Connect with us

Hvad søger du?

Kyst

Vækstklynge skal booste kystturismen

Særligt tyske turister elsker den jyske Vestkyst. Nye tal for 2016 viser rekord i antal overnatninger i feriehusene i Ringkøbing/Skjern. Men væksten er truet af mangel på særligt store feriehuse. (Foto: Hvidesande.nu)

Særligt tyske turister elsker den jyske Vestkyst. Nye tal for 2016 viser rekord i antal overnatninger i feriehusene i Ringkøbing/Skjern. Men væksten er truet af mangel på særligt store feriehuse. (Foto: Hvidesande.nu)

Feriehusturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune voksede i 2016 ifølge de netop korrigerede tal fra Danmarks Statistik og VisitDenmark med 5,8 %. Det bragte for første gang det samlede antal årlige kommercielle overnatninger op på 3,6 millioner.

Ringkøbing-Skjern Kommune forventer dermed at fastholde sin placering som den største kystturismedestination målt i turismeomsætning.

Tallene viser, at der i 2016 har været hele 3.035.419 feriehusovernatninger i kommunen. Dette udgør en stigning på 5,8 % svarende til en fremgang på 166.651 overnatninger.

”Vi er utrolig stolte over den fortsat positive udvikling i vores område,” siger Sebastian Schaper, direktør i Ringkøbing Fjord Turisme.

”Specielt fordi vi i højsæsonen mangler kapacitet, er det endnu mere opløftende, at vi vækster så flot. Vores gæster er meget loyale og utrolig glade for vores område med de tilbud og oplevelser, vi har. Vi forventer, at vi kan holde de flotte vækstrater også i årene fremover. Vi skal dog arbejde benhårdt på, at vi kan skaffe den nødvendige overnatningskapacitet for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Det vil Søndervig Feriepark blandt andet være medvirkende til. Derudover skal vi få set på reglerne omkring bebyggelsesgraden af sommerhusgrunde i kommunen, så vi også på samme vilkår som
vores nabokommuner kan bygge større feriehuse, som der er stor efterspørgsel på,” fortæller Sebastian Schaper.

LÆS OGSÅ: Flere tyskere vil holde ferie i Ringkøbing – Skjern. 

LÆS OGSÅ: Varde sætter rekord og er tæt på magisk grænse for turismen

Succes med tysk kampagne

De tyske gæster udgør sammenlagt for 85 % af feriehusovernatningerne i Ringkøbing- Skjern Kommune og hele 100 % af tilvæksten.

Sebastian Schaper, direktør i Ringkøbing Fjord Turisme, ønsker sig ændrede regler for sommerhusbyggeriet. (PR-foto)

Sebastian Schaper, direktør i Ringkøbing Fjord Turisme, ønsker sig ændrede regler for sommerhusbyggeriet. (PR-foto)

”Markedsføringskampagner i samarbejde med VisitDenmark i Hamborg viser stor effekt. I begyndelsen af 2017 har vi for første gang ud over print- og online markedsføring og PR også deltaget i en storstilet markedsførings-kampagne på tysk TV.

Resultaterne herfra viser, at det generelle kendskab til Danmark som ferierejsemål er steget kraftigt i Tyskland fra
2012–2016,” siger Sebastian Schaper.

Danmarks store vækstmotor i kystturismen

Med sammenlagt 5.919.439 feriehusovernatninger i Varde Kommune (2.884.020) og Ringkøbing-Skjern Kommune (3.035.419) udgør denne turismevækstklynge 1/3 af samtlige feriehusovernatninger i Danmark.

For øjeblikket arbejder de to kommuner på at danne en turismevækstklynge i samarbejde med ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme og turisterhvervet.

Alle sejl sættes til for at øge væksten og adressere mulige vækstbremser såsom manglende kapacitet og kvalificeret arbejdskraft. Målet for vækstklyngen er at øge væksten målt på turismeomsætning og overnatninger, forbedre gæsteoplevelsen og forstærke samarbejdet hos turisterhvervet på tværs af de to kommuner via relevante og praksisnære indsatser på oplevelses- og kapacitetsudvikling. Herudover skal samarbejdet udvikle et stærkt og sammenhængende oplevelsessortiment på tværs af de fire særlige feriesteder – Blåvand, Henne Strand, Hvide Sande og Søndervig – med afsæt i eksisterende styrkepositioner.

 

LÆS OGSÅ: Mangel på sommerhuse hæmmer vækst på Vestkysten

LÆS OGSÅ: Golf-turnering for ‘far og søn’ kommer til Danmark

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Hotel

Hotelbrandet Aiden er ny spiller på hotelmarkedet i Danmark. Her mødes ungt og urbant design med nye teknologiske løsninger. Kædens første hotel er placeret...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet