Connect with us

Hvad søger du?

Valg 2022

Danske øer dybt afhængige af turister kræver politisk handling: Giv os billigere færger nu

FV2022: Det skal ikke være dyrere at tage færgen til de danske øer, end det vil koste at køre samme strækning på vej. Nu vil øerne se politisk handling.

Færge til Fanø. (arkivfoto: Fanølinjen)
Fanø er stærkt afhængige af turisterne. Derfor ønsker Fanø - sammen med en række andre kommuner - nu indførelse af det såkaldte landevejsprincip. Det vil betyde billigere færger. (arkivfoto: Fanølinjen)

FV2022: Det skal koste det samme at bevæge sig over vand som over land. Sådan er tanken bag landevejsprincippet, der udmøntes gennem tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på de danske øer.

Og det kan betale sig at nedsætte færgetakster, for investeringen i lavere takster giver konkret afkast i form af ny udvikling på øerne – både hvad angår bosætning, turisme- og erhvervsudvikling.

Det er konklusionen i en ny evaluering af tilskudsordningerne til at nedsætte færgetakster udgivet af Indenrigs- og Boligministeriet tilbage i august.

Derfor melder fem ø-borgmestre, Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet og formanden for Landdistrikternes Fællesråd sig nu ind i valgkampen med et budskab om at implementere det fulde landevejsprincip, når finansloven skal forhandles efter et valg.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

En god investering

Implementeringen af et fuldt landevejsprincip vil koste 48,3 mio. kr. årligt ifølge beregninger fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Det er penge, som kommer direkte igen, mener formanden for Landdistrikterne Fællesråd, Steffen Damsgaard.

“Indenrigs- og Boligministeriet siger det sådan set selv i deres evalueringsrapport. Tilskud til at nedsætte færgetaksterne er hjælp til selvhjælp på de danske øer, så man kan sikre ny udvikling og skabe bæredygtige helårssamfund. Det er kun retfærdigt, at man betaler det samme for at krydse vandet som for at køre på landevejen,” siger han og tilføjer:

“Grundlæggende er fuld trafikal ligestilling med til at sikre et mere balanceret Danmark, der hænger bedre sammen. Dén ambition kan et bredt flertal i Folketinget forhåbentlig stadig samles om efter valget.”

Samtidig har stigende brændstofpriser for mange øboere og turister betydet dyrere færgebilletter og færre afgange. Uden fuld trafikal ligestilling er frygten, at det kan afskrække gæster og hæmme mobiliteten for øboere.

Fanø ser god investering

Fanø er dén kommune i landet, der er økonomisk allermest afhængig af turisterne, næsten 30% af kommunens økonomi stammer fra turisme1 – og Fanøs borgmester Frank Jensen (RV) ser indførelse af landevejsprincippet som en god investering:

“For Fanøs vedkommende snakker vi om et øget tilskud på ca. 10 mio. kr., som vi kan øremærke til eksempelvis lavere priser for de fastboende, pendlerne, de erhvervsdrivende eller turisterne.”

“Det vil uden tvivl være en god investering og have en positiv effekt for såvel bosætningen som erhvervsudviklingen på vores ø. Derfor vil det være ønskværdigt, hvis vi nu kan komme helt i mål med landevejsprincippet, som vil være en kærkommen håndsrækning i en periode, hvor vi – ligesom de andre ø-kommuner – er ekstra udfordret.”


1: Kilde: Turismens økonomiske betydning, Visit Denmark, 2022.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Kulturturisme

VisitAarhus er lykkedes med at tiltrække specifikke målgrupper året rundt – bl.a. 'kulturudforskerne'. Her fortæller marketingchef Johan Friis Bergholt om erfaringerne og giver konkrete...

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet