Connect with us

Hvad søger du?

Kampagner & Projekter

KL præsenterer 25 anbefalinger til kommunernes turismepolitik

KL's 25 anbefalinger er baseret på gode erfaringer fra ind- og udland og skal understøtte kommunerne i at få et større afkast af de 400 mio. kr., som kommunerne samlet set årligt investerer i turisme. (Arkivfoto)

KL’s 25 anbefalinger er baseret på gode erfaringer fra ind- og udland og skal understøtte kommunerne i at få et større afkast af de 400 mio. kr., som kommunerne samlet set årligt investerer i turisme. (Arkivfoto)

Udviklingen af danske turistdestinationer kræver et tæt samspil mellem kommuner, erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som er en betydelig drivkraft for turismeudviklingen.

Det er et af hovedbudskaberne i KL’s nye turismepolitiske anbefalinger til kommunerne.

KL har netop offentliggjorde fredag 25 anbefalinger til kommunernes turismepolitik – ”Attraktive destinationer –Turismepolitiske anbefalinger til kommunerne”. (Link til PDF under artiklen)

Anbefalingerne er baseret på gode erfaringer fra ind- og udland og skal understøtte kommunerne i at få et større afkast af de 400 mio. kr., som kommunerne samlet set årligt investerer i turisme.

Samarbejde giver resultater

Et centralt budskab i KL’s anbefalinger er, at turismeudviklingen i højere grad skal løftes på tværs af kommuner og erhvervsliv. KL’s turismeundersøgelse viser, at destinationsudviklingen i stigende grad foregår i tværkommunalt destinationssamarbejde, hvor kommunerne går sammen om at markedsføre og udvikle turismen.

Erfaringer fra mange destinationer viser, at dette er den rigtige vej at gå – når kommunerne arbejder sammen på tværs, professionaliseres indsatsen, og afkastet af turismeinvesteringerne bliver større.

I VisitNordsjælland har 5 kommuner samlet deres ressourcer i et fælles destinationsselskab. Dette har skabt en klar profil og en samlet fortælling om destinationen, som har haft vækst i antallet af overnatninger.

Brug for stærkere samarbejde med turismevirksomhederne

Succes i dansk turisme kræver, at samarbejdet mellem kommunerne og de private turismevirksomheder styrkes. Kommuner og virksomheder skal blive bedre til at koordinere og samtænke deres investeringer, så investeringerne trækker i samme retning.

Erfaringer fra blandt andre Varde Kommune viser, at man kan få meget ud af at koordinere og samtænke investeringer med erhvervslivet, så der investeres efter en fælles strategi.

Kommunerne omstiller til digital turistinformation

Et andet tema i anbefalingerne er kommunernes arbejde med at omstille til digital turismeinformation. Halvdelen af turisterne er i dag online under deres ferie, og turister forventer at kunne gøre brug af digital information og service både før, under og efter deres rejse.

Derfor er mange kommuner i gang med omlægge fra fysisk turistinformation i turistbureauer – til digital turistinformation der er tilgængelig, der hvor turisterne er.

Aarhus Kommune har eksempelvis i 2011 omlagt sin turistinformation fra et fysisk turistbureau til online- og on-site betjening af turisterne på byens store attraktioner.

Nye muligheder for kyst- og naturturisme

Turisme spiller en stor rolle i landdistrikternes beskæftigelses- og erhvervsudvikling i disse år. Mange års restriktiv lovgivning har bidraget til at sikre, at Danmark i dag har en unik kystlinje med lange stræk af uforstyrret natur. Samtidig har denne lovgivning til dels også gjort det mere vanskeligt at udvikle og omstille de fysiske rammer på fx bynære strande og havne.

I foråret 2017 ventes den reviderede planlov at blive vedtaget i Folketinget, og KL anbefaler kommunerne at benytte sig af de nye muligheder i den reviderede planlov, så de fysiske rammer udvikles og moderniseres, så de i højere grad understøtter natur- og kvalitetsoplevelser ved kysten.

Hent anbefalingerne som PDF: Attraktive_destinationer_-_Turismepolitiske_anbefa

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Tendenser

Estiske ÖÖD har skabt et iøjnefaldende koncept for feriehuse: ”Vi vil elske at åbne i Danmark,” lyder det . Også Grønland og Færøerne er...

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet