Connect with us

Hvad søger du?

Bæredygtighed

Hånden på kogepladen: Sådan arbejder turismens aktører med bæredygtighed

Ny forskning undersøger, hvordan turismens aktører i landdistrikter håndterer den grønne omstilling.

cykling_silhoutte (Foto: RenataGranade0)
(Arkivfoto)

En spritny analyse fra tre forskere tilknyttet Aalborg Universitet viser, at der er en boblende motivation til at arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed i danske turismevirksomheder. Forskerne har samlet data fra 94 turismevirksomheder i 9 landdistriktskommuner i Himmerland, Sønderjylland, Nordsjælland og Kerteminde.

Den nye analyse giver for første gang i Danmark konkret viden om danske turismevirksomheders holdninger til og arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed.

Bag analysen står de tre forskere Peter Kvistgaard, John Hird og Christian Haslam.

Og ifølge deres analyse er der grund til optimisme.

Virksomhederne har grøn omstilling og bæredygtighed som centrale værdier, og de er generelt motiverede til at arbejde med de nødvendige tiltag for at reducere forbruget af jordens ressourcer.

En virksomhedsejer udtrykker det på denne måde:

‘Grøn omstilling er noget vi skal løfte samlet. Vi skal acceptere, at vi nu har mulighed for at gøre noget anderledes’.

Ingen har spurgt aktørerne

Hidtil har der i ‘Turismedanmark’ ikke været fokus på virksomhedernes arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed.

Danske myndigheder og turismeorganisationer har især kigget på, hvordan markedet har udviklet sig de senere år, og hvordan grøn omstilling og bæredygtighed kan måles.

Et dugfrisk eksempel er, at Danske Destinationer søsætter et to-årigt projekt for at skabe et ‘fælles sprog’ for bæredygtighed i de danske destinationsselskaber.

Og de nyeste vækststrategier fra VisitAarhusregionen, Destination SydkystDanmark og genopretningsplanen Sustainable Choice CPH fra Wonderful Copenhagen har fokus på bæredygtighed.

Men ingen har før nu set så tydeligt på virksomhedernes holdninger til og arbejde med grøn omstilling og bærdygtighed.

Analysen giver nu mulighed for at dykke ned i helt konkrete dele af virksomhedernes arbejde.

Og motivationen er der:

‘Det er noget, som vi selv vil. Vi tænker selv meget i bæredygtighed. Det er vores egne motiver og virkelyst. Men vi er også sikre på, at der er et marked for bæredygtig camping’, siger en af deltagerne.

Greenwashing eller greenhushing?

Analysen viser, at virksomhederne generelt er meget foretagsomme.

Det kan ses af de mange grønne initiativer, som virksomhederne har igangsat. Initiativerne er især ressourcebesparende på især vand, varme, affald, strøm, kemiske rengøringsmidler og meget mere.

Derimod viser analysen, at det kniber mere på det strategiske niveau for virksomhederne.

Kun få virksomheder fortæller deres kunder om deres arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed.

Det skyldes, at virksomhederne befinder sig midt imellem Greenwashing, hvor man smykker sig med lånte fjer, og Greenhushing, hvor man ingenting siger.

Virksomhederne er bange for at blive beskyldt for at sige, de er grønne og bæredygtige, men måske faktisk ikke er det. Derfor siger de helst ikke for meget.

Det kan ses af analysen og de mange interviews, der ligger rundt om statistikkerne.

Kun 25% af virksomhederne i analysen fortæller eksempelvis deres kunder om deres grønne omstilling, og kun 10% fortæller deres kunder, hvordan de selv kan arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed på ferien og derhjemme.

Måske vil denne artikel også interessere dig …

Udpluk af resultater

Analysen viser en række meget spændende resultater. Her er et udpluk:

  • Virksomhederne vil generelt gerne være mere ‘grønne’, og typisk har de flere konkrete ideer / planer, som de gerne ville realisere. Den interne motivation og viden er generelt høj.
  • Politisk pres har ikke den store effekt, medmindre det bliver bakket op af konkrete puljer, rådgivning eller anden form for assistance. Egen lyst til at arbejde ‘grønt’ er altid det mest afgørende for motivationen.
  • Det er uklart for virksomhederne, hvor man kan søge hjælp og samarbejdspartnere. Ofte opleves det som tilfældigt (og sjældent), at en brancheforening, DMO eller netværk har et projekt i gang, som passer med den enkelte virksomheds ønsker og behov på det rigtige tidspunkt.
  • Det er (også) svært for virksomhederne at danne sig et overblik over aktuelle projekter, der er relevante for den enkelte virksomhed.
  • De fleste ‘grønne’ tiltag anses som en dårlig forretning; medmindre de udløser en eller anden form for støtte. Der er intet i analysen, der tyder på, at disse initiativer vil kunne tjene sig hjem indenfor overskuelig tid eller medføre nævneværdig markedsførings gevinst.
  • Virksomhederne mener generelt heller ikke, at kunderne er villige til at betale for det øgede fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i virksomhederne.
  • Langt de fleste tiltag, som bliver gennemført, bliver finansieret af egne midler og drevet på eget initiativ.

Det er sund fornuft

For virksomhederne i analysen er grøn omstilling og bæredygtighed slet ikke så svært. Det handler mere om sund fornuft.

En virksomhedsdirektør siger det på denne måde:

Bæredygtighed er top-down, mens sund fornuft er bottom-up’.

Grøn omstilling og bæredygtighed er dermed noget, som virksomhederne selv definerer.

Meget mere end de ser på offentligt definitioner i form af verdensmål, grøn omstilling og bæredygtighed.

Analysen, der omfatter svar fra 94 turismevirksomheder i 9 landdistriktskommuner, er tilgængelig her fra 20. maj 2021. Analysen kan også findes på Aalborg Universitets videnskabsdatabase VBN.

Facts fra analysen
94 turismevirksomheder fra Destination Himmerland, Destination Sønderjylland, VisitNordsjælland og Kerteminde

51% af virksomhederne er overnatningsvirksomheder og 27% er attraktioner

77% af virksomhederne er mikrovirksomheder, mens 19% er små virksomheder. Kun 4% er mellemstore virksomheder

37% af virksomhederne er mere end 30 år gamle

35% af virksomhederne er fra Destination Himmerland, 30% er fra Destination Sønderjylland, 15% er fra VisitNordsjæland, 8% er fra Kerteminde, og 12% er fra andre ofte tilstødende kommuner

Der er gennemført 20 dybdeinterviews med virksomheder fra analysen, der er finansieret af Landdistriktspuljen.

Måske vil denne artikel også interessere dig …

Fik du læst ...

Iværksætteri

Nationalpark Kongernes Nordsjælland får en ny oplevelsesrute. Turisme.nu cyklede med på den første prøvetur.

Karriere og navne

Direktør i Destination Vesterhavet, Peer H. Kristensen, har fået plads i Kraks Blå Bog.

Ordet er dit

Coronakrisen skal ikke afløses af en ny krise, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft spænder ben for hotel- og restaurationsbranchens udvikling. Peder J. Madsen skriver...

Politik

Turismen har enorm betydning for Nyborg - og den bliver endnu vigtigere i fremtiden, fortæller borgmester Kenneth Muhs i første artikel i vores nye...