Connect with us

Hvad søger du?

Kampagner & Projekter

25 mio. kroner til destinationsudvikling – ny pulje åbner hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer. Midlerne skal fremme vækst og skabe job inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Der kan igen søges til destinationsudvikling hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. (Foto: Jens Herrndorff)
Der kan igen søges til destinationsudvikling hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. (Foto: Jens Herrndorff)

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer. Midlerne skal fremme vækst og skabe job inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Turismeerhvervet er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19-pandemien, rigtig mange virksomheder har tabt omsætning, og det forventes at tage tid, inden især internationale turister igen får lyst og mulighed for at rejse.

For at hjælpe erhvervet på fode igen og bidrage til, at de danske turistdestinationer står stærkt i kampen om turisterne, når Danmark og resten af verden igen åbner, igangsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en indsats til 25 mio. kr. målrettet dansk turisme. Midlerne skal bidrage til at udvikle de danske turismedestinationer, så de kan levere stærke turismeoplevelser til danske og – på sigt – udenlandske turister.

”Turismen er lige nu gået helt i stå, og mange virksomheder i turismeerhvervet har det rigtig svært. Vi vil gøre vores for at hjælpe turismeerhvervet i denne svære tid og for, at vores midler kommer hurtigt ud og skaber værdi for virksomhederne,” siger Dorte Krak, administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

“Samtidig har vi blik for, at der kommer en tid, hvor danske turister og turister fra andre lande igen får mod på at rejse. Her skal danske destinationer være klar med attraktive turismeprodukter og oplevelsesattraktioner, så vi kan stå stærkt i den internationale konkurrence.”

Fokus på udvikling af destinationer

Knap 15 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er målrettet landets nye destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne. 

De resterende 10 mio. kr. er målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner. Puljen kan også søges af andre aktører end destinationsselskaber. Også her kan søges inden for alle seks strategiske fokusområder i åben konkurrence.

Midlerne skal ud til turismeerhvervet så hurtigt som muligt. Derfor er der ansøgningsfrist til de to puljer allerede i midten af maj, så midlerne kan komme ud til projekterne inden sommerferien.

Fakta

Hurtig ansøgningsproces

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses turismeindsats er finansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgere kan netop nu søge midler fra to puljer: 

14,7 mio. kr. i destinationsudviklingspuljen:

  • Kan søges af destinationsselskaber inden for de seks strategiske indsatsområder.

10 mio. kr. i puljen for lokale og tværgående turismeinitiativer:

  • Kan søges til øvrige turismeprojekter, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner, og kan også søges af andre aktører end destinationsselskaber.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. Ansøgninger behandles derefter i en fremskyndet ansøgningsproces, så ansøgere kan få tilsagn eller afslag ultimo juni.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i alt øremærket 50 mio. kr. til turismeområdet i 2020. De resterende ca. 25 mio. kr. er afsat til landsdækkende indsatser, der skal bidrage til at få turismeerhvervet hurtigt i gang igen, når Danmark genåbner. Midlerne udmøntes endeligt senere i foråret.

Fokusområder for turisme i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget seks strategiske fokusområder for turismefremmeindsatsen, og ansøgere kan søge på et eller flere af områderne:

  • Grøn og bæredygtig turism
  • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
  • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
  • Viden- og databaseret udvikling samt innovativ brug af ny teknologi
  • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
  • International markedsføring (på længere sigt)

Læs mere om turismepuljen og søg midler på  https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-og-tvaergaaende-turismeprojekter

Abonnér på nyhedsbrevet

Konvulut

Modtag vores artikler direkte i din indbakke – så går du ikke glip af noget:(Vi bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Læs mere hos MailChimp.)

Fik du læst ...

Karriere og navne

Det bliver en erfaren direktør, der den 1. april sætter sig i førersædet for en af Danmarks største destinationer. Peer Heldgaard Kristensen er efter...

Nyheder

En stor investering i nye glamping-løsninger skal gøre det let og lækkert for både garvede og uprøvede glampister på Mariager Camping.

Ordet er dit

Hvis det danske turisme- og kulturerhverv skal overleve, bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med danskernes idé om det ’kulturløse leverpostejs-Danmark’, og...

Iværksætteri

Danmark skal være verdenskendt som elbilens fødested, mener iværksætter Jacob Askham-Christensen. Første skridt er etableringen af et Ellert Eventyr og jagten er gået ind...