Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Kom med dit bud: Hvordan bliver Danmark en bæredygtig destination?

Alle turismens aktører kan nu give deres indspark til den kommende nationale strategi for dansk turisme. Du har indtil 31. januar 2021 til at give dit input.

Stemningsbillede Dragør (Foto: Jakob Søby)
Stemningsbillede Dragør (Foto: Jakob Søby)

Alle turismens aktører kan nu give deres indspark til den kommende nationale strategi for dansk turisme. Du har indtil 31. januar 2021 til at give dit input.

Danmark skal have en ny, national strategi for turismen.

En strategi, der har som overskrift, at Danmark skal være blandt de førende, bæredygtige feriedestinationer.

Og som aktør i dansk turisme har du nu mulighed for at give dit besyv med.

Opgaven med at formulere den nye strategi blev egentlig skudt i gang af erhvervsminister Simon Kollerup i slutningen af 2019, og strategien skulle have været færdig ved udgangen af 2020.

Men ja … corona!

Det er Det Nationale Turismeforum, der har bolden med hensyn til at udarbejde den nye, strategi.

Det Nationale Turismeforum samler repræsentanter for turismeerhverv, kommuner, destinationsselskaber, forskning og staten, og fungerer som tænketank for Erhvervsministeriet.

Artiklen fortsætter under fotoet

Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm, er medlem af Det Nationale Turismeforum. Hun håber, at mange af turismens aktører vil benytte sig af muligheden for at give deres indspark til en ny, national strategi. (Arkivfoto: Lars Bo Axelholm)
Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm, er medlem af Det Nationale Turismeforum. Hun håber, at mange af turismens aktører vil benytte sig af muligheden for at give deres indspark til en ny, national strategi. (Arkivfoto: Lars Bo Axelholm)

Pernille Kofod Lydolph, der er direktør for Destination Bornholm, er medlem af Det Nationale Turismeforum.

Hun forklarer om baggrunden for nu at invitere turismens aktører med i arbejdet:

”Alle ved noget, sammen ved vi rigtig meget …”

“Vi tror på værdien af, at vi får flest mulige gode input med ind i arbejdet med en National Turismestrategi, og med invitationen til dialog, håber vi at få en bred kreds af aktører involveret. Det vil styrke fundamentet for arbejdet med en strategisk ramme for turismens udvikling,” siger Pernille Kofod Lydolph til Turisme.nu.

”Vi håber på at få et godt og stærkt grundlag for udviklingen af strategien. Turismen er kendetegnet ved at være drevet af en bred kreds af aktører.Derfor giver det også mening at spørge bredt ud blandt de mange, der driver værket.”

Det Nationale Turismeforum har i forvejen et Advisory Board, men det giver stadig mening at invitere aktører til at bidrage, forklarer Pernille Kofod Lydolph.

”Ønsket er at involvere dels de formelle kanaler, herunder Advisory Board’et, men også række endnu bredere ud. Så det er ikke et enten eller, men et både og.”

LÆS OGSÅ: Stort portræt af Chris Hammeken, turistchef på Ærø

De lokale aktører skal høres

Dorte Frandsen, formand for Dansk Turismefremme. (PR-foto)
Dorte Frandsen, formand for Dansk Turismefremme. (PR-foto)

Dorte Frandsen, formand for Dansk Turismefremme, og hun sidder netop i Det Nationale Turismeforums Advisory Board.

Hun er begejstret over, at man nu sørger for at få input fra turismens aktører:

”Jeg tænker, at det er helt fantastisk.”

“Med det her initiativ, viser man fra Erhvervsministeriets side, at man er helt med på, hvordan man vidensdeler, og hvordan man sikrer, at processer også kommer ud i de yderste hjørner, og at man benytter sig af sine medlemmers netværk,” siger hun til Turisme.nu.

”Jo flere sten, man får vendt, jo bedre – særligt når det gælder noget, der er så vigtigt som en ny, national strategi. Det er helt afgørende, at man får fat i dem, som har fingrene i suppen, de lokale aktører,” siger Dorte Frandsen.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev – så går du ikke glip af noget:

Grib muligheden

Dorte Frandsen opfordrer derfor på det kraftigste turismens aktører om at komme med deres forslag.

Også selv om en ny national strategi måske kan virke lidt fjern og abstrakt, set fra et vandrerhjem, en bed & breakfast eller lille provinshotel.

”Det er vigtigt, at man som aktør også griber muligheden, når den er der. Så vi får de relevante budskaber med fra de virksomheder, der sidder med gæsterne hver dag.”

”Det er absolut vigtigste i mit hoved, at vores udvikling, vores produkter, vores strategier, de udvikles nedefra og op. Det er forhåbentlig dét, vi kommer til at opleve, når Det Nationale Turismeforum nu inviterer til, at man kan sende sine input,” siger Dorte Frandsen.

LÆS OGSÅ: Maltfabrikken – Ebeltofts nye stolthed

Forslag bliver konsolideret

Jens Müller, direktør, Destination Sjælland.
Jens Müller, direktør, Destination Sjælland for formand for Danske Destinationer.

Et andet medlem af Advisory Board er formanden for Danske Destinationer, Jens Müller.

Han er også positiv over, at alle turismens aktører nu får mulighed for at give input til den kommende strategi.

”Vi skulle have været godt i gang med at lave en ny national turismestrategi – men hele processen er jo blevet saboteret af corona – så specielt Erhvervsministeriet har jo været lagt ned.”

Jens Müller fortæller, at de indkomne forslag vil blive set igennem af Advisory Board og konsolideret på et møde den 10. februar 2021.

”Vi ser alle forslag igennem – og vi har jo også vores egne ideer – og tager dem så videre til Det Nationale Turismeforum,” siger Jens Müller.

LÆS OGSÅ: Analyse: Ny overnatningstrend i Danmark.

Kæden skal holdes stram

Som formand for Danske Destinationer har Jens Müller også en række forslag til den nye strategi, som han gerne vil bringe på banen på vegne af de største destinationsselskaber:

Han peger bl.a. på udviklingen af et nyt måleværktøj for bæredygtig turisme, som Danske Destinationer er med til at udvikle sammen med CRT, Center for Regional Turismeforskning.

Endelig skal der også holdes fokus på markedsføring og produktudvikling, forklarer han:

”Der er mange elementer der er vigtige, for turismen er jo blevet disruptet af corona.”

”Noget af det vigtigste er, at man fra centralt hold holder kæden stram med hensyn til at sikre tilstrækkelige midler til genopretning af den danske turisme- og oplevelsesbranche – der er brug for både udvikling og i høj grad genopretning af et erhverv, der det seneste år har været helt nede og suge grundvand – og vi ser ind et år, der heller ikke tegner heller ikke lyst,” siger Jens Müller.

Genopretning nødvendig

Han fremhæver blandt andet Omstillingspuljen på 100 mio., hvor de 83 mio. kroner allerede er udmøntet.

”Det er den slags tiltag, vi skal blive ved med. Vi skal have en langsigtet plan – 3-5 år – for, hvordan vi får genoprettet turismen og oplevelsesindustrien, og der skal tilføres væsentlige midler til den øvelse.”

Jens Müller mener, at destinationsselskaberne skal spille en en central rolle i den proces:

”Det er destinationsselskaberne, der er tættest på aktørerne, og jeg mener, at det er de 19 store DMO’er, gerne i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, der skal have førertrøjen på i genopbygningen,” siger Jens Müller.

”Lad os stå for en taskforce, der kan sikre genopretningen af turisme- og oplevelsesbranchen – gerne i samarbejde med de regionale erhvervshuse.

”Jeg vil anbefale at der prioriteres midler til et landsdækkende rejsehold, der skal inspirere til og initiere genopretningstiltag over de kommende år. Her stiller vores fællesskab, Danske Destinationer, sig til rådighed,” siger Jens Müller.

Det er stadig uafklaret, hvornår den nye nationale strategi er klar til en præsentation, forklarer Pernille Kofod Lydolph:

”Covid-19 situationen udfordrer os alle i øjeblikket, og det gælder også arbejdet med strategien. Men håbet er, at vi inden for en overskuelig tidsramme og i løbet af 2021 kan lancere en strategi, som skal danne fundament for de kommende års overordnede arbejde med turismen i Danmark,” siger hun.


Faktaboks:

Det Nationale Turismeforum opfordrer alle interesserede til at sende gode ideer til en kommende national strategi.

Ideerne skal være inden for følgende temaer:

  • Bæredygtig turismeudvikling i Danmark
  • Destinationsudvikling og udvikling af kultur- og andre oplevelsestilbud til turister
  • Kapacitet, planlægning og investeringer
  • Markedsføring, målgrupper og turistinformation
  • Konkurrenceevne, samfundsansvar og rammevilkår

Bidrag skal gerne beskrive problemet og en mulig løsning. Ideer sendes til mail turstrat@em.dk senest den 31. januar 2021.

Alle henvendelser bliver læst, men der svares ikke på de enkelte henvendelser

VIDSTE DU:

Den nuværende nationale strategi for turismen blev præsenteret i 2016, og den har følgende pejlemærker frem mod 2025: 

  • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
  • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
  • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Tendenser

Estiske ÖÖD har skabt et iøjnefaldende koncept for feriehuse: ”Vi vil elske at åbne i Danmark,” lyder det . Også Grønland og Færøerne er...

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet