Connect with us

Hvad søger du?

Attraktioner

Direktør Peter Sand: “Naturkraft kommer ikke til at udkonkurrere andre attraktioner …”

TEMA: Naturkraft tager udgangspunkt i det gæsterne i forvejen efterspørger,” fortæller direktør Peter Sand i den første artikel i vores nye serie om danske attraktioner.

Naturkraft åbner efter planen til juni 2020. I vores nye artikelserie sætter vi fokus på de kommende attraktioner. (Foto: Naturkraft)
Naturkraft åbner efter planen til juni 2020. I vores nye artikelserie sætter vi fokus på de kommende attraktioner.(Foto: Naturkraft)

TEMA: Langs den jyske vestkyst er naturen den største attraktion. Man besøger Vestkysten på grund af de brede strande, det uregerlige hav og klitterne. Og så lever man med, at det danske sommervejr ikke er til at stole på. Her åbner om kort tid Naturkraft, der skal være Vestkystens nye turismefyrtårn: ”Naturkraft tager udgangspunkt i det gæsterne i forvejen efterspørger,” fortæller direktør Peter Sand i dette interview med Turisme.nu’s Lars Nielsen i den første artikel i vores serie om markante nye danske attraktioner.

Af Lars Nielsen, Turisme.nu

Danskere på ferie i eget land, og turister der besøger Danmark, efterspørger oplevelser, der hvor de opholder sig.

Selvom afslapning er et hovedformål for de fleste, der holder ferie, opstår der hurtigt et behov for oplevelser, når vejret ikke er til strandbesøg, og børnene begynder at kede sig i sommerhuset. Shopping er som regel det første, gæsten griber til, når der skal ske noget nyt. Men derefter går jagten ind efter spændende attraktioner.

I de nærmeste år åbner der rundt om i landet en række nye markante attraktioner rundt i landet.

Turisme.nu vil sætte fokus på de udfordringer, attraktionerne har haft undervejs fra idé til realisering, hvilke markeds- og konkurrentanalyser der ligger bag, og hvad der gør den pågældende attraktion unik.

I denne første artikel går vi tæt på attraktionen Naturkraft, der åbner i Ringkøbing 4. juni 2020.

Naturkraft skal være ‘en oplevelses-arena’ med et hav af muligheder for at udforske naturens kræfter både ude og inde. Man estimerer, at Naturkraft vil kunne tiltrække cirka 240.000 gæster om året.

Hvordan opstod ideen til Naturkraft?

“I 2007-08 besluttede Vækstforum i Region Midtjylland at igangsætte en større kampagne, der drejede sig om at etablere internationale fyrtårnsprojekter inden for turist- og oplevelsessektoren,” siger Peter Sand, direktør i Naturkraft.

“Der blev afsat et substantielt beløb til denne proces, der kørte over tre år. 21 projekter konkurrerede, og fire fik i sidste ende en større bevilling til at omsætte deres projekt til virkelighed. Det eneste projekt der, så vidt jeg ved, bliver realiseret, er Naturkraft.”

Peter Sand, direktør for Naturkraft. (Foto: Naturkraft)
“Vores udgangspunkt er, at vi ikke har haft en større attraktion, før Naturkraft kommer, så vi udkonkurrerer ikke nogen,” siger Peter Sand, direktør for Naturkraft. (Foto: Naturkraft)

Hvor kom ideen til indhold i Naturkraft fra?

“De penge, Region Midtjylland bevilgede i første omgang, blev brugt til at lave en markedsanalyse og en lokationsanalyse. Rambøll Management fik disse opgaver, og i perioden 2008-10 fik vi svar på, at der var et markedsmæssigt grundlag for projektet, og der var en egnet placering,” forklarer Peter Sand.

“Det var den markedsmæssige analyse, der viste, at hvis vi lavede et indhold, der passede med det vores gæster efterspurgte, når de besøger os, og som appellerer til børnefamilier, ville vi have et godt udgangspunkt. Det betød afledt, at indholdet skulle være det samme, som dét, der er grunden, til at vores gæster kommer til Vestjylland, nemlig naturen,” siger direktøren.

Naturen er den væsentligste tiltrækning her i Vestjylland.

Peter Sand, Naturkraft

Ifølge Peter Sand har det fra begyndelsen været en forudsætning, at projektet skulle være et vitamintilskud til den turisme, der findes i området, samt være med til at åbne området for nye målgrupper.

“Vi har løbende fået vurderet det markedsmæssige grundlag, og i takt med at vi har udviklet indhold, har vi holdt pitstop, hvor vi har fået ideerne checket i ‘virkeligheden’. Det skal have en bred appel, men som minimum et projekt, der rammer hovedmålgrupperne i området,” siger han.

Det er lige her, det sker

Betyder det, at denne idé ikke kunne være realiseret et andet sted i landet? Naturkraft handler om det, I har på det sted, det ligger?

“Den fysiske placering Naturkraft har og den udformning, det får, tager udgangspunkt i, at det er lige hér det sker,” siger Peter Sand.

“Vi har i vores indre anlæg otte egnstypiske naturtyper. Naturtyperne bygger på de eksakte råstoffer, der er udgravet fra arealet og som har betydet, at der er lavet søer og flere vandkredsløb, der øger biodiversitet og dermed passer ind i vores vision om at inspirere til mere bæredygtig adfærd.”

 • FAKTA
 • 160 kr. for dagsbillet fra 3 år
 • 250 kr. for månedskort
 • 350 kr. for årskort
 • I højsæsonen åben hver dag fra kl. 09.30 – 18.00 og som minimum længe åbent onsdag til kl. 21.00.
 • Forventet 362 åbningsdage årligt

Hos Naturkraft har man også på forhånd søgt råd og vejledning hos organisationer som Danmarks Naturfredningsforeningen og Dansk Ornitologisk Forening.

”Vi spurgte dem, hvad vi kunne gøre, så de kunne leve med projektet. De svarede, at vi skulle indarbejde nogle lavvandede søer, plante lokale vækster, der gerne må være bærbærende, så det tiltrækker fugle, og det har vi inkorporeret i anlægget. Når vi har gravet søerne ud, har vi også brugt store dele af råstofferne til at lave ringvolden med,” siger Peter Sand.

Vil der være dyr i anlægget?

“Det kan ikke udelukkes. Der kan blive tale om dyr, fx får, køer og heste, der afgræsser områder i anlægget, fordi det giver bedre vilkår for fuglene. Men vi åbner ikke med dyr,” siger Peter Sand.

“Allerede nu er der et dyreliv på byggepladsen. Fugle, rådyr, fasaner og harer er i anlægget, lige så snart vi vender ryggen til, men det er ikke direkte intentionen.”

Hovedbygningen i Naturkraft har et bruttoareal 5.500 kvadratmeter. (Illustration: Naturkraft)

Hverken en inde- eller udeattraktion

Hvad er det helt unikke ved jeres projekt?

“Det, vi har forsøgt at gøre, er, at give et nyt bud på, hvordan man samlet set kan lave en attraktion, der har en anderledes karakter end det, vi kender herhjemme og faktisk også på verdensplan,” siger Peter Sand.

“Vi forsøger helt overordnet at skabe en attraktion, som hverken er en inde- eller udeattraktion, men som har ét liv og en relevans, når solen skinner, og et andet liv og historie, når det regner.”

Naturkraft bliver en vidensbaseret attraktion. Der oprettes en skoletjeneste, der skal favne en målgruppe fra tre år til universitetsniveau, og indholdet udvikles ud fra de læringsmål, der er defineret for bl.a. den danske folkeskole og andre uddannelsesinstitutioner.

Kommer I til at bevare truet natur?

“Vi har ikke natur, der er direkte bevaringsværdig på stedet. I det rekreative område, der ligger rundt om anlægget, vil der blive et sommerfuglereservat, og vi har ligeledes fået mulighed for at lave skovrejsning.”

Bæredygtighed?

Du nævner skovrejsning, og det fører os ind på bæredygtighed. Vil I både vise hvordan vi kan være bæredygtige, og efterleve det i Naturkraft?

“Vi vil ikke moralisere, men vil gerne inspirere. Når vi har frivillige i medarbejdergruppen, handler det om social bæredygtighed. Dette bliver også synligt for publikum, da vores frivillige dagligt vil være med til at formidle og skabe gode oplevelser,” siger Peter Sand.

Naturkraft får et bæredygtigt madkoncept, der er funderet i lokale råvarer og lokale leverandører efter ‘jord til bord-tanken’, der bliver meget synligt for gæsten:

 • Fakta om Naturkraft
 • Naturkraft får i alt +50 hektar heraf ca. 45 hektar udlagt som rekreativt areal åbent for alle. Her er 628 meter ringvold med 360 graders perspektiv, idet man kan gå henover hovedbygningen
 • På det højeste punkt vil man være 15-16 meter over havets overflade og have udsigt til Ringkøbing Fjord og klitterne på Holmsland m.m.

“Vi har fået midler til at udvikle et CO2-hjul, hvor man kan se, hvordan den menu man vælger, belaster i forhold til CO2. Vores menukort vil blive bygget op, så vi først præsenterer dét, der er mest bæredygtigt. Veganske retter står sandsynligvis først, mens retter med oksekød står sidst på menukortet,” forklarer Peter Sand.

CO2-aftrykket er også tænkt ind i forhold til de varer, der kommer på hylden i Naturkrafts butik. Og de stole, folk kommer til at sidde på, er lavet af gamle plastikgarn.

Naturkraft bliver en attraktion som hverken er en inde eller ude attraktion, men som har et liv og en relevans både når solen skinner, og når det regner.

Selve etableringen af Naturkraft efterlader et stort CO2-aftryk, som kunne være undgået hvis man ikke byggede det?

“Ja, vi er ikke frelste. Der kører maskiner rundt og flytter jord og graver huller, men hvis der ikke bliver etableret en attraktion i dette område, der er en del af landets største kystdestination, så vil gæsterne, der bor her i området, køre langt i bil for at få en oplevelse, så alene på kørsel ud af området sparer vi samlet set på ressourcerne og dermed CO2 set i et større perspektiv.”

Kamp om gæsterne

Tirpitz museet ved Blåvand er kommet til, efter I gik i gang, og der er en række mindre museer og attraktioner på egnen, som kan risikere at miste besøgende, fordi I formodentlig trækker så mange gæster. Hvad tænker I om det?

“Jeg forstår godt tanken. Det kan ske, at vi i et åbningsår kan påkalde os særlig høj opmærksomhed, men over tid vil alle få glæde af det her. Vi tror, vi kan tiltrække nye typer af turister, som kan have interesse for vores øvrige attraktioner,” forklarer Peter Sand.

“I Østjylland som har landets største attraktionskoncentration, argumenterer man ikke, for at attraktioner udkonkurrerer hinanden – tværtimod øger det den såkaldt kritisk masse,” siger direktøren.

Vores udgangspunkt er, at vi ikke har haft en større attraktion, før Naturkraft kommer, så vi udkonkurrerer ikke nogen. Vi har haft efterspørgslen efter oplevelser, men tilbuddet har ikke været der. Vores eksisterende og mindre attraktioner har i øvrigt, hvor det har været relevant, indgået som indholdsleverandører,” siger Peter Sand.

 • FAKTA OM NATURKRAFT
 • 275 mio. anlægsbyggeri
 • 240.000 forventede gæster efter år 1, hvor nyhedseffekten forventes at give 280.000 gæster over 7 måneder
 • Udgangspunktet er ca. 25 fastansatte & omkring 110 sæsonansatte svarende til minimum 50 årsværk
 • Op til 100 frivillige

Hvad sker der efter år 1?

Mange attraktioner har oplevet at år 1 med nyhedens interesse har givet stort besøg. Hvis gæsten skal komme igen året efter, skal der ske fornyelse?

“Vi har en plan med løbende investeringer i nye elementer, som er med til at styrke oplevelsen og som vil give en løbende nyhedseffekt. Vi har et særudstillingsområde, der i sagens natur vil have skiftende udstillinger. Vi forventer at investere 75 mio. kr. inden for de første 5 år i nyt indhold. Det er næsten dobbelt så meget, som vi har investeret i indhold op til åbningen,” forklarer Peter Sand.

I forhold til genbesøg vil Naturkraft tilbyde særlige aktiviteter i regnvejr, særlige aktiviteter når det blæser, særlige aktiviteter når solen skinner, så man hen over en normal dansk sommeruge vil få varierende oplevelser, hvis man har lyst til at genbesøge Naturkraft. Minimum fire gange om året vil der blive afviklet større events hertil kommer et væld af løbende relevante særaktiviteter.

Alt vejr er Naturkraft-vejr

Peter Sand

Peter Sand peger på, at Lalandia 3 åbner tæt ved Naturkraft om et par år.

“Det vil også påvirke vores muligheder, og næppe gøre dem dårligere. Hos Lalandia 3 forventer man et overnatningstal op til 1 million overnatninger, svarende til knap 20 % forøgelse i forhold til områdets nuværende overnatningstal,” siger han.

“Vi har i udgangspunktet tilladelse til at have 6.000 gæster i anlægget på samme tid herunder 1.500 i hovedbygningen. Vi har et samlet areal på 50 hektar og 6 hektar går til attraktionen. Vi forventer at begrænse antallet af dagsbilletter for at sikre alle en god oplevelse. Inspireret af Lego House i Billund kommer vi til at sælge dagsbilletter til givne dage. Jeg tror ikke, vi tilbyder formiddags- eller eftermiddagsbilletter, men vil forsøge at gøre opmærksom på, at det er en god idé at købe billet i god tid, netop fordi alt vejr er Naturkraft vejr,” slutter Peter Sand.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Tendenser

Estiske ÖÖD har skabt et iøjnefaldende koncept for feriehuse: ”Vi vil elske at åbne i Danmark,” lyder det . Også Grønland og Færøerne er...

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet