Find os og følg os:

Hi, what are you looking for?

featured

Vink med vognstang fra minister: Krydstogtskibe skal være grønnere

Ny kortlægning af luftforureningen fra krydstogtskibe i Aarhus og København viser, at man roligt kan opholde sig på havnen og tæt på skibene, men beregningerne viser, at luftforureningen kan overskride EU’s grænseværdier for NO2 i 25 meters højde og opefter.

Cunard Lines krydstogtsskib Queen Victoria fotograferet under et besøg i København. I 2017 kommer der i alt 491 krydstogtsskibe på besøg i Danmark. (Arkivfoto: Stephan Deutsch)
Cunard Lines krydstogtsskib Queen Victoria fotograferet under et besøg i København. I 2017 kommer der i alt 491 krydstogtsskibe på besøg i Danmark. (Arkivfoto: Stephan Deutsch)
Cunard Lines krydstogtsskib Queen Victoria fotograferet under et besøg i København. I 2017 kommer der i alt 491 krydstogtsskibe på besøg i Danmark. (Arkivfoto: Stephan Deutsch)
Cunard Lines krydstogtsskib Queen Victoria fotograferet under et besøg i København. I 2017 kom der i alt 491 krydstogtsskibe på besøg i Danmark, sidste år var tallet steget til 541. (Arkivfoto: Stephan Deutsch)

Ny kortlægning af luftforureningen fra krydstogtskibe i Aarhus og København viser, at man roligt kan opholde sig på havnen og tæt på skibene, men beregningerne viser samtidig, at luftforureningen kan overskride EU’s grænseværdier for NO2 i 25 meters højde og opefter.

541 krydstogtskibe lagde til i dansk havn i 2018, og tallet har sat rekord tre år i træk. Men den stigende krydstogtturisme er ikke uden problemer.

Når et krydstogtskib lægger til kaj i Aarhus og København, så produceres skibets strøm af skibets dieselmotorer, hvilket udleder partikler og kvælstofdioxid, NO2.

I takt med den stigende krydstogtsturisme i Danmark har der været fokus på luftforureningen, der følger med skibene.

Miljø- og Fødevareministeriet har derfor bedt Aarhus Universitet om at gennemføre en kortlægning af luftforureningen.

Den viser, at luften på selve kajen ikke forurenes mere end tilladt, men at EU’s grænseværdier for NO2 kan overskrides i 25, 50 og 70 meters højde ved kajpladserne i de timer, skibene lægger til kaj i både Aarhus og i København.

“Jeg er glad for, at vi nu har fået mere viden om en vigtig problemstilling. Det er godt, at vi nu kan sige, at det er trygt at gå eller løbe sig en tur på havnearealerne, hvor krydstogtskibe anløber. Det er også gjort klart, at der kan være en udfordring, hvis der bygges højt tæt på det sted, hvor krydstogtskibene ligger til kaj,” siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

“Det er vigtigt, at kommunerne tager hensyn til den nye viden, når de planlægger byggeri i havneområder.”

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

LÆS OGSÅ: Ny spiller vil kæmpe med om krydstogtskibene. (Foto kees torn /CC BY-SA 2.0)

Renere teknologi er en del af løsningen

Luftforureningen er koncentreret i sommerperioden, hvor der er flest skibe på besøg, og hvor havnene ofte har anløb af flere samtidige krydstogtsskibe. København havde 345 anløb i 2018, mens Aarhus Havn havde 41 anløb.
 
“Krydstogtbranchen har en stor opgave med at blive et mere bæredygtigt og grønt erhverv, og alle skal bidrage, hvis det skal lykkes – lige fra erhvervet selv til staten og selvfølgelig kommunerne,” siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

“Det kan f.eks. være ved at se på mulighederne for at koble krydstogtskibene på havnens el-net, så de kan slukke motorerne under besøg, for det er klart, at der skal findes en løsning.”

Fordi den øgede krydstogttrafik i danske havne kan føre til lokale gener fra luftforurening og støj har regeringen med finansloven for 2019 afsat 10 mio. kroner til et internationalt samarbejdsprojekt for at fremme mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøregionen.

I det arbejde skal der også overvejes muligheder for at udbrede anvendelsen af landstrøm i havnene. 

Nye fremdriftsteknologier er samtidig på vej. I de kommende år vil flere krydstogtsskibe sejle på flydende naturgas, LNG, hvilket betyder mindre luftforurening. 

Miljø- og Fødevareministeriet medfinansierer en konference om bæredygtig krydstogtsturisme i Østersøregionen den 7. maj 2019 i København, hvor aktører fra Europas krydstogtbranche kommer til København for at diskutere bæredygtige løsninger.  Målet er at sikre fælles fodslag i branchen og blandt kommuner og havne i regionen i retning af en mere bæredygtig krydstogtsejlads.
Læs mere om konferencen her

LÆS OGSÅ: Ny spiller vil kæmpe med om krydstogtskibene

Fik du læst ...

Analyse

De danske destinationer har i år måtte kæmpe hårdt om danskernes opmærksomhed. Vi går tæt på sommerens overnatningstal.

Bag kampagnen

I Covid-19s spæde begyndelse i Danmark trykkede Visit Lolland-Falster på knappen og lancerede deres kampagne ‘Det er måske ikke … men det er tæt...

Analyse

Alarmen er afblæst. Der bliver ingen udlejningsgrænse på 35 uger. Aktindsigt afslører, at Erhvervsstyrelsen havde stukket hånden i en hvepserede.

Portræt

Tonny Skovsted Thorup er manden i spidsen for det nye Destination Nord. Turisme.nu tegner et portræt.

Copyright © 2020 Turisme.nu. Turisme.nu c/o Willmore Lavendelstræde 17 C, 4. DK-1462 København K