Connect with us

Hvad søger du?

Rettigheder

Ophavsret
Indholdet på Turisme.nu er beskyttet efter Lov om Ophavsret.

Brug af redaktionelt indhold

Links
Turisme.nu opfordrer til, at man linker til indhold på sitet, såfremt den sammenhæng, linkene placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik.

Citater
Medier og andre organisationer er velkomne til at citere artikler fra Turisme.nu – dog ikke i reklameøjemed eller lignende. Citaterne skal være korte og i overensstemmelse med god citatskik, og artikler forventes at indeholde et tydeligt link til den citerede turisme.nu-artikel. Turisme.nu skal tydeligt være angivet som kilde, og citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes.

Kopi af materiale
Det er tilladt at printe enkelte eksemplarer af materiale fra Turisme.nu til privat – ikke erhvervsmæssig – brug.

Videreudnyttelse af artikler
Hvis du ønsker at fremstille en række kopier eller særtryk af artikler fra Turisme.nu til kommercielt brug, så kontakt den journalist, der er krediteret for historien. Journalisten skal i første omgang godkende videreudnyttelsen og vil muligvis tage sig betalt for den. Når aftalen med journalisten er på plads, skal udgiveren – det vil sige Turisme.nu’s chefredaktør – ligeledes godkende videreudnyttelsen. Først når der ligger en skriftlig godkendelse fra både journalist og udgiver, må videreudnyttelsen finde sted.

Hvis du ønsker også at bringe de illustrationer, der er brugt i forbindelse med historien, skal du ligeledes indhente en godkendelse fra den krediterede fotograf/illustrator.

Datamining

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Turisme.nu forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Generelt
Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af såvel Turisme.nu som de pågældende journalister og kan medføre straf, nedlæggelse af forbud og erstatningsansvar. Begrænsningerne er fuldt ud gældende, selv om den part, der ønsker at kopiere eller videreudnytte materialet, på nogen måde har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af det.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, osv. af materiale fra Turisme.nu, så send en e-mail til redaktion@turisme.nu.

Forbrug af indhold – logins
Vi tillader to aktive logins per bruger, så du kan læse Turisme.nu på for eksempel din computer og smart-enhed. Hvis du vil logge ind et tredje sted, skal du logge ud et af de to andre.

Hvis I er flere, der gerne vil læse med, tilbyder vi selvfølgelig flerbrugeraftaler.

Skriv til lennart@turisme.nu for at høre om mulighederne.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet