Connect with us

Hvad søger du?

Outdoor

12 års arbejde bærer frugt: Nationalpark Kongernes Nordsjælland en realitet

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er efter 12 års arbejde en realitet. Nationalparken bliver med sine ca. 26.250 hektar den næststørste danske nationalpark efter Vadehavet og indvies til foråret 2018.

Nu bærer et meget stort lokalt forarbejde gennem mere end 10 år endelig frugt, og Danmarks femte nationalpark, Kongernes Nordsjælland, er en realitet.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver med sine ca. 26.250 ha den næststørste danske nationalpark.

De fem nordsjællandske kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør kommuner har med en gennemgående præmis om frivillighed arbejdet på at få så mange arealer med i nationalparken som muligt.

Tankerne om en nationalpark i Nordsjælland begyndte med offentliggørelsen af et pilotprojekt tilbage i 2005.

“Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har Nationalpark Kongernes Nordsjælland helt på plads. Med sine store skove og søer er Danmarks nye nationalpark fuld af unikke og enestående elementer af den danske natur. Både private lodsejere og kommunerne fortjener stor ros for det store engagement, de har lagt i projektet fra dag ét. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling af Kongernes Nordsjælland,” siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Nationalparken skal være med til at bevare, styrke og synliggøre naturen, landskab og kulturhistorien – alt sammen under den vigtige præmis om frivillighed og lokal medindflydelse.

Kongernes Nordsjælland bliver femte nationalpark

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som den femte danske nationalpark på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.

Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur.

De mange historiske kulturspor omfatter bl.a. parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk.

Nationalparken omfatter også private arealer, hvor kommunerne har været i direkte dialog med lodsejerne om at indgå i nationalparken.

Forligskredsen bag nationalparkloven glæder sig over, at Danmarks femte nationalpark nu er en realitet:

“Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet endnu større efter høringsrunden, og det er godt, at den kan udbygges med endnu flere områder og lodsejere også i fremtiden. Det sikrer både naturmæssig og kulturel mangfoldighed til glæde for borgerne, der bor i Nordsjælland, for turisterne og bæredygtig udvikling af det lokale erhvervsliv,” siger nationalparkordfører Christine Antorini (S).

LÆS OGSÅ: Nordsjælland vil være danmarksmester i cykelturisme

Lokal opbakning til Kongernes Nordsjælland

Politikerne hæfter sig især ved det vigtige fundament af lokal opbakning, som ligger bag nationalparken:

“Danmarks femte danske nationalpark er blevet til på det fundament af lokal opbakning og frivillighed, som jo var en vigtig præmis for vedtagelsen af nationalparkloven i sin tid. Jeg håber derfor også, at det fundament er et udtryk for det engagement, som den kommende bestyrelse vil møde hos lokalbefolkningen,” siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

“Den store lokale opbakning og ikke mindst kommunernes indsats for at få det hér til at lykkes er imponerende – jeg er glad for, at vi er nået hertil i dag. Lokalt engagement og frivillighed har været bærende i denne proces,” siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

LÆS OGSÅ: Erhvervshistorier skal trække flere mødegæster til Nordsjælland

Øresund skal med

Hos de radikale vil man gerne have Kongernes Nordsjælland udvidet, så nationalparken kan omfatte Øresund:

“Det her er en glædelig og vigtig start på det, der kan blive til den største og flotteste nationalpark på Sjælland. Derfor vil vi radikale arbejde målrettet for, at vi i de kommende år får bundet området endnu mere sammen og udvidet det – også gerne til at omfatte Øresund,” siger MF Martin Lidegaard (R).

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Hertil kommer to pladser til det lokale nationalparkråd.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland forventes at blive indviet i foråret 2018.

Fakta om Kongernes Nordsjælland

 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.
 • 58 procent af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.
 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.
 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.
 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.
 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.
 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.
 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.
 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.
 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.
 • Frederiksborg slot kaldes Danmarks smukkeste slot.
 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området
 • Kilde: Kongernes-nordsjælland.dk

Fik du læst ...

Outdoor

Det unge par har skabt en iværksættersucces i Nordvestjylland, hvor de sælger cykel- og vandreferier. Omsætningen er 30-doblet på få år.

Hotel

Jette Nielsen og Christian Outzen anede ikke, hvordan man driver et hotel, da de overtog den gamle skole i Løkken. I dag – syv...

Tendenser

Off-grid-resortet Stedsans gør bæredygtighed til business. Men det kræver tålmodighed, tid og penge. Og fremfor alt ægthed.

Hotel

For et år siden åbnede Hotel Nyborg Strand en restaurant, der udelukkende er drevet af hotellets elever. Vi dykker ned i de første erfaringer.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet