Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Nye fælles retningslinjer skal åbne for turismen i Europa

“De virksomheder, der har styr på tryghed og sikkerhed, bliver morgendagens vindere,” siger Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv. Nu skal fælles europæiske retningslinjer hjælpe turismen i gang allerede til sommer.

Turister i Venedig (Foto: Aleks Marinkovic)
Fælleseuropæiske retningslinjer skal hjælpe turismen tilbage på fode. (Arkivfoto: Aleks Marinkovic)

For at understøtte åbningen af turismesæsonen i Europa i sommeren 2021 har EU Kommissionen anbefalet, at der udarbejdes europæiske retningslinjer for sundhed og sikkerhed.

Derfor er der igangsat et arbejde med at udvikle europæiske retningslinjer, som bliver en form for fælles europæisk standard, men i et fast track spor, fordi der er et akut behov for fælles guidelines.

De nye retningslinjer skal hjælpe turismen både under og efter en pandemi, som den vi har oplevet med Covid-19, med fokus på krisehåndtering og opbygning af et bedre beredskab, hvor man hurtigt kan sadle om.

Redskab til branchen

Guidelinen er således tænkt som et redskab til branchen, der skal hjælpe virksomhederne med at opbygge en stærkere risikostyring og en ny sikkerhedskultur, som gør, at de bedre kan navigere i den nye tid, vi står i, og samtidigt betrygge forbrugerne i, at det er et trygt og sikkert sted at være.

I arbejdet med retningslinjerne drøfter man også muligheden for en fælles visuel identitet, fx i form af en mærkningsordning.

Det er de europæiske standardiseringsorganisationer sammen med aktører fra turismebranchen i de enkelte lande, der driver arbejdet.

Hvis folk skal være trygge ved at bevæge sig ud, kan det nemlig være en fordel, at der er dokumentation for, at der er styr på tingene, lyder det fra Dansk Standard, der leder arbejdet fra dansk side.

De virksomheder og destinationer, der har styr på tryghed og sikkerhed, er morgendagens vindere," siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. (Arkivfoto)
De virksomheder og destinationer, der har styr på tryghed og sikkerhed, er morgendagens vindere,” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. (Arkivfoto)

Tryghed og sikkerhed

Hos Dansk Erhverv hilser Lars Ramme Nielsen de nye fælleseuropæiske retningslinjer velkomne:

“Corona har ramt hårdest dér, hvor man samler eller flytter mennesker, så der er brug for en genstart af turismesektoren,” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

“Hvis vi havde talt sammen for et år siden, havde jeg sagt, at der overordnet er tre områder man skal være dygtige til for at fremtidssikre sin position: Klima, bæredygtighed og crowd-management,” siger han.

“Med corona er der kommet i hvert fald to nye områder til: afstand og hygiejne. Alle fem begreber kan man slå sammen under en fælles overskrift, nemlig tryghed og sikkerhed, og de virksomheder og destinationer der har styr på dét, bliver morgendagens vindere.”

“Her spiller fælles retningslinjer en vigtig rolle, der kan være med til at få os hurtigere tilbage til normalen,” siger Lars Ramme Nielsen.

Europa som førende turistmål

Formålet med de fælles retningslinjer er, at de skal være med til at opretholde Europas status som turistmål og dermed være med til at maksimere branchens bidrag til vækst og beskæftigelse i Europa.

Turistindustrien skal ikke stå alene med byrden, og derfor er der behov for et ledelsesværktøj, der angiver fælles retningslinjer, så alle kan genoptage driften på en sikker måde.

Det indebærer bl.a. en vejledning, der er tilpasset branchen med udgangspunkt i best practice med redskaber til risikostyring og et agilt beredskab.

Desuden er der behov for en fælles tilgang til sundheds- og sikkerheds-foranstaltninger, så turismevirksomheder kan være med til at forhindre virusspredning blandt ansatte, turister og lokalbefolkning.

Den dybe tallerken

Retningslinjerne vil være et supplement til nationale sundhedsretningslinjer og andre branchespecifikke retningslinjer og vil samtidig være fleksible, så der hurtigt kan skrues op og ned for tiltagene.

“Fælles standarder giver virksomheder forudsigelighed og en fælles konkurrencebane at spille på, så det ikke er tilfældigheder, men dygtighed og fri konkurrence, der afgør, hvem der vinder,” siger Lars Ramme Nielsen.

“Vi er i Dansk Erhverv store tilhængere af det indre marked og af fælles standarder. Fælles standarder betyder skalafordele, så vi ikke selv hver især skal opfinde den dybe tallerken. Jo flere gode kræfter, der tænker sig om, jo bedre bliver det,” siger han.

Opsparet rejselyst

Der er allerede udviklet et internationalt forslag til, hvordan man bør iværksætte tiltag, der kan mindske spredningen af Covid-19: “Measures to reduce the spread of the COVID – 19 in the tourism industry”. Med udgangspunkt i dette forslag er der sat gang i et hurtigt arbejde med at udvikle europæiske retningslinjer, som skal være klar til maj 2021.

Og Danmark har mulighed for at præge vejledningen, så den også tilpasses danske og nordiske forhold.

“Det er vigtigt, at vi fra dansk side er med til at påvirke retningslinjerne til nordiske forhold,” siger Lars Ramme Nielsen.

“Vi har gode forudsætninger i Danmark og er langt fremme nordisk. Vi kan bare kaste et blik på Covid-19 passet, hvor vores planer på området har fået stor international opmærksomhed,” siger Lars Ramme Nielsen og fortsætter:

“Jeg er overbevist om, at lige nu er samfundet ramt af en art vinterdepression, men bare vent og se. Vi har opsparet glæde og rejselyst. I Dansk Erhverv ser vi lyset forude, og vi tror på, at der kan åbnes op for turismen til sommer,” siger han.

“Det bliver en lang kamp mod corona, og der kommer en masse bump på vejen, men fælles retningslinjer vil være et redskab, der kan hjælpe os på vej.”

Lige nu er samfundet ramt af en art vinterdepression, men bare vent og se …

Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv

Det skal være trygt at opleve og rejse

Også Forbrugerrådet Tænk hilser de kommende retningslinjer velkomne:

“Forbrugerne er naturligvis klar til at komme ud af isolationen og vil gerne ud og opleve verden igen – både i og udenfor Europa,” siger Sine Jensen, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

“Retningslinjerne kan hjælpe til, at genåbningen bliver lidt mere sikker. Det er jo vigtigt, at forbrugerne trygt og sikkert kan flyve, gå på restaurant eller i Tivoli, og derfor støtter Forbrugerrådet Tænk udarbejdelsen af de fælles europæiske retningslinjer,” siger Sine Jensen.

Aktører kan bidrage 

Det er Dansk Standard, der driver det danske arbejde med de fælles europæiske retningslinjer, og alle danske interessenter og organisationer inden for turismeområdet har mulighed for at deltage i arbejdet og præge de kommende retningslinjer

“Vi er glade for, at der hurtigt er sat et arbejde i gang med at få sat nogle fælles retningslinjer, hvor landenes erfaringer kan spilles ind og dermed skabe mere robusthed indenfor turismen som helhed,” siger Helle Harms, konsulent i Dansk Standard.

“Det er også vigtigt at se på, hvordan vi får implementeret retningslinjerne i praksis, for der er ingen tvivl om, at vi her kan være med til at skabe tryghed og sikkerhed i en branche, der har hårdt brug for at komme på fode igen, siger Helle Harms, der samtidig understreger, at arbejdet er åbent for alle, der har lyst til at være med. 

Alle danske interessenter og organisationer inden for turismeområdet har mulighed for at præge de kommende retningslinjer. Læs mere her https://www.ds.dk/s-337 eller kontakt standardiseringskonsulent Helle Harms på hh@ds.dk

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Kulturturisme

VisitAarhus er lykkedes med at tiltrække specifikke målgrupper året rundt – bl.a. 'kulturudforskerne'. Her fortæller marketingchef Johan Friis Bergholt om erfaringerne og giver konkrete...

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet