenterne til at leje ud, mener man hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Der blev udlejet sommerhuse som aldrig før i september. Og året 2017 tegner til rekord. (Foto: Stig Nygaard)
(ARkivFoto: Stig Nygaard)
En ny analyse fra Dansk Kyst- og Naturturisme afslører, at danske sommerhuse står tomme i gennemsnitligt 289 dage om året. Og det er ærgerligt, for der er brug for sommerhuse til udlejning, lyder det. (Arkivfoto: Stig Nygaard)

En ny analyse fra Dansk Kyst- og Naturturisme afslører, at danske sommerhuse står tomme i gennemsnitligt 289 dage om året. Og det er ærgerligt, for der er brug for sommerhuse til udlejning, lyder det. (Arkivfoto: Stig Nygaard)

Feriehusudlejningen er helt bærende for dansk turisme, som er et af landets væsentligste erhverv.

Nu er feriehusejernes brug af sommerhuset og forbrug i lokalområderne for første gang blevet undersøgt og kortlagt i detaljer i fire af landets vigtige sommerhusområder: Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland.

Sommerhuse står tomme en stor del af året

Rapporten, som er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, afslører et meget stort potentiale for bedre udnyttelse af den danske feriehuskapacitet.

På tværs af destinationerne er feriehusene gennemsnitligt i brug 76 dage om året, enten af ejeren selv, ved udlån eller udlejning.

Det betyder, at feriehusene står tomme i 289 dage om året, hvilket svarer til ca. 4/5 af årets dage.

Analysen indikerer altså, at der er rigelig kapacitet til merbrug – enten eget eller udlejningsbrug – og særligt uden for højsæsonen.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Stort uudnyttet potentiale

“Et af de væsentligste spørgsmål i dansk turisme lige nu er, hvordan vi udvider den markedsrelevante kapacitet i feriehusudlejningen,” siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

“Der er simpelthen et meget stort uudnyttet potentiale i at få flere feriehuse på udlejningsmarkedet – også selvom man tager højde for, at ikke alle huse egner sig til udlejning. Det er derfor særdeles oplagt at se nærmere på, hvordan vi kan øge incitamentet til at leje ud hos den gruppe, der ikke gør det i dag.”

LÆS OGSÅ: Sommerhusejere kaster deres kærlighed på Airbnb

Svært at overtale sommerhusejere

Undersøgelsens resultater tyder dog på, at sommerhusejere, der ikke lejer ud, er svære at overtale.

I undersøgelsen svarer kun 10 % af de adspurgte, som ikke lejer ud, at de overvejer at gøre det.

Hvis denne gruppe gør alvor af tankerne vil dette dog – alene i de fire områder, der er omfattet af undersøgelsen – kunne skabe yderligere 11.692 udlejningsuger på årsplan.

“Hvis man spørger sommerhusejerne, peger de først og fremmest på muligheden for en større indtjening som det, der bedst vil kunne flytte dem ud på udlejningsmarkedet, så det er jo et af de håndtag, der kan skrues på for at skabe vækst i dansk turisme og lokalt i sommerhusområderne,” siger Jens Hausted.

LÆS OGSÅ: Campingplads vil bygge sommerhuse

Sommerhusudlejning skaber arbejdspladser

Hos Feriehusudlejernes Brancheforening har man på medlemmernes vegne længe efterspurgt politiske initiativer, der kan højne danskernes lyst til at leje sommerhuset ud.

Her er erfaringen, at der skal en større økonomisk gevinst og oplysning til for at flytte huse ud på markedet:

“Når man vælger at leje sit sommerhus ud, er den altoverskyggende årsag de økonomiske overvejelser. Men når det er sagt, er det vores erfaring, at der også kan flyttes på mange sommerhusejeres holdninger til udlejning ved oplysning om reglerne og ved at kaste lys på gevinsterne ved mere turisme og dermed mere liv i lokalområderne,” siger vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Poul Fejer Christiansen.

“Den opgave ligger dels hos os, dels hos kommunerne. Men politisk mener vi også, at der må være motivation for at lave reglerne om på baggrund af de store samfundsøkonomiske gevinster, der vil være ved en bedre udnyttelse af potentialet,” siger han.

“Hvis regeringen som forventet får gennemført en forhøjelse af bundfradraget for sommerhusudlejning fra 22.000 kr. til 36.000 kr., forventer vi, at der kommer yderligere 2.000 sommerhuse på markedet som et direkte resultat heraf. Og vi ved, at for hver 3 sommerhuse, der kommer på udlejningsmarkedet, svarer det til én fuldtidsbeskæftiget.”

LÆS OGSÅ: Mangel på sommerhuse hæmmer væksten på Vestkysten

Potentiale i ejernes merbrug

Undersøgelsen opgør sommerhusejernes eget forbrug årligt i deres feriehus.

Det samlede forbrug i de fire områder var i 2017 ca. 3,6 mia. kr., hvilket svarer til ca. 50.000 kr. pr. feriehus om året.

Deles forbruget ud pr. døgn, skabte hvert feriehus i gennemsnit et døgnforbrug i 2017 på ca. 565 kr. pr. døgn. Her er den største post forbruget på dagligvarer, efterfulgt af shopping samt restaurant og cafébesøg.

Alene i de undersøgte feriehusområder viser tallene, at der relativt nemt kan genereres en markant øget turismeomsætning ved en bedre udnyttelse af feriehuskapaciteten. Hvis sommerhusene i de undersøgte områder var beboet blot én weekend mere om året af feriehusejerne, ville det samlet give ca. 80 mio. kr. i lokal handel.

[box type=”shadow” align=”alignleft” class=”” width=”300″]Fakta om undersøgelsen: • Rapporten er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, der alle har udfyldt et spørgeskema om bl.a. deres brug af feriehuset. • Målgruppen for undersøgelsen er ejere af feriehuse i: Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland. I disse områder har man til sammen ca. 72.000 feriehuse – fraregnet bl.a. feriehuse, der benyttes til helårsbeboelse. Heraf er 10.000 tilfældigt udvalgte feriehusejere inviteret til at deltage i undersøgelsen. • Undersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme samt kommuner og destinationsselskaber i de fire sommerhusområder. • Rapporten undersøger feriehusejerne i de enkelte områder, herunder deres forbrug i lokalområdet, udlejningspræferencer, brug af feriehuset osv.[/box]

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet