Connect with us

Hvad søger du?

Ordet er dit

Disruption er motoren i fremtidens turisme

Vi skal udvikle den kommercielle turisme ud fra nye principper, skriver dagens blogger Thomas Kjerstein. I stedet for at basere udviklingen på destinationens store aktører, subsidierede organisationer, kommunale strategier og historiske data skal tingene vendes på hovedet

Fremtidens turismeoplevelser skal forankres i en værdikæde, der har omdrejningspunkt i det lokale praksislag, egnsspecifikke narrativer og det enkelte menneske, skriver Thomas Kjerstein, Nordic Destination, i sit blogindlæg. (Foto: Businessfilm)

Vi skal udvikle den kommercielle turisme ud fra nye principper, skriver dagens blogger Thomas Kjerstein. I stedet for at basere udviklingen på destinationens store aktører, subsidierede organisationer, kommunale strategier og historiske data skal tingene vendes på hovedet.

Blogindlæg af Thomas Kjerstein, Nordic Destination.

Fremtidens individuelle turistoplevelse skal udvikles og bæres frem med ufravigeligt afsæt i det lokale – og af lokale – i en fornyet og professionel praksis, der indlejres i markedsdrevet produktinnovation.

Det skal ske på kommercielle vilkår for at sikre økonomisk bæredygtighed og varige vækstsynergier i lokalområdet.

På den måde kan vi sikre udvikling af såkaldt kritisk masse blandt et lokalområdes aktører og aktiviteter, der reelt kan transformere erhvervsudvikling, turisme og hele destinationer på forholdsvis kort tid.

Det, som de angelsaksisk-talende på tværs af Atlanten, ynder at kalde disruption af en branche. Det stræber vi åbent og gerne efter. 

Vend tingene på hovedet

Thomas Kjerstein, Nordic Destination. (Foto: Businessfilm)

En af metoderne til at skabe disruption – transformation af en branche – er at vende branchens vante perspektiver, tilgange og forståelser på hovedet.

Den mest dominerende tilgang, som vi i Nordic Destination møder rundt omkring i landet, er det vi kalder en top-down-tilgang.

Det vil sige, hvor tiltag, aktiviteter og udvikling af turisme sker ud fra hensyn til områdets største aktører, subsidierede organisationer, kommunale strategier og metaanalyser af historiske data.

Nyskabende tiltag er typisk til at overse, mens faste schlagere af velkendte tiltag afprøves igen og på nyt med involvering af de mest magtfulde, betydningsfulde og toneangivende organisationer. 

Nuvel, den ovenstående beskrivelse er naturligvis karikeret og potentielt provokerende. 

Men beskrivelsen rummer og understreger en pointe i forhold til top-down-tilgangen til turismeudvikling – at overordnede, strategiske beslutninger fra myndighedsled bliver vanskelig at omsætte i og for udføreleddet.

Både hvad angår praksis og produkt. Kløften opstår på tværs og mellem parterne – uanset om vi taler om tilskyndet digital modning, opkvalificering af aktører eller innovativ produktudvikling gennem mødet med den enkelte turist. 

Foto: Charlotte Skot Hansen
Foto: Charlotte Skot Hansen

Der er brug for nye principper

Top-down-tilgangen er den praksis, vi søger at vende på hovedet. 

I Nordic Destination arbejder vi dedikeret med en bottom-up-tilgang til turismeudvikling og destinationsmodning. Vi prioriterer – igennem hele processen – at opbygge, styrke og udvikle lokale værdikæder nedefra.

Metoden er rendyrket samarbejde med og fundering i lokale kompetencer – og målet er en professionel leverancekapacitet af efterspurgte kvalitetsoplevelser til den moderne turist. Ved at nidkært fokusere på den enkelte aktør som menneske – og den individuelle turists livsprojekt. 

Det gør vi ud fra en integration af økonomiske og psykologiske metoder og modeller, der er samlet i en forståelse af individet ud fra et jobs-to-be-done-paradigme. Vores påstand er nemlig, at fremtidens turismeoplevelser skal forankres i en værdikæde, der har omdrejningspunkt i det lokale praksislag, egnsspecifikke narrativer og det enkelte menneske. 

(Foto: Nordic Destination/Businessfilm)
(Foto: Nordic Destination/Businessfilm)

Vi skal simpelthen opbygge den kommercielle turisme ud fra nye principper.

I Nordic Destination arbejder vi primært med at forstå de mekanismer, der er med til at skabe en bæredygtig turisme.

Strategiens kerne beror på at samle de lokale borgere, professionalisere dem og tilgængeliggøre de oplevelser, som vi kan udvikle og modne i samarbejde med områdets aktører og leverandører. Vi skaber en komplet værdikæde ved at bygge op nedefra. Med fast afsæt i den lokale og egnsspecifikke forankring. 

Den tilgang har vi testet, afprøvet på ny og derefter testet igen i praksis i de seneste fire år. Vi kalder det praksisforskning. Erfaringerne har vi samlet og dokumenteret i vores nye, gennemtestede og praksisafledte turismemodel, der har skabt både opmærksomhed, samarbejde og resultater indenfor økonomisk bæredygtig turismeudvikling. 

Fra menneske til menneske

Turisternes efterspurgte oplevelser skal altså udvikles i synergien mellem datadrevet konceptstyring og økonomisk bæredygtige aktører, der samler lokalsamfundets stærke narrativer.

Målet er at tilgængeliggøre aktiviteter og professionelle aktører på baggrund af en samlet og skalerbar leverancekapacitet af netop efterspurgte kvalitetsoplevelser for den moderne turist. Fra menneske til menneske. 

I vores arbejde bliver vi vedvarende og uafvendeligt mødt med tydelige ønsker og stor drivkraft fra lokale mennesker, der søger at indgå i en tæt dialog, der både skaber tillid og øger interessen for at blive en del af turismens leverancenetværk. Denne praksisnære dialog er selve udgangspunktet for det, der har udviklet sig til vores videnbaserede turismemodel, hvor vi tager afsæt i netop dialog og fælles interesse i at skabe oplevelser. Fra menneske til menneske. 

Turisternes efterspurgte oplevelser skal altså udvikles i synergien mellem datadrevet konceptstyring og bæredygtige aktører, der samler lokalsamfundets stærke narrativer.

Thomas Kjerstein

Tag afsæt i de lokale

Det vigtigste afsæt for turisme har altid og vil altid være de lokale mennesker og de fortællinger, der udspringer af deres liv, samfund og natur. Og et insisterende fokus på det enkelte menneske er en vigtig pointe i at udvikle turismen, så den bliver innnovativ, bestandig og bæredygtig: 

En oplevelse i de seneste års modningsarbejde, der står lysende klart – og som for alvor rykkede os i troen på, at vi kan udvikle et lokalområde til at blive en stærk destination – var mødet med Elisabeth Christensen fra Fuglsø Kro.

I Nordic Destination stod vi dengang klar med nyudviklede og populære oplevelses-koncepter, hvor efterspørgslen kunne levere flere tusinde gæster årligt.

På samme tid manglede vi en leverandør af lokale fødevareoplevelser til at indgå i en samlede værdikæde, der bandt totaloplevelsen sammen og pakketerede områdets bedste elementer.

Det spændende i processen og modningsarbejdet var her, at vi undervejs oplevede Elisabeth udvikle sig menneskeligt og strategisk i forhold til at genkende sin egen virksomhed i en sådan situation, hvor leverancer af den kaliber pludselig er med i forretningsmodellen.

Foto: Nordic Destination

Men udfordringen omfattede også – og måske især – det rent praktiske; leverancekapaciteten, arbejdskraften og arbejdsprocesserne. Og flaskehalsen i det hele – bageovnen. Den var simpelthen for gammel. De første sandwichbrød ville nærmest være tørre, når de sidste var færdigbagt. 

Undervejs i processen blev genstanden for vores modningsarbejde at transformere Elisabeth og hendes fantastiske Fuglsø Kro. Værdikæden skulle på plads. Derude i praksis – i en bottom-up-tilgang, hvor hvert led bygges op fra bunden til en økonomisk bæredygtig og skalerbar sammenhængskraft i lokalområdet. 

Nu ender anekdoten heldigvis godt. Vi fik – i samarbejde – transformeret Elisabeths tro på og bevidsthed om at kunne skalere sin forretning. Resultatet var emotionelt og konkret – hun turde investere i en ny bageovn, der muliggjorde større leveringer. 

Foto: Nordic Destination/Businessfilm

Ny økonomisk bæredygtighed

Det er et solidt eksempel på en bottom-up-strategi, hvor vi flytter de lokale mennesker nedefra og i direkte dialog. Og som skaber en ny og økonomisk bæredygtighed i arbejdet med at vende tingene på hovedet, så praksislaget – de varme hænder derude – står bærende frem i udviklingen og er indlejret og indtænkt i strategien bag – fra start. 

Det er netop mødet mellem mennesker, der skaber den lokale og fornødne tillid, som fører til erhvervsudvikling og vækst i turismen. Det handler om at samle lokale individer og aktivere og professionalisere dem i værdikæden ved at bruge hhv. dialogen og tid sammen som løftestang og metode til at udvikle en styrket og langtidsholdbar værdikæde. 

Vi har indsamlet, dokumenteret og udkrystalliseret specifik viden om, hvordan en vellykket turismeindsats med folkelig opbakning kan skabe en positiv effekt for lokalsamfundet.

En indsats der rummes i vores turismemodel og bottom-up-tilgang, der sikrer både social, miljømæssig og økonomisk værdi for borgere, erhvervslivet og områdets udvikling. I samarbejde med lokale mennesker, kræfter og naturskatte.

Vi ser trygt frem mod nye muligheder i turismen på den baggrund. En fremtid og udvikling vi kickstarter i kraft af og med lokale mennesker og bygger på netop deres individuelle oplevelser, erfaringer og lyst til at bidrage. Her starter vores værdikæde. Og det bliver også strategien fremover – at sikre, at værdikæderne er bæredygtige, selv når kriserne rammer.

Fik du læst ...

Nyheder

Sønderjyske borgmestre og turismeaktører sender fælles nødråb i brev til ministre og Folketinget.

Ideer

En ny lokal bookingportal i Skagen er meget mere end et opgør med de udskældte OTA'er.

Iværksætteri

Pia Stigaard Skammelsen og hendes iværksætteridé Oh So Quiet har stor succes i Thy og Nordvestjylland - nu breder hun konceptet ud.

Portræt

Fra natportier på Hotel Britannia i Esbjerg til direktør for Danmarks Skaldyrshovedstad. Turisme.nu tegner et portræt af Colin John Seymour Jr.