Find os og følg os:

Hi, what are you looking for?

Debat

På vej mod 60 mia. kr. i klingende udenlandsk mønt

(Foto: Dansk Industri)
(Foto: Dansk Industri)

BLOG: Turisterhvervet har de seneste par år oplevet en stadig stigende interesse fra udenlandske turister. Fortsætter væksten, vil turisterhvervet allerede i 2020 hive 60 mia. kr. hjem til Danmark i klingende udenlandsk mønt. Men der venter store opgaver for de nye destinationsselskaber.

Af Sune K. Jensen, sekretariatsleder for Turisme og Oplevelsesøkonomi, Dansk Industri

Modsat landene i Sydeuropa er væksten ikke alene sket ved at hive flere turister til landet. Vi har faktisk formået at få lokket flere penge ud af turisterne. Og vi er lykkedes med at tiltrække de ‘rigtige’ turister.

Væksten i den omsætning, som de udenlandske turister skaber, har faktisk været dobbelt så høj, som væksten i antallet af udenlandske turister.

Det har vi haft succes med, fordi vi har satset på attraktioner og oplevelser af høj kvalitet. Og det er også af den vej, vi skal bevæge os fremover – og som destinationsselskaberne skal være med til at understøtte.

Dette er sikkert en af grundene til, at vi ikke har oplevet den samme modstand mod turisme, som man visse steder i udlandet har oplevet.

For den kvalitet turisterne oplever, den bliver også en del af borgernes liv og hverdag. Om det er investeringer i museer, attraktioner eller restauranter af høj kvalitet, så kommer i det ligeså høj grad turisterne som borgerne til gode.

Blogindlægget fortsætter under fotoet.

Sune K. Jensen, sekretariatsleder for Turisme og Oplevelsesøkonomi i Dansk Industri. (PR-foto)

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Stor opgave forude for de nye destinationsselskaber

Der er ikke kun én forklaring på denne udvikling. Det er en flerhed af ting, som spiller sammen, og vi kan ikke tage denne udvikling for givet.

I Europa som helhed er forbruget pr. international turist således faldet.

Der venter derfor en stor opgave for de kommende destinationsselskaber – de skal understøtte en robust og bæredygtig udvikling af turismen inden for deres geografi.

Samtidig skal de også samarbejde på tværs med andre destinationsselskaber – det kan eksempelvis være om markedsføring eller udvikling af nye oplevelser.

Det er i den forbindelse vigtigt, at politikerne ude i kommunerne inddrager turisterhvervet i arbejdet med både grænsedragningen af de nye destinationsselskaber og deres arbejdsopgaver, så destinationsselskaberne på bedste vis kan støtte op om erhvervet.

De kommende destinationsselskaber har et stærkt udgangspunkt, men det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at fastholde og udvikle Danmark som en ‘up-market’- destination.

Sune K. Jensen

Destinationsselskaberne skal være brobygger mellem de offentlige aktører og erhvervet og stille viden til rådighed for både erhverv og kommunerne, så eksempelvis kommunerne får indsigt i feriesteders potentiale og udfordringer, og erhvervet får adgang til viden om gæsternes adfærd.

Vi skal fortsætte arbejdet med at udvikle nye oplevelser og synliggøre de eksisterende oplevelser til turisterne, og her spiller ikke mindst vores kultur- og naturarv en vigtig rolle.

Her skal destinationsselskaberne være med til at understøtte samarbejdet mellem de forskellige aktører fra museer, frivillige organisationer til overnatningssteder.

De kommende destinationsselskaber har et stærkt udgangspunkt, men det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at fastholde og udvikle Danmark som en ‘up-market’- destination.

Kun på den måde kan vi tillade os at tage en pris, som er 30 – 40 pct. over gennemsnittet i Europa.

Fik du læst ...

Analyse

De danske destinationer har i år måtte kæmpe hårdt om danskernes opmærksomhed. Vi går tæt på sommerens overnatningstal.

Ordet er dit

Det er på tide, at dansk turisme tænker mindre over, hvad der er smart og mere over, hvordan man skaber forretningsmæssigt bæredygtige digitale løsninger.

Bag kampagnen

I Covid-19s spæde begyndelse i Danmark trykkede Visit Lolland-Falster på knappen og lancerede deres kampagne ‘Det er måske ikke … men det er tæt...

Attraktioner & museer

Her i sommervarmen har de fleste sikkert lykkeligt glemt, at sommeren 2017 var ganske våd. Men trods regn og blæst lykkedes det for de...

Copyright © 2020 Turisme.nu. Turisme.nu c/o Willmore Lavendelstræde 17 C, 4. DK-1462 København K