Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Nyheder

Sydfalster får samlet plan for fremtidens turisme

Byrådet i Guldborgsund Kommune har godkendt en overordnet plan, der skal samle Sydfalster til én destination.

Bøtøskoven på Falster (arkivfoto: Lars Bo Axelholm)
Bøtøskoven på Falster (arkivfoto: Lars Bo Axelholm)

Ambitionen for udviklingen af turismen på Sydfalster er klar. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

”Det er en god og ambitiøs plan, som styrker Sydfalster og vil udvikle hele Lolland-Falster til en endnu mere attraktiv destination.”

“Området har et langt større potentiale, end det vi udnytter i dag, og det er det, vi skal arbejde med,” siger formand for Landdistrikter, Kultur og Fritid i Guldborgsund Kommune, Ole K. Larsen.

“Det vigtige i planen er, at fokus er at udvikle det, der allerede eksisterer fremfor at opfinde noget nyt. Det er et langt træk vi nu igangsætter, og noget vil vi først kunne se resultatet af om mange år, mens andet kan sættes i gang med det samme,” siger Ole K. Larsen.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

7 strategiske indsatser

Den over 90 sider lange plan er udarbejdet af LYTT Architecture, og baserer sig på lokale borgermøder, møder med erhvervsdrivende og andre interessenter, som sammen har givet input til planen, der rummer syv strategiske indsatser, der både handler om eksempelvis at færdiggøre en stormflodsrute, øge overnatningskapaciteten og give Gedser et løft.

”Mange af områdets besøgende kommer på grund af naturen og nærheden til strand og skov, og med denne plan skaber vi nu sammenhæng og synergier til områdets øvrige attraktioner, så vi skaber en helstøbt destination med mulighed for mange forskellige typer af oplevelser,” siger formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Annemette S. Johnsen.

“Sydfalster er Skandinaviens Sydspids og porten til Europa, og nu skal området have et løft, som vil komme både borgere og besøgende til gode,” siger hun.

Måske vil denne artikel også interessere dig:

Investorer søges

I løbet af efteråret afholdes en aktørworkshop, hvor de næste skridt i udviklingsplanerne skal drøftes. 

”Nu er den overordnede plan vedtaget, og det videre arbejde med planen kan kun lykkes i tæt samarbejde med lodsejerne, beboerne i området, foreninger og Guldborgsund Kommune, og det arbejde ser jeg frem til. Planen er skitser, der nu skal søges investorer til at videreudvikle, så visionen kan blive til virkelighed” afslutter formand for Landdistrikter, Kultur og Fritid Ole K. Larsen.


De syv strategiske indsatser er: 

  1. Sæt stedbundne kvaliteter i spil​; Gedser Odde, Det Falsterske Dige, naturoplevelser, kulturhistorie og cykelruten København – Berlin
  2. Gedser Odde​
  3. Etablering af øget overnatningskapacitet​
  4. Giv Gedser et løft​; lystbåde- og erhvervshavnen
  5. Stormflodsrute langs kysten på hele Sydfalster og forbindelser på tværs​
  6. Fortæl historierne​; fortællingerne om området skal styrkes, der skal skabes sammenhæng mellem områderne via skilte og Naturlandet
  7. Fugletræk; der skal bygges faciliteter til at studere fugletræk ved Bøtø Nor og Gedser Odde

Planen er udarbejdet i samarbejde med Visit Lolland-Falster, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og LYTT Architecture. 

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.