Connect with us

Hvad søger du?

Ordet er dit

På vej mod 60 mia. kr. i klingende udenlandsk mønt

(Foto: Dansk Industri)
(Foto: Dansk Industri)

BLOG: Turisterhvervet har de seneste par år oplevet en stadig stigende interesse fra udenlandske turister. Fortsætter væksten, vil turisterhvervet allerede i 2020 hive 60 mia. kr. hjem til Danmark i klingende udenlandsk mønt. Men der venter store opgaver for de nye destinationsselskaber.

Af Sune K. Jensen, sekretariatsleder for Turisme og Oplevelsesøkonomi, Dansk Industri

Modsat landene i Sydeuropa er væksten ikke alene sket ved at hive flere turister til landet. Vi har faktisk formået at få lokket flere penge ud af turisterne. Og vi er lykkedes med at tiltrække de ‘rigtige’ turister.

Væksten i den omsætning, som de udenlandske turister skaber, har faktisk været dobbelt så høj, som væksten i antallet af udenlandske turister.

Det har vi haft succes med, fordi vi har satset på attraktioner og oplevelser af høj kvalitet. Og det er også af den vej, vi skal bevæge os fremover – og som destinationsselskaberne skal være med til at understøtte.

Dette er sikkert en af grundene til, at vi ikke har oplevet den samme modstand mod turisme, som man visse steder i udlandet har oplevet.

For den kvalitet turisterne oplever, den bliver også en del af borgernes liv og hverdag. Om det er investeringer i museer, attraktioner eller restauranter af høj kvalitet, så kommer i det ligeså høj grad turisterne som borgerne til gode.

Blogindlægget fortsætter under fotoet.

Sune K. Jensen, sekretariatsleder for Turisme og Oplevelsesøkonomi i Dansk Industri. (PR-foto)

Stor opgave forude for de nye destinationsselskaber

Der er ikke kun én forklaring på denne udvikling. Det er en flerhed af ting, som spiller sammen, og vi kan ikke tage denne udvikling for givet.

I Europa som helhed er forbruget pr. international turist således faldet.

Der venter derfor en stor opgave for de kommende destinationsselskaber – de skal understøtte en robust og bæredygtig udvikling af turismen inden for deres geografi.

Samtidig skal de også samarbejde på tværs med andre destinationsselskaber – det kan eksempelvis være om markedsføring eller udvikling af nye oplevelser.

Det er i den forbindelse vigtigt, at politikerne ude i kommunerne inddrager turisterhvervet i arbejdet med både grænsedragningen af de nye destinationsselskaber og deres arbejdsopgaver, så destinationsselskaberne på bedste vis kan støtte op om erhvervet.

De kommende destinationsselskaber har et stærkt udgangspunkt, men det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at fastholde og udvikle Danmark som en ‘up-market’- destination.

Sune K. Jensen

Destinationsselskaberne skal være brobygger mellem de offentlige aktører og erhvervet og stille viden til rådighed for både erhverv og kommunerne, så eksempelvis kommunerne får indsigt i feriesteders potentiale og udfordringer, og erhvervet får adgang til viden om gæsternes adfærd.

Vi skal fortsætte arbejdet med at udvikle nye oplevelser og synliggøre de eksisterende oplevelser til turisterne, og her spiller ikke mindst vores kultur- og naturarv en vigtig rolle.

Her skal destinationsselskaberne være med til at understøtte samarbejdet mellem de forskellige aktører fra museer, frivillige organisationer til overnatningssteder.

De kommende destinationsselskaber har et stærkt udgangspunkt, men det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at fastholde og udvikle Danmark som en ‘up-market’- destination.

Kun på den måde kan vi tillade os at tage en pris, som er 30 – 40 pct. over gennemsnittet i Europa.

Fik du læst ...

Outdoor

Det unge par har skabt en iværksættersucces i Nordvestjylland, hvor de sælger cykel- og vandreferier. Omsætningen er 30-doblet på få år.

Tendenser

Off-grid-resortet Stedsans gør bæredygtighed til business. Men det kræver tålmodighed, tid og penge. Og fremfor alt ægthed.

Outdoor

Fem ø-kommuner i fælles kamp mod ens udfordringer: Ny vandrerute skal tiltrække flere vandreturister uden for højsæsonen.

Hotel

For et år siden åbnede Hotel Nyborg Strand en restaurant, der udelukkende er drevet af hotellets elever. Vi dykker ned i de første erfaringer.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet