Connect with us

Hvad søger du?

Kampagner & Projekter

25 mio. kroner til destinationsudvikling – ny pulje åbner hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer. Midlerne skal fremme vækst og skabe job inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Der kan igen søges til destinationsudvikling hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. (Foto: Jens Herrndorff)
Der kan igen søges til destinationsudvikling hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. (Foto: Jens Herrndorff)

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer. Midlerne skal fremme vækst og skabe job inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Turismeerhvervet er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19-pandemien, rigtig mange virksomheder har tabt omsætning, og det forventes at tage tid, inden især internationale turister igen får lyst og mulighed for at rejse.

For at hjælpe erhvervet på fode igen og bidrage til, at de danske turistdestinationer står stærkt i kampen om turisterne, når Danmark og resten af verden igen åbner, igangsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en indsats til 25 mio. kr. målrettet dansk turisme. Midlerne skal bidrage til at udvikle de danske turismedestinationer, så de kan levere stærke turismeoplevelser til danske og – på sigt – udenlandske turister.

”Turismen er lige nu gået helt i stå, og mange virksomheder i turismeerhvervet har det rigtig svært. Vi vil gøre vores for at hjælpe turismeerhvervet i denne svære tid og for, at vores midler kommer hurtigt ud og skaber værdi for virksomhederne,” siger Dorte Krak, administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

“Samtidig har vi blik for, at der kommer en tid, hvor danske turister og turister fra andre lande igen får mod på at rejse. Her skal danske destinationer være klar med attraktive turismeprodukter og oplevelsesattraktioner, så vi kan stå stærkt i den internationale konkurrence.”

Fokus på udvikling af destinationer

Knap 15 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er målrettet landets nye destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne. 

De resterende 10 mio. kr. er målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner. Puljen kan også søges af andre aktører end destinationsselskaber. Også her kan søges inden for alle seks strategiske fokusområder i åben konkurrence.

Midlerne skal ud til turismeerhvervet så hurtigt som muligt. Derfor er der ansøgningsfrist til de to puljer allerede i midten af maj, så midlerne kan komme ud til projekterne inden sommerferien.

Fakta

Hurtig ansøgningsproces

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismeindsats er finansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgere kan netop nu søge midler fra to puljer: 

14,7 mio. kr. i destinationsudviklingspuljen:

  • Kan søges af destinationsselskaber inden for de seks strategiske indsatsområder.

10 mio. kr. i puljen for lokale og tværgående turismeinitiativer:

  • Kan søges til øvrige turismeprojekter, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner, og kan også søges af andre aktører end destinationsselskaber.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. Ansøgninger behandles derefter i en fremskyndet ansøgningsproces, så ansøgere kan få tilsagn eller afslag ultimo juni.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i alt øremærket 50 mio. kr. til turismeområdet i 2020. De resterende ca. 25 mio. kr. er afsat til landsdækkende indsatser, der skal bidrage til at få turismeerhvervet hurtigt i gang igen, når Danmark genåbner. Midlerne udmøntes endeligt senere i foråret.

Fokusområder for turisme i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget seks strategiske fokusområder for turismefremmeindsatsen, og ansøgere kan søge på et eller flere af områderne:

  • Grøn og bæredygtig turism
  • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
  • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
  • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af ny teknologi
  • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
  • International markedsføring (på længere sigt)

Læs mere om turismepuljen og søg midler på  https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-og-tvaergaaende-turismeprojekter

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Destinationsudvikling

Ny plan sætter retningen for, hvordan turismen bliver katalysator for det gode liv. Via en 1% ’natur-afgift’ skal turisterne bidrage til Møns natur.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet