Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Politik

LEGOLAND Billund Resort: “Vi skal lykkes med stærke destinationsselskaber …”

Færre og stærkere destinationsselskaber er vejen frem for dansk turisme, mener Martin Aadal, salgs- og marketingdirektør hos Legoland Billund Resort. I fjerde afsnit i Turisme.nu’s serie om fremtiden for dansk turisme efter den nye turismelov sætter vi spot på én af de helt store aktører.

Der er brug for færre og stærkere destinationsselskaber, mener Martin Aadal, salgs- og marketingdirektør hos Legoland Billund Resort. (PR-foto)
Der er brug for færre og stærkere destinationsselskaber, mener Martin Aadal, salgs- og marketingdirektør hos Legoland Billund Resort. (PR-foto)

Færre og stærkere destinationsselskaber er vejen frem for dansk turisme, mener Martin Aadal, salgs- og marketingdirektør hos Legoland Billund Resort. I fjerde afsnit i Turisme.nu’s serie om fremtiden for dansk turisme efter den nye turismelov sætter vi spot på én af de helt store aktører.

Af Lars Nielsen

Turisme.nu har i tidligere artikler talt med turismefremmeaktører i Dansk Turismefremme og Danske Destinationer og i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Fælles for dem er, at de ikke tjener penge på turisterne i Danmark, men lever af medlemsbidrag og offentlige tilskud.

De er derfor påvirkede af, hvordan det offentlige støttesystem er bygget op, og hvordan det forandres med den nye turismelov.

Samtidig er de sat i verden for at varetage deres medlemmers interesser, og i sidste ende at skabe så gode indtægter til dansk turisme som muligt.

Men hvordan ser diskussionen om dansk turisme ud fra aktørernes side af bordet?

I dette interview sætter Turisme.nu’ s Lars Nielsen fokus på en af de helt store erhvervsaktører og spørger salgs- og marketingdirektør Martin Aadal fra Legoland Billund Resort, hvordan hans virksomhed ser på det, der sker i dansk turisme lige nu.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Vi er foran

Hvad tænker man om turismefremmesystemet, det privat-offentlige samarbejde som dansk turisme er bygget op om, når man er en virksomhed som jeres?

”Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af offentlige og private aktører i Foreningen Legoland Billund Resort. Det begyndte, da Lalandia kom til Billund, og i dag er vi otte kommuner og en række private aktører, som samarbejder om at trække udenlandske turister til vores område med støtte fra regionen via Fomars, (Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark, red) . Så det, vi allerede gør, kan man måske godt kalde et foregangseksempel på dét, der skal til at ske lige nu. Hos os virker det rigtig godt, og vi er i fællesskab i stand til at løfte opgaven bedre, end vi ville kunne hver for sig,” fortæller Martin Aadal.  

Hvordan kommer de stærke destinationer til at spille ind i det samarbejde?

”Lige nu er der en proces, som skal på plads. Grundlæggende synes vi, at ideen om færre og stærkere destinationer er den rigtige vej frem, og det er også det, vi har arbejdet på i Legoland Billund Resort-samarbejdet og i Syddanmark generelt med Fomars-organiseringen. Vores nuværende organisering skal selvfølgelig tilpasses de nye krav, der er til destinationsselskaberne, men jeg vil tro, at vi kan finde en løsning, hvor vi i en eller anden form kan køre et samarbejde videre, som minder rigtig meget om det, vi har i dag.”

Artiklen fortsætter under billedet

Legoland Castle Hotel. (Pr-foto)

Fælles fodslag

Man kan vel forestille sig, at de otte kommuner der indgår i Legoland Billund Resort-samarbejdet bliver til to eller tre destinationsselskaber, som andre kommuner, bliver en del af, og der så opstår den evindelige diskussion på kommunalt niveau, hvor alle kommuner vil fokusere på, om de får nok ud af samarbejdet, eller de betaler for at markedsføre virksomheder i andre kommuner?

”For vores vedkommende er vi lykkedes med at få en fælles forståelse af, at det ikke handler om geografi, men om børnefamilier. Det trækplaster vi har, når du lægger Legoland, Lalandia, Givskud Zoo og andre sammen, er det produkt, vi i fællesskab skal markedsføre til børnefamilier. Vi har fælles fodslag med de kommuner, vi har samarbejde med, og vi har været i stand til at løfte os ud af en-til-en tanken, hvor der skal være nøjagtig samme spalteplads til alle målt på sidste millimeter. Vores gæster har ikke det syn på sagen.”

“Samtidig skal alle parter kunne se, at de får værdi af samarbejdet, og sådan har det heldigvis også været. Vi har fået så gode resultater, at alle har været glade.”

Så I ser gerne de nye stærke destinationer på banen hurtigt?

”Fomars har modtaget en bevilling, der løber frem til 2021, så derfor står vi ikke i en akut situation. Men vi er fokuserede på, at processen skal i gang, og at vi skal lykkes med at få skabt nogle stærke destinationsselskaber, så vi også på den længere bane kan tiltrække de internationale turister til vores område.”

De private investerer alt de kan

En af de nye ting i forbindelse med vedtagelse af turismelov er destinationsudviklingspuljen på 50 mio. kr. Er en sådan pulje tilstrækkelig efter jeres mening?

”Det er svært at sige, om det er det rigtige beløb. Det kommer helt an på hvilke vilkår, der skal opfyldes for at få del i dem, og hvor mange der kan søge dem. Hvis de skulle deles lige mellem de 98 kommuner, ville der ikke være så meget til hver, men det er svært helt at forholde sig til, før vi ved, hvad der nøjagtigt kommer til at ske. Det er klart, at hvis der ikke er penge, vil det betyde, at der er aktiviteter, der vil blive mindre eller færre af. Fra de private aktører i vores samarbejde investerer vi alt det, vi kan, men de ekstra midler, der i dag kommer fra regionale midler via Fomars har gjort, at vi kommer endnu stærkere ud på markederne, og det er helt sikkert medvirkende til de gode overnatningstal, vi har i Region Syddanmark.”

Det offentlige-private samarbejde er vigtigt?

”Det er en politisk beslutning om, der skal være offentlig støtte til turismearbejde, men når vi trækker gæster til området, er der en samfundsøkonomisk gevinst ud over det, vi får i kassen, når vi sælger oplevelser til turisterne. Som samfund kan vi øge den effekt, hvis vi kan øge markedsføringstrykket i et destinationssamarbejde med offentlige midler. Så hvis det er det, man vil, skal der være offentlige midler,” slutter Martin Aadal.

Fik du læst ...

Debat

Hvor er opgøret med de rigide regler og lange sagsbehandlingstider, der bremser udviklingen? Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, skriver om den nye nationale turismestrategi.

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Sommerhusejere skal have incitament til den grønne omstilling, skriver Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune, i Turisme.nu's debatpanel om den nationale turismestrategi.

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.