Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Ordet er dit

Vi skal være bæredygtige sammen

BLOG: Bæredygtighed fylder stadig mere i dansk og international turisme – og med god grund. De nye større destinationsselskaber skal vise vejen mod en bæredygtig udvikling. Og samtidig skal den nationale turismestrategi opdateres, så den gør bæredygtighed til et pejlemærke i dansk turisme.

(Foto: Dansk Industri)
(Foto: Dansk Industri)
Den nationale turismestrategi skal opdateres, så bæredygtighed bliver et pejlemærke i dansk turisme, mener Sune K. Jensen, sekretariatsleder i Dansk Industri. (Foto: Dansk Industri)
(Foto: Dansk Industri)
Den nationale turismestrategi skal opdateres, så bæredygtighed bliver et pejlemærke i dansk turisme, mener Sune K. Jensen, sekretariatsleder i Dansk Industri. (Foto: Dansk Industri)

BLOG: Bæredygtighed fylder stadig mere i dansk og international turisme – og med god grund. De nye større destinationsselskaber skal vise vejen mod en bæredygtig udvikling. Og samtidig skal den nationale turismestrategi opdateres, så den gør bæredygtighed til et pejlemærke i dansk turisme.

Af sekretariatsleder Sune K. Jensen, Dansk Industri

Ved uændret adfærd vil alene den stigende internationale turisme på verdensplan betyde, at mængden af affald vil stige med 250 pct. i perioden 2010-2050, ifølge FN’s Miljøprogram UNEP.

I samme periode vil energi- og vandforbruget stige med lidt over 150 pct.

Tallene understreger, at der er behov for at udvikle nye forretningskoncepter for at sikre en bæredygtig udvikling.

Samtidig kan disse forretningskoncepter danne grundlag for nye forretningsmuligheder – både i turisterhvervet, men også i det øvrige erhvervsliv.

Løsninger udviklet i Danmark  kan således eksporteres til resten af verden.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Forbrugerne ændrer adfærd

Bæredygtighed er da også kommet højere på borgernes dagsorden. Hvor forbrugere tidligere var tilbageholdende i forhold til at betale ekstra for bæredygtige produkter og services, er der ifølge OECD tegn på, at forbrugernes adfærd er ved at ændre sig.

I en analyse fra analysebureauet Nielsen er andelen af unge, som er villige til at betale mere for et bæredygtigt varemærke, således steget fra 50 pct. til 73 pct.

Stadig flere virksomheder arbejder derfor strategisk med bæredygtighed.

En af måderne, som virksomheder og andre arbejder med bæredygtighed, er via FN’s Verdensmål. Mange steder i turisterhvervet har man taget FN’s Verdensmål til sig, og flere steder er bæredygtighed nu et grundvilkår på lige fod med at levere service og ydelser i høj kvalitet.

Tyske turister vælger bæredygtigt

I en undersøgelse foretaget for det tyske miljøministerium svarede 23 pct. af de tyske turister, at bæredygtighed var et af aspekterne, som havde haft betydning for ferieplanlægningen.

Og med det tyske marked lige rundt om hjørnet, så er der ingen tvivl om, at vi også snart kan se de tyske turister stille krav om bæredygtighed, når de gæster Danmark.

Bæredygtighed kræver handling fra både turister og virksomheder, men turisterne og virksomhederne kan ikke gøre det alene.

Turismens særlige karakteristika, hvor turisten selv sammensætter sin ferie, betyder, at der er behov for et stærkt offentlig-privat samarbejde både lokalt og nationalt, hvis vi skal nå FN’s Verdensmål og sikre bæredygtig udvikling.

Det er derfor også positivt, at flere af de nye destinationsselskaber har fokus på netop dette.

Destinationsselskaberne kan være med til at sikre en strategisk og bæredygtig udvikling af turismen i tæt dialog mellem erhverv og kommuner.

Nationalt har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lagt op til, at de vil støtte og fremme udvikling af bæredygtige løsninger i hele erhvervslivet også inden for turisterhvervet.

Men der er også behov for, at den kommende nye regering sammen med Det Nationale Turismeforum understøtter turisterhvervet i en bæredygtig udvikling af dansk turisme.

Det kræver bl.a. en opdatering af den nationale turismestrategi, så den gør bæredygtighed til et pejlemærke i dansk turisme.

Fik du læst ...

Debat

Hvor er opgøret med de rigide regler og lange sagsbehandlingstider, der bremser udviklingen? Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, skriver om den nye nationale turismestrategi.

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Sommerhusejere skal have incitament til den grønne omstilling, skriver Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune, i Turisme.nu's debatpanel om den nationale turismestrategi.

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.