Connect with us

Hvad søger du?

Infrastruktur

Panderynker hos CPH

Københavns Lufthavn er i hastig forandring på rejsen mod fremtidens bæredygtige luftfart. Men der er pres på forretningen og de senere års investeringer på omkring 2 mia. kr. årligt er markant større end netto-indtjeningen. Resultatet før skat faldt i 2019 med 8,7 % til knap DKK 1,3 mia.

I januar 2018 var der 4,5% flere rejsende på charterflyvninger fra Københavns Lufthavn. En væsentlig del af forklaringen på den stigning er en øget trafik til destinationer i Egypten. (Foto: Ernst Tobisch/Københavns Lufthavn)
I januar 2018 var der 4,5% flere rejsende på charterflyvninger fra Københavns Lufthavn. En væsentlig del af forklaringen på den stigning er en øget trafik til destinationer i Egypten. (Foto: Ernst Tobisch/Københavns Lufthavn)
Take off fra CPH. Over 26 millioner passagerer benyttede CPH i 2015. Det er 1 million flere end året før. (Foto: Thomas Rousing /https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Take off fra CPH. Landets største lufthavn havde i gennemsnit 82.895 passagerer om dagen i 2019. Men faktorer som brexit og Corona-virus giver anledning til panderynker på direktionsgangen. (Foto: Thomas Rousing /https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Københavns Lufthavn er i hastig forandring på rejsen mod fremtidens bæredygtige luftfart. Men der er pres på forretningen og de senere års investeringer på omkring 2 mia. kr. årligt er markant større end netto-indtjeningen. Resultatet før skat faldt i 2019 med 8,7 % til knap DKK 1,3 mia.

2019 blev et travlt år i Københavns Lufthavn med tæt på 30,3 millioner rejsende og 188 direkte ruter. På en gennemsnitlig dag var der 82.895 rejsende igennem terminalerne på vej til og fra ferie og forretningsrejse.

“At gøre verden tilgængelig med flyrejser skaber ikke blot kulturel og social værdi. Hver eneste flyrute skaber velstand for hele Danmark, så vi skal ikke flyve mindre. Vi skal flyve bæredygtigt og sikre hensynet til klimaet,” siger Thomas Woldbye.

Europas mest effektive

CPH nåede en milepæl den 4. juni 2019, hvor H.K.H. Kronprins Frederik kunne indvie Finger E – et nyt terminalbyggeri til samlet knap 2 mia. kr., der skaber mere plads til de rejsende og til de store, moderne fly på de lange ruter ud af Europa.

SAS har besluttet at basere selskabets kommende flåde af otte moderne, brændstofvenlige og støjsvage Airbus A350 fly i Københavns Lufthavn. Samtidig er den direkte rute til Los Angeles flyttet fra Stockholm til København.

“Vi vil meget gerne takke for den tillid, SAS viser ved at styrke Københavns Lufthavns position som Nordens vigtigste knudepunkt,” siger Thomas Woldbye.

SAS er største selskab i CPH med 33% af trafikken. Dernæst følger Norwegian med 17%, Ryanair med 8% og easyJet med 6%. Hos Ryanair og easyjet bød året på passagervækst på henholdsvis 20,6% og 4,3%.

“Vi har et godt og tæt samarbejde med alle flyselskaber om at være en attraktiv lufthavn og gøre operationen så effektiv som muligt for alle parter,” siger Thomas Woldbye.

CPH blev i 2019 kåret som Europas mest effektive lufthavn for 14. gang ud af 16 mulige af Air Transport Research Society (ATRS).

Pres på forretningen

Men der er voksende pres på forretningen Københavns Lufthavne A/S, hvor der de senere år er investeret omkring 2 mia. kr. årligt i at udvikle lufthavnen.

“De rekordhøje investeringer er i dag markant større end vores resultat før skat. Det er ikke holdbart på sigt,” siger Thomas Woldbye.

CPHs cash-flow er sat yderligere under pres på grund af usikkerhed om verdensøkonomien, brexit, handelskrig og corona virus.

“Vi ønsker at fortsætte investeringerne i Fremtidens Lufthavn og dermed styrke Danmarks internationale tilgængelighed med direkte flyruter til hele verden. Udviklingen af lufthavnen skal ske i takt med at passagertallet stiger. Men grundet den øgede globale usikkerhed er det ikke sikkert, at alle de ønskede investeringer er realiserbare i forhold til det cash flow, der er til rådighed. Det er ganske enkelt rettidig omhu,” siger Thomas Woldbye.

CPH vil derfor løbende vurdere og tilpasse investeringsniveauet i forhold til den økonomiske og risikomæssige udvikling.

“Hvis vi skal lykkes, er der behov for stabilitet og et forudsigeligt økonomisk fundament, så vidt det er muligt. Lufthavnen skal være både finansiel og klimamæssigt bæredygtig,” siger Thomas Woldbye.

Fald i omsætning og mindre udbytte

Resultat før skat faldt i 2019 med 8,7 % til knap DKK 1,3 mia. – primært på grund af lavere takster, det vil sige den pris, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnens infrastruktur og serviceydelser.

Det er på niveau med det udmeldte i delårsrapporten for tredje kvartal 2019.
Den aeronautiske del af forretningen var præget af, at taksterne blev sænket med 10 % i 2018 og yderligere 5 % i 2019.

Dertil var flytrafikken påvirket negativt af en række konkurser, syv dages pilotstrejke i SAS og den nye strategi i Norwegian med fokus på lønsomhed fremfor vækst. Den aeronautiske omsætning faldt 6,2% til DKK 2.4 mia. kroner.

Det ikke-aeronautiske område omfatter blandt andet indtægter fra leje, parkering og shopping centret. Året sluttede med en fremgang i den non-aeronautiske omsætning på 3,2% til DKK 1.930,5 mio.

Samlet faldt omsætningen i CPH med 2,2% til DKK 4.345,7 mio. (2018: DKK 4.444,8 mio.).

Historisk har CPH levet op til aktionærernes, herunder statens, forventning om udbyttebetaling og har udloddet 100% af årets resultat; men i lyset af situationen med global økonomisk usikkerhed, lavere takster og et fortsat meget højt investeringsniveau har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for andet halvår 2019.

For første halvår 2019 blev der udbetalt udbytte på 50 % af halvårsresultatet. For det fulde regnskabsår 2019 udbetales således et samlet udbytte på 23,3 %. Udbyttepolitikken om, over tid, samlet at udbetale 100% af selskabets resultat, fastholdes.
 

Fart på den grønne omstilling

Thomas Woldbye understreger, at lufthavnens økonomiske styrke og den nødvendige grønne omstilling hænger uløseligt sammen. I 2019 blev der sat fart på omstillingen med alt fra solceller og energibesparelser til flere el-køretøjer.

Driften af lufthavnen blev certificeret som CO2-neutral af Airports Council International – det højest mulige niveau i ACA-programmet (Airport Carbon Accreditation). Det er sket dels ved egen kraft, dels ved at støtte et certificeret klimaprojekt i Laos. Næste mål er ved egen kraft at gøre driften helt emissionsfri i 2030.

I 2019 samarbejdede den danske luftfartsbranche om et klimaudspil og ambitionen om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050.

“Gennem forslaget om etablering af en klimafond for luftfarten og aktiv deltagelse i regeringens klimapartnerskab kan vi sammen med forskere, politikere og klima-organisationer sætte retning og fart på omstillingen til bæredygtig luftfart,” siger Thomas Woldbye.

Ny strategi: Architects of the future Airport

I 2019 lancerede CPH en strategi for fremtidens lufthavn: Architects of the future Airport.

“Strategien bygger videre på vores fundament af effektiv og sikker drift, men fokuserer i høj grad også på vores rolle i samfundet, en bæredygtig udvikling og endnu et løft af passageroplevelsen,” siger Thomas Woldbye.

“De rejsende, flyselskaberne og resten af kunderne skal endnu mere i fokus. Vi skal tænke innovativt og simplificere, så hverdagen bliver nemmere og oplevelsen endnu bedre for alle, der bruger lufthavnen,” siger han.

CPH har identificeret en række centrale områder – en række take-offs – der skal drive udvikling og forandring. De handler bl.a. om bæredygtig luftfart, om at inddrage vores omverden endnu mere i arbejdet med at skabe fremtidens lufthavn – og om at sætte fart på digitaliseringen og udvikle fremtidens job og kompetencer.

Ny masterplan for fremtidens lufthavn

2019 blev også året, hvor CPH indsendte en ansøgning til myndighederne om et nyt grundlag for den fortsatte udvikling af og bæredygtige omstilling til fremtidens lufthavn.

Med støtte fra SAS, Norwegian og DAT er ønsket at forskyde lufthavnens tredje bane – tværbanen – der bruges meget sjældent. Det vil frigøre plads til fremtidens moderne flytyper, der er mere brændstofvenlige og mindre støjende.

Med den nye “masterplan” vil CPH over en årrække kunne videreudvikle lufthavnen inden for vores nuværende område med alle faciliteter under ét tag og den kortest mulige afstand til gates og offentlig transport.

En godkendelse af den nye masterplan er derfor én afgørende brik blandt flere, for at lufthavnen får det driftsmæssige fundament til at fortsætte med at kunne bidrage til den grønne omstilling af luftfarten.

Rekord i passagertilfredshed

Året sluttede med en god nyhed. Passagerernes tilfredshed voksede fra 81 % til rekordhøje 86 %, der erklærer sig tilfredse eller særdeles tilfredse med servicen, faciliteterne og rejsen gennem lufthavnen.

Det fremgik af den internationale Airport Service Quality (ASQ*) tilfredshedsmåling, der foretages kvartalsvis blandt afrejsende passagerer i flere end 350 lufthavne verden over.

Thomas Woldbye vurderer, at passagerernes tilfredshed er et direkte og målbart resultat af de mange nye faciliteter og den gode service, passagererne møder i lufthavnen – hos f.eks. flyselskaber, politi, groundhandlernes check-in og bagagepersonale, de ansatte i butikker og restauranter og CPHs egne ansatte i f.eks. rengøring og Security.

“Det gode samarbejde lover godt for fremtiden, hvor vi sammen skal skabe en bæredygtig lufthavn, som også de næste generationer kan være stolte af,” siger Thomas Woldbye.

Forventninger for 2020

Luftfarten globalt er under pres med blandt andet økonomisk usikkerhed, klimaomstilling og i den seneste tid udbruddet af Coronavirus COVID-19.

Coronaudbruddet påvirker antallet af flyrejser markant – både når det gælder ferie- og forretningsrejser. Flyselskaberne annoncerer aflysninger og reducerer driften i takt med den faldende efterspørgsel.

På baggrund af den store usikkerhed COVID-19 har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske påvirkninger af Coronavirussen. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede investeringer.

Som en konsekvens heraf vil CPH derfor løbende vurdere og tilpasse de operationelle omkostninger og investeringsniveauet.

Download årsrapporten her: https://www.cph.dk/om-cph/investorer/aarsrapporter

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet