Connect with us

Hvad søger du?

Politik

Dansk Erhverv: Turismefremme nærmer sig målet

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag en detaljeret aftale om et forenklet erhvervsfremmesystem, Dansk Erhverv er overordnet positiv. Nu drejer det sig om at fastholde investeringen i turismen samt få realiseret det potentiale, der ligger i aftalen.

Lars Ramme Nielsen
Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv. (Arkivfoto)

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag en detaljeret aftale om et forenklet erhvervsfremmesystem, Dansk Erhverv er overordnet positiv.

Nu drejer det sig om at fastholde investeringen i turismen samt få realiseret det potentiale, der ligger i aftalen, lyder det fra Dansk Erhverv.

Aftaleteksten mellem regeringen og Dansk Folkeparti dækker i sine 11 sider en række positive elementer.

Det er for Dansk Erhverv særligt vigtigt, at regionernes hidtidige finansiering af Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme videreføres. Nu via Erhvervsministeriet.

Dansk Erhverv vil have et skarpt blik på, at aktivitetsniveauet kan fastholdes og ser frem til en endnu bedre koordinering og mere synergi end hidtil.

”Dansk Erhverv bakker op om målet om, at organiseringen skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler gennem en fælles retning for den tværgående operative indsats og bedre synergi mellem den internationale markedsføring og udviklingen af storbyturismen og kyst- og naturturismen,” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

“Men udmøntningen skal ske med det klare fokus, at turismefremme er lokalt forankret og at der skal ske en tæt involvering af turisterhvervet. I Dansk Erhverv glæder vi os til bidrage til den nærmere udmøntning af aftalen, så turismeerhvervets behov afspejles i den endelige organisering af turismefremmen,” siger Lars Ramme Nielsen.

I aftaleteksten nævnes endvidere, at turismesamarbejder, der i dag finansieres af de regionale vækstfora, fremover skal søge medfinansiering i erhvervsfremmebestyrelsen.

”Udover Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme, så er der i Danmark en række hidtil regionalt finansierede indsatser, der er endog meget velfungerende. Eksempelvis Destination Bornholm og FOMARS-samarbejdet i Region Syddanmark, der ikke er specifikt nævnt. Vi hæfter os dog ved, at det af aftalen fremgår, at under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærkes midler til lokale og tværgående turismeprojekter, hvor hovedparten af midlerne afsættes til destinationsselskaberne,” siger Lars Ramme Nielsen.

Turismefremme med færre destinationsselskaber

“Turismen har sine egne forudsætninger og er lokalt forankret. Der er dog mening i en konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats i langt færre destinationsselskaber, så vi kommer til at stå med færre, men stærkere og mere bæredygtige destinationer. I den nye organisering fjernes det regionale niveau i turismefremme, men det er vigtigt, at de cirka 150 millioner kroner fra de regionale vækstfora, der hidtil er kommet turismen til gode, bliver i turismen,” siger Lars Ramme Nielsen.

Lars Ramme Nielsen fortsætter:

”Stat, regioner og kommuner bruger i dag 650 millioner kroner om året på at fremme dansk turisme. Det er mange penge, og der er plads til optimering, så vi får ‘flest turister for pengene’. Når det er sagt, så er det vigtigt at også det offentlige Danmark fastholder sit fokus og investering i det væksterhverv turismen er. Private investorer viser vejen med milliardinvesteringer i disse år”.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der repræsenterer mere end 1.700 virksomheder i dansk turisme, har fulgt arbejdet frem mod et nyt turistfremmesystem tæt. Turismen er per definition stedbunden og derfor forbundet med identitet. På den præmis er det foreliggende grundlag et godt udgangspunkt for den endelige udmøntning.

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Hotel

Hotelbrandet Aiden er ny spiller på hotelmarkedet i Danmark. Her mødes ungt og urbant design med nye teknologiske løsninger. Kædens første hotel er placeret...

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet