Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Bedre sent end aldrig: Fælles strategi skal løfte turismen på Jyllands østkyst

Over de kommende tre år skal den jyske østkyst – fra Aarhus over Himmerland til Aalborg og Skagen have en ny, fælles udviklingsstrategi for turismen.

Både den jyske vestkyst og Sjælland har allerede en samlet strategi for turismen. Nu skal den jyske østkyst - fra Aarhus til Skagen også have en samlet udviklingsplan. (Arkivfoto: © Johny Kristensen | Dreamstime.com)
Både den jyske vestkyst og Sjælland har allerede en samlet strategi for turismen. Nu skal den jyske østkyst - fra Aarhus til Skagen også have en samlet udviklingsplan. (Arkivfoto: © Johny Kristensen | Dreamstime.com)

Den nye udviklingsplan skal skabes i samarbejde mellem de tre destinationsselskaber, der har ansvaret for geografien: VisitAarhus, Destination Himmerland og Destination Nord.

Også Dansk Kyst- og Naturturisme er involveret i planerne, der kan sættes i sving takket være en økonomisk bevilling på 3 mio. kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Endelig er fonden Realdania med i arbejdet – dog foreløbig kun på ’sidelinjen’ som en såkaldt ’ikke-økonomisk’ projektpartner.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse.

”Østkysten har et kæmpe uindfriet potentiale,” siger Tonny Skovsted Thorup, der er direktør i Destination Nord.

”Der er tale om en geografi med masser at byde på, og nu får vi i denne store del af Jylland et meget bedre grundlag for at tale med én stemme og udnytte synergier og samarbejdspotentialer.”

”Det bliver en styrkelse af sammenhængskraften på tværs af kommuner og destinationsselskaber, der også giver grobund for konkret turismeudvikling,” siger han.

Bedre sammenhæng

Udviklingsplanen for Jyllands østkyst vil give mulighed for at få den samlede geografi fra Kattegat til Limfjorden og Aarhus Bugt til at hænge meget bedre sammen og understøtte konkret, bæredygtig udvikling af turismen, lyder det i pressemeddelelsen.

Der bliver tale om en fælles strategi, vision og principper, som skal konkretiseres i en række fysiske udviklingsplaner på destinationsniveau og lokalt.

Vestkysten foran

Med den fælles udviklingsplan kommer den jyske østkyst nogle år efter en tilsvarende plan for den jyske Vestkyst, der blev præsenteret allerede tilbage i 2018.

Også på Sjælland har man tilbage i 2020 præsenteret en samlet udviklingsplan.  

”Det er vigtigt, at det strategiske arbejde med at udvikle turismeproduktet i Danmarks kyst- og naturområder fortsætter, så udviklingen sker under de rigtige forudsætninger, nemlig både hensyntagen til de stedbundne potentialer, lokale ønsker og ressourcer og samtidig ud fra et helikopterperspektiv, hvor efterspørgsler og behov tages i betragtning,” lyder det fra direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

“Det handler om at skabe et fremtidssikret turismeprodukt i hele Danmark, og der er det naturligvis også nødvendigt, at vi får det lange stræk ned ad Jyllands østkyst med,” siger Jens Hausted.

Kyst og by

Men selvom det er en ”Udviklingsplan for Jyllands østkyst”, så omfatter geografien også to af Danmarks største byer og en hel del mere.

En fælles opgave er derfor at binde storbyer, mindre byer, naturområder og kyst sammen på en bæredygtig måde, der giver størst mulig værdi for turismen.

På sigt er det hensigten, at det sidste stykke østkyst (destinationerne Kystlandet, Trekantsområdet og Sønderjylland) skal involveres i arbejdet oplyses det i pressemeddelelsen.

Fakta om Udviklingsplan Jyllands Østkyst:

Arbejdet med udviklingsplanen forventes at foregå fra 2023 til 2026. Den skal rumme både en strategisk og fysisk planlægning.

Konkret bliver der en samlet strategi, vision og principper, som udmønter sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Nord/Himmerland. Ud af arbejdet på destinationsniveau bliver der udarbejdet i alt seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau.

Fakta om Udviklingsplan Jyllands Østkyst:

Arbejdet med udviklingsplanen forventes at foregå fra 2023 til 2026. Den skal rumme både en strategisk og fysisk planlægning.

Konkret bliver der en samlet strategi, vision og principper, som udmønter sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Nord/Himmerland. Ud af arbejdet på destinationsniveau bliver der udarbejdet i alt seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau.

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Destinationsudvikling

Ny plan sætter retningen for, hvordan turismen bliver katalysator for det gode liv. Via en 1% ’natur-afgift’ skal turisterne bidrage til Møns natur.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet