Connect with us

Hvad søger du?

Forskning & Uddannelse

Naturpark Åmosen: Ny metode skal løfte besøget i naturen

Hvem er bedre til at guide turisterne end de lokale? Forskere fra Roskilde Universitet inviterer lokale borgere til at udvikle et fælles borgerkort over Naturpark Åmosen med de fortællinger, historier og oplevelser, der knytter sig til landskabet. Resultatet skal også komme turister og turistaktører til gavn – og konceptet kan udbredes til hele landet.

Nu skal de lokale bidrage med deres gode historier fra Naturpark Åmosen. Naturparken på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. (Foto: Sofie Cold Ravnkilde)
Nu skal de lokale bidrage med deres gode historier fra Naturpark Åmosen. Naturparken på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. (Foto: Sofie Cold Ravnkilde)

Hvem er bedre til at guide gæsterne rundt i en naturpark end de lokale? Forskere fra Roskilde Universitet inviterer lokale borgere til at udvikle et fælles borgerkort over Naturpark Åmosen med de fortællinger, historier og oplevelser, der knytter sig til landskabet. Resultatet skal også komme turister og turistaktører til gavn – og konceptet kan udbredes til hele landet.

Af Lars Bo Axelholm, redaktør, Turisme.nu

Når man besøger et spændende kvarter eller går en tur i et naturskønt område, løfter det oplevelsen, hvis man samtidig kan blive klogere på de historier, der knytter sig til et bestemt hus eller et bestemt område i naturen.

Og hvem er bedre til at fortælle de gode historier end de lokale? Det er grundtanken bag et nyt projekt, der netop er skudt i gang.

Fra medio august og de følgende tre måneder lancerer forskere fra Roskilde Universitet et nyt borgerkort over Naturpark Åmosen, og forskerne inviterer områdets borgere til at tage stedet i egne hænder og bidrage med personlige historier om landskabet, naturen og kulturen omkring Åmosen.

Initiativet er en del af et stort projekt, der skal formidle Åmosens kulturhistoriske og geologiske værdier i landskabet ved at inddrage borgernes egen viden, fortællinger og oplevelser i området.

På lokale biblioteker vil man kunne finde en udstilling om projektet og udfylde et borgerkort. Man kan også indtaste sin historie på et digitalt kort. (Foto: Thomas Skou Grindsted)
På de lokale biblioteker i området kan man finde en udstilling om projektet og udfylde et borgerkort. Man kan også indtaste sin historie på et digitalt kort. (Foto: Thomas Skou Grindsted)

Projektleder, lektor Thomas Skou Grindsted fra Roskilde Universitet, beskriver projektet:

“I projektet ‘Nye veje i Naturpark Åmosen’ indsamler vi fortællinger, og vi laver det, man kalder borgerkortlægning. Det er nyt i naturpark-regi,” siger han.

Thomas Skou Grindsted forklarer, at borgerkortlægningen i forskerkredse kaldes parish mapping – og det beslægtede PPGIS, Public Participatory Geographical Information System.

Parish mapping er veletableret internationalt, og er anvendt på så forskellige områder som lokalsamfundsudvikling, turisme, lokation af vindmøller og meget mere. Metoden er bl.a. udviklet som et demokratisk værktøj til at nå marginaliserede grupper i planlægningsprocessen.

”Vi vil gerne have alle de særegne fortællinger frem, som borgerne kender, og vi håber, borgerne har lyst til at være med til at indsamle fortællingerne,” siger Thomas Skou Grindsted.

“Det kan f.eks. være fortællinger om Pandekagestedet, hvor en stor sten i landskabet siges at vende sig mod duften af pandekager, eller Tivolibakkerne, der føles som en rutsjebanetur, når man kører over dem, eller andre steder med særlig kultur eller natur. Det er borgerne, der kender de bedste historier om deres områder,” siger han.

Thomas Skou Grindsted (Foto: Allan Jørgensen)
Lektor på RUC, Thomas Skou Grindsted, håber, at man kan indsamle 1.000 fortællinger. (Foto: Allan Jørgensen)
Den lokal borger Nanna Byrnak Storm i færd med at aflevere sin fortælling om Naturpark Åmosen. (Foto: Thomas Skou Grindsted)
Den lokal borger Nanna Byrnak Storm i færd med at aflevere sin fortælling om Naturpark Åmosen. (Foto: Thomas Skou Grindsted)

Forskere kvalitetssikrer

Når borgernes historier er blevet verificeret, vil de dukke op sammen med de andre historier og være frit tilgængelige for alle borgere og besøgende.

”Alle fortællinger verificeres,” siger Thomas Skou Grindsted til Turisme.nu.

”Når borgere indsender en fortælling skal den gennem en godkendelsesproces for at blive offentliggjort. Godkendelsesprocessen afhænger af kategorisering af historier, sagn, myter, og det er forskere, historikere, arkæologer, geografer, der godkender historierne. Det betyder, at historierne skal kunne referere til andet kildemateriale,” siger Thomas Skou Grindsted.

“Men det er vigtigt at understrege, at det netop er borgernes egne fortællinger, som vi er på jagt efter,” siger han. 

1.000 gode historier

Forskernes håb er, at de om tre år vil have et borgerkort med en masse spændende fortællinger.

”Vi har en forhåbning om at indsamle op til 1000 historier. Det er vores mål. Der er som sådan ikke dataproblem, så vi har plads til alle historierne. Afhængig af forsøget opskalerer vi og opbygger en geopedia, altså en slags Wikipedia, bare over steder. Går det godt i Aamosen kan processen gennemføres for Danmark. Til det formål har vi også købt domænet geopedia.dk og borgerkort.dk,” siger Thomas Skou Grindsted.

Til gavn for turistaktører

Planen er, at borgerkortet vil være offentligt tilgængeligt på naturparkens, kommunernes og turistaktørers hjemmesider.

“Håbet er, at borgere og gæster kan printe fortællingerne hjemmefra, så de kan bevæge sig rundt i landskabet og få en oplevelse af, hvor fantastisk Åmosen er. Det kan også blive til offentlige kort, foldere, plakater og andet materiale med borgernes fortællinger på, som man kan printe og eksempelvis hænge op derhjemme,” fortæller Thomas Skou Grindsted.

Naturpark Åmosen

Ny infrastruktur

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 11,1 mio. kr. til etablering af ny infrastruktur i Naturpark Åmosen i form af stier, adgang til søer og åer og formidling af viden om landskabet. Følg projektet ‘Nye veje i Naturpark Åmosen’ på hjemmesiden www.ruc.dk/npaa

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Tendenser

Estiske ÖÖD har skabt et iøjnefaldende koncept for feriehuse: ”Vi vil elske at åbne i Danmark,” lyder det . Også Grønland og Færøerne er...

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet