Connect with us

Hvad søger du?

Bæredygtig turisme

Turistaktører ved Limfjorden tænker mere grønt

Destination Limfjorden hjælper virksomheder til at agere bæredygtigt. Fire turistvirksomheder i området er nu klar til at få Green Key-certifikatet.

Bo Immersen, destination Limfjorden
Bo Immersen, projektkonsulent, Destination Limfjorden. (PR-foto)

Mindre madspild, lavere varmeforbrug og bedre affaldssortering. Mange virksomheder i turistbranchen vil gerne agere bæredygtigt. For det forventer en stigende andel af gæsterne. Men hvordan er det så lige, man griber det an?

Destination Limfjorden, der arbejder for at fremme turismen på Mors samt Skive og Struer kommuner, er aktuelt i gang med projekt ‘Green Limfjorden’, hvor turistaktører har fået hjælp og vejledning til at tænke grønt.

“I forvejen arbejder jeg rigtig meget med at mindske mit CO2-aftryk, blandt andet tørrer jeg altid mit vasketøj ude i vinden. Men jeg syntes, det kunne være interessant at se, hvor langt jeg kunne nå,” fortæller Anette Jensen, der driver Heltoften Bed & Breakfast i Flade på Mors.

Konkrete værktøjer

Få kilometer derfra i Sejerslev driver Anette Stagstrup virksomheden Event4U – med glasværksted, café og overnatning.

Hun siger om sin motivation til at deltage i projekt Green Limfjorden:

“Jeg manglede konkrete værktøjer til at handle mere bæredygtigt, og det har jeg fået, siger Anette Stagstrup,” der i forvejen har haft fokus på genbrugsglas og genbrugsinventar.

Hun fortæller, hvordan hun har lært at arbejde systematisk med miljøledelse.

Alt er gennemgået fra bygningskontrol til rengøringsprocesser og andelen af økologiske indkøb.

Et sjovt tip om at udnævne månedens sorteringsgæst har hun allerede taget til sig.

Fire workshops

Grundstammen i forløbet er fire workshops, hvor turismevirksomheder mødes med mulighed for at udveksle erfaringer og eventuelt samarbejde om grønne tiltag.

“Fra min kollega i Sejerslev har jeg fået inspiration til, hvordan man kan reducere madspild ved at give gæsterne en bestillingsseddel til morgenmad,” fortæller Anette Jensen.

Overskrifterne for de fire workshops har været:

  • Bæredygtig turisme – efterspørgsel og metoder
  • Green Key i praksis
  • Anskaffelser og affald
  • Adfærd, gæster og medarbejdere

Helt nede på jorden

“Det har været rigtig godt, fordi det har været helt nede på jorden,” fortæller Anette Jensen.

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at 58 procent af gæsterne vil gøre deres fremtidige ferier mere bæredygtige.

Kristina Skøtt Pedersen, hotelchef på Tambohus Kro og Badehotel, synes derfor, at Green Limfjorden har været en god anledning til at komme på forkant med de miljøkrav, som hun føler sig overbevist om, at turisterne i stigende grad vil stille i fremtiden.

Nye mål

“Det gælder om hele tiden at sætte sig nye mål – på linje med gæsternes forventninger, og derfor har det været dejligt at få sparring og blive taget i hånden,” siger Kristina Skøtt Pedersen.

Hun understreger, at hotellet i forvejen er opmærksom på en række ting som energibesparelser, affaldssortering og dosering af rengøringsmidler.

Men forløbet i Green Limfjorden har givet nye ideer – eksempelvis at involvere gæsterne i indsamling af plast i naturen.

Tidens trend

For en virksomhed som Grand Hotel Struer har der også længe været arbejdet på grønne tiltag.

Alligevel understreger daglig leder Casper Frederiksen, at det har været en særlig gevinst at være med i Green Limfjorden.

“Det har givet mig en hjælp til at forstå de krav, der stilles til at opnå Green Key-mærket,” siger Casper Frederiksen.

“Det har også været godt at få sparring omkring helt konkrete forbedringer som at få gæsterne involveret i affaldssortering. Det skal tænkes godt igennem,” pointerer han.

Casper Frederiksen fortæller, at ledelsen på Grand Hotel Struer i mange år har talt om at søge Green Key-certifikatet.

“Tidens trend er, at bæredygtighed vinder frem. Og vi har en tro på, at det betyder noget for, at vi også i fremtiden er attraktive for gæsterne,” siger han.

Nu er det blevet nemt at tage skridtet, og ansøgningen fra Grand Hotel Struer er næsten færdig.

Green Key

Forløbet Green Limfjorden fortsætter nu med 1:1 sparring med destinationens grønne konsulent frem til 1. juni.

Anette Stagstrup er klar til at søge om turismens internationale miljømærke Green Key allerede nu, Anette Jensen er godt på vej til at blive certificeret og Tambohus Kro og Badehotel forventer at søge inden udgangen af året.

“Det er gratis for overnatnings-, turisme- og oplevelsesvirksomheder i Morsø, Skive og Struer kommuner at deltage i Green Limfjorden. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og hvis der er interesse for det, vil vi lave et nyt forløb til efteråret,” fortæller Destination Limfjordens grønne projektkonsulent Bo Immersen.

At dømme efter tilbagemeldingerne fra de nuværende deltagere, er den grønne rejse alle timerne værd.

I det hele taget roser deltagerne Destination Limfjorden for at give muligheden for at udvikle turismevirksomhederne.

“Destinationen arbejder dybt professionelt. Det har virkelig givet et løft til branchen,” siger Anette Stagstrup.

“Det har været supergodt. Man mærker, at der er flere kræfter, flere muskler at spille med,” siger Anette Jensen.

Fakta om Green Key

  • Green Key er turismens internationale miljømærke.
  • For at få tildelt mærket er der en række miljøkrav, som virksomheden skal leve op til.
  • Der opkræves et gebyr for at være med i ordningen.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet