Connect with us

Hvad søger du?

Bæredygtighed

Kystturismen halter bagefter: Samarbejde skal skaffe flere grønne overnatninger

Fremtidens turister vil efterspørge bæredygtige overnatninger – men de mangler i kyst- og naturturismen. Nyt samarbejde tager hul på udfordringen.

Green Solution House. (foto: Adam Mørk)
The Guardian har netop udpeget Hotel GSH som et af de 10 mest klimavenlige steder at bo i Europa.(foto: Adam Mørk)

Et nyt samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og Green Building Council Denmark skal sætte skub i en bæredygtig omstilling af overnatningssektoren i kyst- og naturturismen allerede i etableringsfasen. 

Initiativet vil imødekomme stigende efterspørgsel fra danske såvel som udenlandske gæster.  

Danske og udenlandske turister har i stigende grad forventninger til bæredygtighed som en naturlig del af ferieoplevelsen. 

Selvom bæredygtighed endnu ikke betragtes som et selvstændigt rejsemotiv, inkluderer et stigende antal turister ifølge Dansk Kyst- og Naturturismes seneste bæredygtighedsrapport miljøhensyn i deres ferieovervejelser. 

Det gør sig i særlig grad gældende inden for hotelsektoren, hvor omkring 70 procent af alle internationale gæster er mere tilbøjelige til at vælge et hotel, hvis det er miljøvenligt – uanset om de søgte efter et bæredygtigt ophold eller ej. 

Kyst- og naturturismen halter bagefter

Men kyst- og naturturismen halter bagefter, når det kommer til bæredygtig omstilling af overnatningssektoren – eksempelvis er udbredelsen af Green Key-certificerede hoteller ifølge VisitDenmark langt større i landets største byer og Trekantområdet, og der er ligeledes et stort potentiale i forhold til bæredygtighed i nye investeringer. 

“Nye investeringer i markedsrelevant kapacitet er afgørende for at opretholde et attraktivt turismeprodukt i disse år, hvor turisternes krav til bæredygtighed er i vækst,” fortæller Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme og fortsætter:

Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme
“Vi har allerede skærpet fokus på omdannelse af eksisterende overnatningsformer, men det er også vigtigt, at vi tænker bæredygtigt i arbejdet med investeringsmodning og etableringen af nye overnatningsformer for at skabe en mere miljøvenlig destinationsudvikling,” siger Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme

“Nye bæredygtige hoteller og resorts i kyst- og naturturismen kan være med til at drive udviklingen og bidrage væsentligt til øget kendskab, flere overnatninger og øget omsætning og imødekomme fremtidens grønne efterspørgsel, bidrage til levende lokalsamfund og synliggøre Danmark som en bæredygtig feriedestination,” siger Jens Hausted.

Måske vil denne artikel også interessere dig ...

Uforløst bæredygtigt potentiale

Behovet for bæredygtig omstilling af overnatningssektoren danner grundlaget for et nyt samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og foreningen Green Building Council Denmark, som skal styrke det nationale arbejde med modning af investeringer og bane vejen for investeringer i bæredygtig overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen. 

Det betyder blandt andet, at bæredygtighed skal indtænkes allerede i bygningsfasen via anerkendte certificeringer. 

Den filantropiske forening Realdania er videnspartner i projektet.

En række internationale certificeringer for bæredygtigt byggeri af hoteller er efterhånden ved at finde sit fodfæste i Skandinavien, hvor en af de mest anerkendte er DGNB-systemet, som i Danmark administreres af Green Building Council Denmark.

Kun 5 hotelprojekter

Men siden DGNB-systemet blev introduceret i Danmark i 2012, har kun fem hotelprojekter integreret bæredygtighedsprincipperne, og der er således fortsat et stort uforløst potentiale – særligt i kyst- og naturturismen. 

“Hos Green Building Council Denmark er vi meget begejstrede for det nystiftede samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, og vi ser frem til – i tæt samarbejde med DKNT – at introducere og indarbejde DGNB-tankegangen i kommende turismeprojekter,” siger Mette Qvist, der er CEO hos Green Building Council Denmark og fortsætter:

“Vi ved, at områderne, som Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med, blandt andet rummer store naturværdier og unikke stedbundne kvaliteter, der skal værnes om.” 

“Vi glæder os til at bringe DGNB-tankegangen i spil for at sikre disse, og samtidig gøre projekterne både mere attraktive for investorer og gavnlige for lokalsamfundenes udvikling,” siger hun.

Artiklen fortsætter under fotoet

“Kernen i DGNB er den dokumenterbare bæredygtighed, og dette kan styrke dialogen med netop investorer og lokale interessenter i de mange forskelligartede projekter, som Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med,” siger Mette Qvist.   

Green Invest-projekt

Som en del af samarbejdet er der taget hul på et Green Invest-projekt, hvor der løbende opbygges viden og udvikles konkrete værktøjer, der skal være med til at gøde jorden for nye investeringer i en mere bæredygtig retning hos relevante aktører – f.eks. bygherrer. 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der vil blandt andet blive udarbejdet et inspirationskatalog og en guide til certificeringer, der nytænker den eksisterende manual for DGNB-certificering af hotelbyggeri. 

Projektet omfatter desuden en såkaldt feasibility-analyse, der indtænker det bæredygtige lag, og slutteligt vil værktøjerne blive afprøvet i en række pilotprojekter. 

Projektet løber de næste to år.

Fakta om Green Invest – Sustainable building in Coastal and Nature Tourism

  • Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejere med Green Building Council Denmark som projektpartner. Foreningen Realdania er videnspartner.
  • Dansk Industri, Dansk Erhverv og Horesta er interessepartnere
  • Green Invest er støttet med 632.000 kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Green Invest har til formål at styrke det nationale arbejde med modning af investeringer i bæredygtig overnatningskapacitet 
  • Green Invest løber fra april 2021 og to år frem

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Ny analyse: Turismebranchens aktører og destinationsselskaber giver deres bud på højsæsonen 2023.

Maskinrummet

Benedikte Vigsø er dybt betaget af det lokale sammenhold, hun har mødt, siden hun sammen med sin mand åbnede Restaurant Kaos i Lohals.

Ordet er dit

Direktør på Nyborg Strand, Jan G. Larsen, ønsker et opgør med nogle af de dogmer, der hersker i branchen.

Hotel

Heimathafen Hotels træder nu ind på det danske marked med opførelsen af et badehotel på Rømø. Borgmester har svært ved at få armene ned.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet