Connect with us

Hvad søger du?

Baggrund

Øernes turisterhverv har brug for en hjælpende hånd

For det danske ørige er turismen fuldstændig vital. Under normale omstændigheder er påsken højsæson, men intet er normalt i en coronatid. Usikkerheden er blevet et vilkår, og det kræver ekstrem omstillingsparathed. Landdistrikternes Fællesråd opfordrer Christiansborg til at give øernes erhvervsliv ekstra opmærksomhed.

Ærøskøbing er normalt fuld er tilrejsende turister i påsken. Foto: Ærø Turist- og Erhvervsforening

For det danske ørige er turismen fuldstændig vital. Under normale omstændigheder er påsken højsæson, men intet er normalt i en coronatid. Usikkerheden er blevet et vilkår, og det kræver ekstrem omstillingsparathed. Landdistrikternes Fællesråd opfordrer Christiansborg til at give øernes erhvervsliv ekstra opmærksomhed.

Påskelørdag er normalt en helt særlig dag på Ærø. Fra alle egne af landet strømmer eksilerede ærøboere hjem for at fejre påskelørdag, som de altid har gjort på øen: Ved at koge æg i havvand på stranden.

Men intet er normalt i år.

Der var ingen æggekogning på Ærøs strande, som påskelørdag lå øde hen ligesom butiksgaderne, lystbådehavnene og hotellerne på øen i det sydfynske øhav. Ligesom på så mange andre danske øer markerer påsken normalt indgangen til den højsæson, som forvandler vinterøens stilhed til et leben af tilrejsende turister, hvis købekraft er en central del af øens økonomi.

“Det har slet ikke været den start på sæsonen, som vi kender. Normalt er vi op mod 5.000 ekstra mennesker på øen i påsken, men i år var det markant anderledes. Strandene var tomme, gaderne var tomme, og havnene var tomme,” fortæller direktør for Ærø Turist- og Erhvervsforening Chris Hammeken.

Alt hænger sammen på en ø

Siden statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned, har trafikken til det danske ørige været i dvale. Selvom erhvervslivet i hele landet lider under de tiltag, der er taget for at inddæmme covid-19, går det særligt hårdt ud over øerne, forklarer Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, der administrerer Ø-passet.

“Hele det danske ørige står på spring for at skyde en turistsæson i gang, som dette år glimrer ved sit fravær. Øerne er sårbare, fordi de i så høj grad er afhængige af sæsonindtjeningen fra turisterne til at klare efteråret og vinteren uden de store indtjeningsmuligheder,” siger han.

Der er ingen tvivl om, at turisterhvervene på de små øer er hårdt trængt som følge af sundhedskrisen, understreger formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther.

“På en lille ø hænger alting sammen, og derfor rammer nedlukningen af Danmark ikke blot de enkelte ø-virksomheder og deres ejer eller lejer, men også købmanden og de primærerhverv, der leverer til f.eks. restauranten. Turisterne er med til at sikre, at det stadig er muligt at opretholde levende helårssamfund på de små øer, og derfor er det nødvendigt med en ekstraordinær indsats,” siger hun.

Derfor har Sammenslutningen af Danske Småøer også sendt en række forslag til at stimulere småøernes erhvervsliv i lyset af coronakrisen til erhvervsminister Simon Kollerup (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

En gratis færge vil løse meget

I øjeblikket lægger man hovedet i blød hos Ærø Turist- og Erhvervsforening, der varetager kommunens indsatser på området.

Med usikkerheden som grundvilkår samarbejder direktør Chris Hammeken med både andre ø-kommuner og med fynske kommuner om at udvikle markedsføringskampagner og turisttilbud, som helt ekstraordinært primært satser på det danske marked.

“Der er ingen tvivl om, at vi i år kommer ud i en konkurrence kommunerne imellem om, hvem der kan tiltrække de danske turister,” forklarer Chris Hammeken.

Selv satser Ærø Turist- og Erhvervsforening på noget så gammeldags som mund-til-mund-metoden; nemlig at få ærøboerne og de mange Ærø-ambassadører til at invitere venner og familie på feriebesøg på øen.

Derudover håber han, at regeringen vil kigge på færgepriserne til ø-kommunerne. De er billige hele året, bortset fra de 7 sommeruger, men i år kunne de sættes ned til ”billig-pris” eller gøres helt gratis for at stimulere turismen på øerne, forklarer Chris Hammeken. Et forslag Dansk Erhverv i øvrigt har lanceret.

“Det er indiskutabelt, at de højere færgepriser i sommerugerne udgør en barriere for, at familier tager til Ærø på ferie. På Ærø ville det hjælpe alle erhverv, hvis færgen blev gratis,” siger han.

Kampagne på vej

Hos Landdistrikternes Fællesråd bakker formand Steffen Damsgaard op om forslaget med at sikre billigere eller endda gratis færger sommeren over. Desuden pointerer han, at fællesrådet sammen med ø-kommunerne Læsø, Samsø, Ærø, Langeland og Fanø er i gang med at lancere en storstilet kampagne, der skal få flere danske turister til at besøge de danske øer.

“Her og nu handler det om sommersæsonen 2020, som i vid udstrækning er påvirket af coronakrisen. Vi bliver nødt til at prioritere midler til branding af Danmark som ferieland for den danske befolkning, for ved at gøre det, kan vi måske kompensere en smule for det tabte,” siger Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd og ø-kommunerne håber blandt andet, at erhvervsministeren vil prioritere nogle af de statslige markedsføringsmidler, som normalt går til udenlandsk branding til en ny indenlands Danmarkskampagne med fokus på de danske øer.

Fællesrådet peger tillige på, at Danmarks Erhvervsfremme f.eks. har en pulje målrettet ø-turisme, hvorfra der også kan prioriteres midler til udmøntning nu og her, hvor øernes erhvervsliv har allermest brug for det. 

Fik du læst ...

Camping & feriehuse

LØKKEN: Nyt sommerhusudlejningsbureau vil give tilbage til lokalområdet.

Camping & feriehuse

FAABORG-MIDTFYN: Ambitiøst par solgte deres hus i Brønshøj, trak deres to børn ud af skolen og flyttede hele familien til Sydfyn for at blive...

Camping & feriehuse

HVIDE SANDE: I deleøkonomiens tegn åbner Esmark Feriehusudlejning både sit nye vaskeri og værksted for naboerne.

Tendenser

Det tyske marked har på visse områder forandret sig markant, siger Mads Schreiner, markedschef for VisitDenmark i Tyskland.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet