Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Attraktioner & museer

12 slotsruiner skal renoveres for millioner

Slots- og Kulturstyrelsen er gået i gang med at restaurere en række ruiner rundt omkring i landet. Arbejdet sker, for at ruinerne kan bevares for eftertiden, så også kommende generationer kan få glæde af dem.

Antvorskov Klosterruin er blandt de ruiner, der skal restaureres. Foto: Jørgen Frandsen.

Antvorskov Klosterruin er blandt de ruiner, der skal restaureres. Foto: Jørgen Frandsen.

Slots- og Kulturstyrelsen er gået i gang med at restaurere en række ruiner rundt omkring i landet. Arbejdet sker, for at ruinerne kan bevares for eftertiden, så også kommende generationer kan få glæde af dem.

Selvom ruiner i sagens natur er – ja ruiner, er det vigtigt at sikre dem mod forfald og vedligeholde dem, så de ikke er i fare for at styrte sammen eller gå til grunde.

Lige nu er Slots- og Kulturstyrelsen – takket være en ekstrabevilling – i fuld gang med at istandsætte udvalgte ruiner rundt omkring i landet.

”Slotsruiner er en vigtig del af vores fælles historie om Danmark. De rummer fortællinger om, hvordan vi har levet sammen og indrettet os som samfund gennem tusindvis af år. Den historie må ikke forfalde eller gå tabt. Vi sikrer ruinerne, så fremtidige generationer også med egne øjne kan blive en del af vores fælles historie,” siger kulturminister Joy Mogensen.

En af de ruiner, der bliver restaureret er Kalundborg Slotsruin. Slottet er sandsynligvis bygget af Valdemar Atterdag, og bestod af et femfløjet bygningskompleks omgivet af dobbelte ringmure. Langs indersiden af den yderste ringmur lå også en del huse mellem de store forsvarstårne.
Kalundborg Slot var i 1300-1400-tallet et af Danmarks vigtigste slotte. Her samledes konger og stormænd til politiske forhandlinger, og i krigstid var Kalundborg et vigtigt militært støttepunkt. (FOTO: Leif Jørgensen CC BY-SA 4.0.)
En af de ruiner, der bliver restaureret, er Kalundborg Slotsruin. Slottet er sandsynligvis bygget af Valdemar Atterdag, og bestod af et femfløjet bygningskompleks omgivet af dobbelte ringmure. Langs indersiden af den yderste ringmur lå også en del huse mellem de store forsvarstårne.
Kalundborg Slot var i 1300-1400-tallet et af Danmarks vigtigste slotte. Her samledes konger og stormænd til politiske forhandlinger, og i krigstid var Kalundborg et vigtigt militært støttepunkt. (FOTO: Leif Jørgensen CC BY-SA 4.0.)

I alt 12 ruiner er udvalgt til at blive restaureret på baggrund af behovet for istandsættelse. Det drejer sig om:

 • Kalundborg Slotsruin,
 • Præstegadehuset i Kalundborg,
 • Stubber Klosterruin,
 • Trøjborg Slotsruin,
 • Vridsløse Kirkeruin,
 • Søborg Slot,
 • Vitskøl Klosterruin,
 • Knuthenborg,
 • Vilhemsborg,
 • Asserbo Slotsruin,
 • Antvortskov Klosterruin samt
 • Gamleborg på Bornholm.

De konkrete arbejder afhænger af den enkelte ruins tilstand og behov for istandsættelse.

Fakta om ruiner

I Danmark er der registeret cirka 1.200 monumenter fra historisk tid, som dækker over blandt andet ruiner, helligkilder og voldsteder. Monumenterne er alle en del af den danske kulturarv og historie.

Siden 1983 er der gennemført grundige undersøgelser af fortidsminders og ruiners tilstand i Danmark, og der er afsat en fast bevilling på 1,4 millioner kroner årligt til den løbende drift og vedligeholdelse af ruiner og monumenter, som bliver administreret og udført af Slots- og Kulturstyrelsen.

I 2019 blev der afsat en ekstrabevilling på 8,7 millioner kroner på det kulturelle udlodningsaktstykke til arbejdet med restaurering af ruiner.

Fik du læst ...

Bæredygtighed

Store nye købestærke målgrupper kommer med nye krav og ønsker til campingpladserne, siger Ole Eskling, Camp Møns Klint, der gerne vil råbe kollegerne op.

Markedsføring

Julia Lahme og Lars Falk anmelder tre vidt forskellige brandingfilm. Giver filmene lyst til at besøge destinationen, eller skyder de helt forbi?

Markedsføring

Hvordan sikrer Woco sig, at kampagne- og brandingfilm rammer den rigtige målgruppe, og at de efterlader seerne med et positivt indtryk af vores hovedstad?

Karriere og navne

33-årige Jonas Balle Pedersen er tiltrådt stillingen som regionschef for Nordjylland hos Sol og Strand Feriehusudlejning.