Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Nyheder

Feriehusudlejere roser grøn strategi – og peger på udfordringer

Den nye Nationale Strategi for Bæredygtig Vækst i dansk turisme peger den rigtige vej, men det kræver penge.

Danskerne vil i stigende grad fravælge danske feriehuse i 2022 lyder vurderingen fra DanCenter. Til gengæld er der tegn på, at udlændingene er på vej tilbage. (Arkivfoto: Marc Markstein)
(Arkivfoto: Marc Markstein)

”Det er en strategi, der peger i den helt rigtige retning. Fremtidens turisme skal være bæredygtig,” siger Pia Loft, der er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, i en kommentar til den nationale turismestrategi, der netop er fremlagt.

”Det handler om, at vi skal investere i grøn­ne og bæredygtige løsninger, der mindsker påvirkningen af klima og miljø. Og der er fokus på at fortsætte væksten i kyst- og naturturismen og bidrage til en balanceret vækst og udvikling i hele Danmark.”

”Det flugter fuldstændig med de ambitioner, vi har i Feriehusudlejernes Brancheforening, siger Pia Loft.

”En forudsætning for, at vi når de afgørende og ambitiøse mål i turismestrategien, er, at der også sættes fokus på udfordringer i rammevilkår og finansiering,” siger hun.

Feriehusudlejerne peger på tre hovedpunkter, hvor foreningen mener, man bør sætte ind:

  • Mangel på arbejdskraft
  • Fradrag for energiforbedringer til feriehusejere
  • Udbygning af elnettet i feriehusområderne

”Det er ikke nævnt i strategien, men det er vigtigt i det videre arbejde med implementeringen af strategien at se på disse udfordringer, så vi kommer i mål med de ambitiøse målsætninger,” siger Pia Loft, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

Bæredygtige feriehuse

Et af kardinalpunkterne i den nye nationale turismestrategi er et fokus på bæredygtig udvikling af turismen.

For at understøtte den målsætning, ønsker feriehusudlejerne sig, at der indføres et fradrag for energiforbedringer af feriehusene:

“Vi er lige så ambitiøse som regeringen og erhvervsministeren. Og vi kan komme langt, hvis regeringen vil understøtte den grønne omstilling med indførelsen af et grønt energiforbedringsfradrag i danske feriehuse og ferieboliger. Det giver incitament til de grønne investeringer i de danske feriehuse, den nationale turismestrategi efterlyser,” siger Pia Loft.

Gæster kommer i elbil

Desuden er det afgørende, at Folketing og regering sikrer investeringer i et udbygget elnet, hvis turismestrategien skal lykkes, mener foreningen.

Et stigende antal gæster forventes i de kommende år at ville ankomme i elbil. De forventer at kunne lade deres biler op ved husene, mens de sover eller bare befinder sig i huset.

“Det er vigtigt, at det samlede elnet udbygges, så der er el nok til ladestandere til de mange kommende elbiler. Allerede nu oplever vi, at der er for lidt el i nogle sommerhusområder. Det faktum står i vejen for strategien. Og derfor må politikerne handle,” tilskynder direktør Pia Loft.

Netop udsigten til mange nye elbiler i feriehusområder rejser også panderynker i Odsherred, landets største sommerhuskommune:

“Vi er i en situation, hvor det danske elnet ikke kan holde til, hvis mange sommerhuse skal lade biler op,” siger Morten Egeskov, direktør i Visit Odsherred, til DR.

Flere huse til udlejning

Under coronapandemien blev der handlet mange feriehuse.

Derfor er der et mindre fald i antallet af feriehuse til udlejning.

Sammenholdt med, at der de sidste 5-10 år har været en støt stigning i efterspørgslen, er der en udfordring med at sikre et tilstrækkeligt udbud af huse for at kunne vækste, lyder det fra Feriehusudlejernes Brancheforening.

“Der skal investeres i udvikling af attraktiv overnatningskapacitet i dansk kyst- og naturturisme. Derfor er det også godt, at der lægges op til nye partnerskaber med kommuner, lokalsamfund og destinationer om udvikling af nye feriehusområder – og om at tilvejebringe den finansiering, der er forudsætningen for, at vi kan realisere de outdoor- og naturoplevelser, grønne overnatningssteder og gode klima- og miljøvenlige tilbud, som strategien efterlyser,” slutter Pia Loft.

Fik du læst ...

Camping & feriehuse

Undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at næsten to tredjedele af danskerne vil holde sommerferie herhjemme. Fremtidsforsker spår camping en stor fremtid.

Ordet er dit

Turismeforsker Matias Thuen Jørgensen fremhæver væsentlige pointer og problemstillinger i den nye nationale turismestrategi.

Analyse

Tårnhøj inflation, krig i Ukraine og corona-spøgelset spiller ind: Mere end hver fjerde dansker har stadig ikke besluttet, hvad sommerferien skal indeholde. Det viser...

Politik

Vestkysten er den helt store motor i dansk kystturisme, så hvorfor fylder den ikke mere i den nationale strategi, spørger Peer H. Kristensen.