Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu
Carina Ren og Anders Justenlund. (Foto: Laura Stamer)
Carina Ren og Anders Justenlund. (Foto: Laura Stamer)

Debat

Turismens udfordringer skal uddannes væk

Hvorfor lukker man turismeuddannelser, når vi bør fremme innovation, højne kvaliteten og skabe mere og bedre værdi med turismen?

I disse seneste uger har landets uddannelsesinstitutioner budt forventningsfulde studerende velkommen. På flere turismeuddannelser er det imidlertid på en trist baggrund, at de unge mennesker lukkes ind på deres drømmeuddannelse. 

Af Carina Ren, Aalborg Universitet/Group NAO og Anders Justenlund, University College Nordjylland

På Aalborg Universitet (AAU) er det således sidste gang, at den toårige master i Turisme udbydes på campus København, idet uddannelsen lukker som følge af regeringens udflytningsplaner og AAUs følgende beslutning om at lukke dele af universitetets uddannelser. 

På University College Nordjylland (UCN) har man i år ikke haft optag af internationale studerende som følge af et bredt uddannelsesforlig, der lukkede for engelsksprogede uddannelsesprogrammer ved professionshøjskolerne og erhvervsakademierne over hele landet.

Samtidig optages der færre studerende på de danske uddannelser bl.a. som følge af mindre ungdomsårgange og det negative kriseprofil, der tegnede sig for turisme- og hospitalitybranchen under coronanedlukningerne i 2020-2021.    

Et erhverv uden viden?

At turismeuddannelser lukkes og nedskæres, er ikke kun ærgerligt for de mennesker, der ønsker at specialisere sig inden for turisme- og destinationsudvikling, hospitality og oplevelsesøkonomi.

Det er også, og i særdeleshed, alvorligt for turismeerhvervet, særligt set i lyset af de udfordringer, der i kølvandet på corona, med krig i Ukraine og alvorlige klima- og energikriser under opsejling, stiller sig i kø for turismeerhvervet.

Helt overordnet oplever vi et alvorligt mismatch mellem turismens store socioøkonomiske rolle i byerne såvel som i landdistrikter, den megen snak om behovet for innovation inden for erhvervet (fx her) og den katastrofale nedprioritering af turismeuddannelser – hele vejen fra tjener- kokkefaget og til de længere videregående uddannelser.

Og dette har alvorlige konsekvenser.


Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.


Manglende internationalt udsyn!

Med afviklingen af internationale uddannelsesudbud indenfor turisme-, hospitality-, service- og eventuddannelserne kommer det danske turisme- og hospitalityerhverv til at mangle international kvalificeret arbejdskraft og udsyn.

De internationale studerendes udgør en vigtig brik i rekrutteringen af arbejdskraft til det danske turisme- og hospitalityerhverv.

Gennem deres uddannelse i Danmark ser vi, at de får en bedre forståelse for dansk arbejdskultur. Også de danske studerende vinder, idet de igennem interaktion med deres internationale medstuderende får en forståelse for andre kulturer og markeder (både europæisk og globalt) – en vigtig viden for at kunne agere overfor internationale gæster.

Det manglende udbud af engelsksprogede uddannelser skaber en unødvendig udfordring for internationalisering af de danske uddannelser, hvor det bliver sværere at deltage i udvekslingsprogrammer med europæiske og internationale partnerinstitutioner.

Alt dette bliver en udfordring i forhold til at levere kvalificeret arbejdskraft til fx den danske hotelbranche, der i højere grad end tidligere er præget af tilgangen af internationale hotelvirksomheder.

Det ser vi blandt andet med åbningen af nye internationale hotelbrands i København, men også i forbindelse med ejerskabet af ZLEEP Hotels, som i dag primært er ejet af Deutche Hospitality, der igen er ejet af kinesiske Huazhu Hotels Group, eller Comwell, der i øjeblikket har samarbejder med Wyndham Hotels & Resorts.

Det danske turisme- og hospitalitymarked er for småt til kun at tænke dansk.     

Det danske turisme- og hospitalitymarked er for småt til kun at tænke dansk.     

Carina Ren & Anders Justenlund

En ond cirkel

Turismens image som lavstatus- og lavtlønsarbejde er kun én del af en voksende ond cirkel af rekrutterings- og fastholdelsesbesvær, dalende kvalitet og service med lav værdiskabelse til følge. 

Som om det ikke var rigeligt, ser erhvervet også ind i en (nær) fremtid, hvor den yngre del af arbejdsstyrken søger fleksibilitet og frihed i deres ansættelse.

Mange efterspørger – og forventer – en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. 

Med lange arbejdsdage, weekend- og aftenarbejde er dette en udfordring i turisme- og hospitality-branchen og efter afskedigelserne under corona har mange søgt mod detail og online-detail, hvor lønnen er bedre.

Mange oplever derfor en akut mangel på arbejdskraft.

Samtidig er demografien imod arbejdsmarkedet.

De mindre årgange med stigende forventninger til arbejdsgiveren betyder, at ‘brug, smid væk og hyr igen’-strategien ikke længere virker.

Der skal med andre ord fokus på tilfredshed, gode forhold og bedre lønninger i ansættelserne.

Samtidig skal turisme- og hospitalityerhvervet i højere grad ind på uddannelsesinstitutionerne, mere end de er i dag.

De mindre årgange med stigende forventninger til arbejdsgiveren betyder, at ‘brug, smid væk og hyr igen’-strategien ikke længere virker.

Carina Ren og Anders Justenlund

Samarbejde – også på uddannelsesområdet

Ud over rekruttering og fastholdelse er en anden udfordring, at rekrutteringsgrundlaget ikke altid har den viden, de færdigheder og de kompetencer, som efterspørges i en tid efter COVID med nye behovs- og efterspørgselsmønstre i markedet og nødvendigheden af nye og ambitiøse visioner på turismeområdet. 

Her er det værd at nævne, at turismen også står foran en kæmpe udfordring på klima- og bæredygtighedsområdet, hvor nytænkning og strategisk samarbejde er essentielt. 

Det er tydeligt, at der skal mere uddannelse og mere viden til, hvis vi virkelig ønsker at udvikle turisme – ikke kun ud fra et snævert økonomisk parameter (‘mere turisme’), men også som et attraktivt arbejdsområde, som en nytænkende og bæredygtig industri og som en ansvarlig medspiller i udviklingen af attraktive leve- og besøgssteder i land og by (‘bedre turisme’).  

Alt dette kan ikke løses af enkelte aktører indenfor turisme.

Der er brug for en vision på uddannelsesområdet og for at erhvervet og virksomhederne tager et større ansvar i forhold til uddannelsen af arbejdsstyrken i samhørighed med fagskolerne, professionshøjskolerne og universiteterne.

Det er vigtigt, at vi styrker alle niveauer af viden- og uddannelsessektoren, så den nødvendige relevante of brugbare viden og kompetence bliver tilgængelig for og implementeret i erhvervslivet.  

Sidst, men bestemt ikke mindst, er der behov for mere ansvar og mere samarbejde på tværs af de erhvervs- og uddannelsespolitiske områder. 

Ud i fremtiden tror vi derfor på og ser vi frem til at byde flere, ikke færre, danske og udenlandske studerende velkomne på turismerettede uddannelser!


Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle debatindlæg skal overholde de presseetiske regler.
Debatindlæg og kronikforslag kan sendes til redaktion@turisme.nu

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.