Connect with us

Hvad søger du?

I weekenden den 9.-10. september har en gruppe frivillige fisketurister sammen med lokale eksperter brugt en dag på dels at opgøre ørredbestanden i et tidligere restaureret vandløb, dels at forbedre forholdene i et andet vandløb, der trængte til en hjælpende hånd. En håndfuld udenlandske turister deltog også i projektet, som var arrangeret af Havørred Fyn. (Foto: Havørred Fyn)
I weekenden den 9.-10. september har en gruppe frivillige fisketurister sammen med lokale eksperter brugt en dag på dels at opgøre ørredbestanden i et tidligere restaureret vandløb, dels at forbedre forholdene i et andet vandløb, der trængte til en hjælpende hånd. En håndfuld udenlandske turister deltog også i projektet, som var arrangeret af Havørred Fyn. (Foto: Havørred Fyn)

Destinationsudvikling

Regenerativ turisme: Derfor skal udenlandske lystfiskere rydde op i fynske vandløb

Lystfiskerturister får en bedre oplevelse, hvis de selv har ydet en indsats for at pleje vandløb og fiskeyngel. Det er motivet bag et nyt fynsk initiativ.

Udenlandske fisketurister vil gerne give ’en hånd med’, når det gælder vedligeholdelse af vandløb og pleje af fiskebestanden, lyder erfaringerne fra Havørred Fyn, der er en del af Destination Fyn.

Derfor har fynboerne netop taget et interessant første skridt i bestræbelserne på at inddrage lystfiskerturisterne i det arbejde, der skaber fundamentet for fisk på krogen.

Initiativet taler ind i en gryende turismetendens: Regenerativ turisme.

Danmark har en national turismestrategi, der har sat som mål, at Danmark i 2030 skal opfattes som det ’mest bæredygtige rejsemål i Nordeuropa’.

Men rundt omkring i verden og herhjemme er der allerede stemmer i bl.a. forskerverdenen, der peger på, at bæredygtig turisme ikke er vidtrækkende nok. Man skal i stedet stræbe efter regenerativ turisme.

Håndgribeligt

Bag begrebet regenerativ turisme ligger tanken om, at turister skal efterlade destinationen i bedre forfatning, end da de ankom.

Og selv om det kan lyde lidt akademisk og uhåndgribeligt, så er der allerede en række praktiske eksempler.

Mest kendt er nok Visit Færøernes initiativ, der er døbt ‘Closed for Maintenance’, hvor udenlandske voluntører deltager aktivt i vedligeholdelsen af lokale vandrestier mv. I øvrigt en indsats, der har fået massiv medieomtale.

Også i Danmark har vi allerede set flere oplevelser, der måske ikke er italesat som regenerative, men alligevel kan placeres i kategorien:

  • Du kan låne en Green Kayak gratis, og samle affald i havnen.
  • Du kan samle invasive østers i Vadehavet.
  • Du kan indsamle plast på stranden i arrangementet Race for Oceans.

Og nu kommer altså endnu et eksempel fra Fyn.

De frivillige lystfiskerturister blev involveret i at registrere ørredbestanden. (Foto: Havørred Fyn)
De frivillige lystfiskerturister blev involveret i at registrere ørredbestanden. (Foto: Havørred Fyn)

Udenlandske lystfiskere hjælper til

I weekenden den 9.-10. september har en gruppe frivillige fisketurister sammen med lokale eksperter brugt en dag på dels at opgøre ørredbestanden i et tidligere restaureret vandløb, dels at forbedre forholdene i et andet vandløb, der trængte til en hjælpende hånd.

En håndfuld udenlandske turister deltog også i projektet, som var arrangeret af Havørred Fyn.

”I over 30 år har vi haft fokus på restaurering af vandløb, udsætninger og fisketurister, og nu mener vi, at tiden er moden til at slå flere fluer med et smæk,” siger marketingchef Christian Thomsen, Havørred Fyn.

”Vi vil prøve at koble vandløbsrestaurering med fisketurismen i en større skala og dermed give turisterne mulighed for at få indblik i alt det arbejde, der bliver gjort,” siger han ifølge en pressemeddelelse fra VisitDenmark.

En attraktiv målgruppe

”Lystfiskerne er en særlig målgruppe, som vi gerne vil have til Danmark,” siger projektleder Henrike Färber fra VisitDenmarks markedskontor i Tyskland.

”Lystfiskerne kommer ikke kun for at fange fisk, men rejser i højere grad end andre kystturister for naturoplevelser.”

“De er også aktive i forhold til vandreture, ligesom de gerne vil deltage i lokale aktiviteter på den destination, hvor de opholder sig.”

En anden fordel ved at satse på lystfiskerturisterne er, at de gerne rejser uden for den absolutte højsæson.  

Ifølge en ny rapport fra VisitDenmark valgte 650.000 udenlandske turister i 2022 at rejse på kyst- og naturferie i Danmark på grund af lystfiskeri.

Det er en vækst på over 60% i forhold til 2017, hvor VisitDenmark sidst opgjorde antallet af fisketurister i Danmark.

Langt de fleste udenlandske fisketurister kommer fra Tyskland, nemlig otte ud af ti.
Ifølge en ny rapport fra VisitDenmark valgte 650.000 udenlandske turister i 2022 at rejse på kyst- og naturferie i Danmark på grund af lystfiskeri.
Det er en vækst på over 60% i forhold til 2017, hvor VisitDenmark sidst opgjorde antallet af fisketurister i Danmark. Langt de fleste udenlandske fisketurister kommer fra Tyskland, nemlig otte ud af ti. (Foto: Destination Fyn)

Tysk journalist til Fyn

VisitDenmark inviterede en tysk journalist og influencer med til Fyn for at rapportere om den danske lystfiskerkultur, hvor naturpleje indgår som en naturlig del.

”De tyske lystfiskere opfatter Danmark som et attraktivt rejsemål med gode fiskemuligheder, og mange er også inspireret af Danmark, når det gælder om at passe på naturen og forbedre fiskebestanden,” siger Henrike Färber.

”Derfor vil vi gerne være med til at udbrede den gode historie fra Fyn til en bredere kreds af tyske lystfiskere og understøtte fortællingen om Danmark som bæredygtigt rejsemål.”

Dansk lystfiskerkultur

Christian Thomsen, Havørred Fyn. Foto: Jahr Media/ F. Pippardt.
Christian Thomsen, Havørred Fyn. Foto: Jahr Media/ F. Pippardt.

For Havørred Fyn handler det også om at skabe en god oplevelse for alle lystfiskere.

”Der er en særlig dansk lystfiskerkultur, som også er interessant for udenlandske lystfiskere, og som vi derfor gerne vil have markedsført,” siger Christian Thomsen, Havørred Fyn.

“Vi har tidligere mødt en efterspørgsel fra udenlandske fisketurister, som gerne vil give en hånd med i det frivillige arbejde, og vi tror på, at det kan højne oplevelsen af deres fiskerejse markant i sidste ende,” siger Christian Thomsen.

Regenerativ lystfiskerturisme

Weekenden på Fyn er en del af et nyt tiltag om regenerativ lystfiskerturisme i Danmark, som Lystfisker Danmark, en række danske lystfiskerdestinationer og VisitDenmark står bag.

I fremtiden skal der udvikles flere konkrete initiativer, hvor turister kan deltage i vandplejeprojekter i hele Danmark og dermed være med til at forbedre levevilkår for de næste generationer af fisk – nogle, som de måske selv skal være med til at fange. (Foto: Havørred Fyn)
I fremtiden skal der udvikles flere konkrete initiativer, hvor turister kan deltage i vandplejeprojekter i hele Danmark og dermed være med til at forbedre levevilkår for de næste generationer af fisk – nogle, som de måske selv skal være med til at fange. (Foto: Havørred Fyn)

“De danske fiskedestinationer er meget opmærksomme på både at skabe bedre habitater, at få flere fisk og at fremme lystfiskeri og -turisme,” siger Arne Kvist Rønnest, projektchef i Lystfisker Danmark.

“Alligevel dukker spørgsmålet op en gang imellem: Er der en modsætning mellem lystfiskerturisme og hensynet til lokale lystfiskere? Vi har et stærkt drive for at reducere denne spænding. Med konkrete projekter vil vi derfor vise, at lystfiskerturister kan være med til at forbedre habitater – og dermed gavne fiskeriet for alle,” siger Arne Kvist Rønnest.

Langvarig indsats

Turisme.nu har tidligere rapporteret fra fynske Broholm Slot, der satser benhårdt på at tiltrække lystfiskere og derfor tilbyder pakkerejser til den særlige gruppe turister.

Pointen er, at Broholm Slot kan udnytte ledig kapacitet i ydersæsonen, og forpagter Kenneth Birler håber, at kolleger i branchen følger trop.

At Broholm Slot kan satse på lystfiskere og at Fyn er blevet en eftertragtet destination for lystfiskere, er ikke resultatet af tilfældigheder.

Det skyldes over tre årtiers målrettet indsat på at forbedre levevilkårene for havørrederne i form af blandt andet vandløbsrestaurering, naturgenopretning og udsætning af små ørreder, så bestanden hele tiden holdes oppe.

Du kan blive klogere på arbejdet i vores artikel om Havørred Fyn.

Fakta om lystfiskerturisterne i Danmark

  • Der var 650.000 udenlandske lystfiskerturister på kyst- og naturferie i Danmark i 2022. Det er 62,5 procent flere end i 2017.
  • Cirka 80 pct. af de udenlandske lystfiskerturister kommer fra Tyskland.
  • De udenlandske lystfiskerturister kommer oftere i bil og overnatter i højere grad i feriehus end kyst- og naturturisterne generelt set.
  • Lystfiskerne kommer især i august, september og oktober.
  • Samlet set var der 1,2 mio. lystfiskerturister i Danmark i 2022. 46 pct. var danske og 54 pct. udenlandske.
  • En typisk lystfiskerturist har et døgnforbrug på cirka 1.000 kr.

Kilde: VisitDenmarks Turistundersøgelse 2022

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Kulturturisme

VisitAarhus er lykkedes med at tiltrække specifikke målgrupper året rundt – bl.a. 'kulturudforskerne'. Her fortæller marketingchef Johan Friis Bergholt om erfaringerne og giver konkrete...

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet