Connect with us

Hvad søger du?

Politik

“Vestkysten fylder for lidt i national turismestrategi”

Vestkysten er den helt store motor i dansk kystturisme, så hvorfor fylder den ikke mere i den nationale strategi, spørger Peer H. Kristensen.

"Det vil være katastrofalt, hvis der kom en historie i Tyskland om, at man risikerer at få kræft af at bade i Danmark," siger Peer H. Kristensen, direktør i Destination Vesterhavet. (Arkivfoto Flying October)
"Det vil være katastrofalt, hvis der kom en historie i Tyskland om, at man risikerer at få kræft af at bade i Danmark," siger Peer H. Kristensen, direktør i Destination Vesterhavet. (Arkivfoto Flying October)

Dansk turisme har fået en ny, national strategi. Planen udstikker retningen og pejlemærkerne for dansk turisme frem mod 2030. Men det er som om, at man i arbejdet med den nye strategi har glemt, at den helt store dynamo i dansk turisme er Vestkysten.

Og det ærgrer Peer H. Kristensen, direktør for Destination Vesterhavet.

Direktøren understreger, at han grundlæggende synes, at den nye strategi sætter den rigtige retning – blandt ved at satse på mere bæredygtig turisme – og at strategien peger på både de rigtige mål og de rigtige pejlemærker.

Men der er altså – set fra Ringkøbing – et par fluer i suppen.

”Vi er i Destination Vesterhavet på samme spilleplade som den nationale strategi …”

“Bæredygtig vækst, færre men mere købestærke turister, og ikke mindst ambitionen om, at borgerne skal sætte mere pris på den værdi, som turismen skaber,” siger Peer H. Kristensen til Turisme.nu.

”Men vi har samlet hele Vestkysten i Partnerskab for Vestkystturismen, og i det lys gør det ondt, at vestkystturismen ikke fylder mere i den nationale strategi. Dét savner jeg, at der var plads og rum til.”

”Man har hele tiden sagt, at når Vestkysten fandt sammen, så ville vi også få en højere national prioritering. Men det kan jeg ikke helt læse i strategien og de initiativer, der er beskrevet.”

”Jeg havde håbet, at Vestkysten fyldte mere i strategien,” siger han.

Top-down-strategi

Bliver Vestkysten overset, når Det Nationale Turismeforum udarbejder strategien?

”Nej, det kan man ikke sige, for mange i det forum ved godt, hvad Vestkystturismen er.”

”Men fremover kan du sikre meget mere ejerskab og fællesskab i dansk turisme, hvis du tænker meget mere ’bottom up’ – i stedet for i dag, hvor det bliver ’top down’,” siger Peer H. Kristensen.

”Man skal simpelthen finde en anden måde at involvere de store turismeområder, der ligger længst væk fra København.”

Peer H. Kristensen fremhæver de samarbejder, som man har med Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, hvor man ifølge direktøren netop starter ’nedefra og op’ ved at tage udgangspunkt i destinationsselskaber og deres kendskab til turismens erhvervsaktører.

”Det er altid svært, når man vil trykke noget ned over hovedet på os. Bottom up-modellen har altså fået en større styrke i dag, hvor vi er færre destinationsselskaber. Vi kan være med til at flytte de nationale dagsordener.”

Ikke høringspart

Føler du, at den nationale strategi bliver ’trukket ned over hovedet’ på jer?

”Altså, vi er ikke blevet hørt på noget tidspunkt. Destination Vesterhavet er ikke en høringspart,” siger Peer H. Kristensen.

”Det er klart, at vi har haft en repræsentant i form af formanden for Danske Destinationer, der sidder med i Det Nationale Turismeforum.”

”Men hun er også pålagt, at hun ikke må dele noget fra arbejdet i forummet med sit bagland, mens det foregår.”

“Så det er ikke en kritik af Danske Destinationer, men metoden er skæv,” siger han.

…det er ærgerligt, at vi ikke er blevet spurgt, hvor vestkystturismen er på vej hen…

Peer H. Kristensen

”Hvis vi her på Vestkysten ikke fremover kan leve op til dét, der står i strategien, så kan vi heller ikke få adgang til de støttemidler, der uddeles i destinationspuljen.”

”Så der kan jeg jo godt tænke, at det er ærgerligt, at vi ikke er blevet spurgt, hvor vestkystturismen er på vej hen …”

Peer Heldgaard Kristensen, Destination Vesterhavet. (Foto: Flying October)
”Jeg synes, det er underligt, at man ikke lige vender blikket mod nogle af dem, der har stor erfaring med kulturturisme ude i kystområderne,” siger direktør for Destination Vesterhavet, Peer H. Kristensen. (Arkivfoto: Flying October)

Kulturturisme også på Vestkysten

Et andet element, som Peer H. Kristensen undrer sig over, er et meget stort fokus på Nationalmuseet, der i den nationale strategi fremhæves som katalysator for kulturturismen i Hovedstaden.

”Jeg synes, det er underligt, at man ikke lige vender blikket mod nogle af dem, der har stor erfaring med kulturturisme ude i kystområderne.”

”Der ville jeg jo have set på fx både Flugt, Tirpitz og Vadehavscenteret,” siger han.

”Når man vælger at fremhæve Nationalmuseet, så siger man også, at det er dér, man vil lave sine investeringer. Nationalmuseet skal være et fyrtårn for kulturturismen i Hovedstaden.”

“Men hvilke kulturinstitutioner skal så være fyrtårne for kulturturismen ved kysterne?”

“Men hvilke kulturinstitutioner skal så være fyrtårne for kulturturismen ved kysterne?”

Peer H. Kristensen

Mangel på ledige hænder

Den største udfordring for aktørerne i turismen er lige nu manglen på arbejdskraft. Ser du den udfordring adresseret i strategien?

”Nej, ikke tilstrækkeligt.”

”I vores lokale strategier har vi i hvert fald mere fokus på det element. Så havde man nu valgt en ’bottom-up-tilgang i arbejdet med den nationale strategi, så havde man hørt det fra destinationsselskaberne.”

Og netop manglen på de ledige hænder hos turismens aktører, kan blive den faktor, der spænder ben for en ambition i den nationale strategi: At man skal hæve gæstetilfredsheden.

”For at levere kvalitetsoplevelsen til turisterne – og hæve NPS-scoren (mål for gæstetilfredshed, red.) – så har vi brug for hænder til at servicere gæsterne.”

”Så så længe den udfordring ikke er løst, kommer vi ikke til at kunne levere på målsætningen i den nationale strategi om at hæve gæstetilfredsheden,” siger Peer H. Kristensen.

Umuligt at nå overnatningsmål

Den nationale strategi udstikker et mål om, at Danmark skal runde 72 mio. overnatninger i 2030. Det er 40% flere overnatninger end sidste år.

Hvis man overfører det vækstmål til Destination Vesterhavet, skal destinationen levere næsten 12 mio. overnatninger i 2030.

Og det er umuligt, forklarer Peer H. Kristensen.

”Det har vi ganske enkelt ikke plads til.”

”Så skal der i hvert fald ændres i lovgivningen om, hvor du må bygge kapacitet.”

“Hvis vi skal tage vores ’fair share’ af markedet, så skal vi have låst op for meget mere af den regulering, der bremser udbygningen af ny kapacitet,” siger Peer H. Kristensen.

Regler står i vejen

”Vi har ganske vist mange investorer – også udenlandske – der gerne vil etablere store turismeprojekter i Destination Vesterhavet. Men vi har ikke stedet, det kan realiseres. Kystbeskyttelseszonerne står i vejen.”

Samtidig karambolerer vækstambitionen med et andet mål i den nye nationale strategi, hvor borgernes tilfredshed med turismeerhvervet skal hæves.

”Vi har borgere, der synes, at vi har mange turister i området. Så vi skal sikre, at der er balance i tingene,” siger Peer H. Kristensen.

Hvis du skal give strategien en karakter?

”Det bliver et 7-tal. Jeg synes, strategien er over middel, fordi man har fokuseret på de rigtige ting som pejlemærker.

“Så kan vi altid diskutere, hvordan man realiserer den. Det er også derfor, jeg håber, at der kommer en større involvering af alle de aktører, skal få det til at blive en succes for dansk turisme.”


Svar fra Erhvervsministeriet

Turisme.nu har via Erhvervsministeriets presseafdeling bedt om et interview med erhvervsminister Simon Kollerup, hvor han kunne forholde sig til den kritik, som bliver rejst af den nationale turismestrategi.

Dette har ikke været muligt og i stedet har Turisme.nu fremsendt en række skriftlige spørgsmål til ministeren. Nedenfor bringer vi Erhvervsministeriets svar:

Erhvervsministeriet oplyser, at strategien er udarbejdet af i regi af Det Nationale Turismeforum, hvor bl.a. turismeudviklingsselskaberne, kommunerne, destinationsselskaberne og erhvervet er repræsenteret.

Det sikrer en bred geografisk og erhvervsmæssig repræsentation af dansk turismes tre forretningsområder; kyst- og naturturisme, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen.

Strategien sætter en samlet retning for dansk turisme, hvor bæredygtighed er en forudsætning for vækst og for fremtidssikringen af dansk turisme.

Med de ambitiøse mål og pejlemærker for 2030 sætter regeringen og Det Nationale Turismeforum barren højt, for at Danmark kan blive en verdens mest bæredygtige destinationer. Det vil kræve en fælles indsats på tværs af dansk turisme.

Der skal flere kulturtilbud i hele landet, ny innovations-kraft i turismeerhvervet og arbejdskraftudfordringen skal afhjælpes bl.a. gennem digitalisering og automatisering.

Fik du læst ...

Camping & feriehuse

LØKKEN: Nyt sommerhusudlejningsbureau vil give tilbage til lokalområdet.

Camping & feriehuse

FAABORG-MIDTFYN: Ambitiøst par solgte deres hus i Brønshøj, trak deres to børn ud af skolen og flyttede hele familien til Sydfyn for at blive...

Camping & feriehuse

HVIDE SANDE: I deleøkonomiens tegn åbner Esmark Feriehusudlejning både sit nye vaskeri og værksted for naboerne.

Tendenser

Det tyske marked har på visse områder forandret sig markant, siger Mads Schreiner, markedschef for VisitDenmark i Tyskland.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet