Connect with us

Hvad søger du?

Camping & feriehuse

Bæredygtige sommerhuse: Nyt idékatalog guider til fremtidssikring af kommunernes turismemagnet

Landets kommuner kan hente inspiration til bæredygtig omstilling af dansk turismes mest populære overnatningsform, feriehusene.

Feriehusene tabte en smule terræn i april. Antallet af overnatninger er dog stadig over 2019-niveauet. (Foto: Lars Bo Axelholm)
(Foto: Lars Bo Axelholm)

Danske sommerhuse er den mest populære overnatningsform i Danmark, og sommerhusene stod sidste år for 23,1 millioner overnatninger herhjemme svarende til 37% af det samlede antal turismeovernatninger i 2022.

Foruden stigende efterspørgsel fra lejere tilbringer flere husejere i disse år også mere fritid i deres sommerhus, og landets ca. 220.000 huse spiller derfor en afgørende rolle for udviklingen i Danmarks kyst- og naturkommuner, lyder det fra Dansk Kyst- og Naturturisme, DKNT.

I det lys har DKNT netop udgivet en rapport og idékatalog med titlen ’Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder’.

Hensigten med idékataloget er at give inspiration til, hvordan de danske kommuner bedst muligt planlægger, fremtidssikrer og omstiller den populære overnatningsform til nutidens og fremtidens krav til bæredygtighed.

Læs rapporten Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder i sin fulde version her eller en forkortet udgave her. (Link åbner PDF)

“Sommerhusene er en central del af turisme-økosystemet i mange kommuner, og en række lokale erhvervsinteresser er afhængige af den omsætning, som gæsterne i sommerhusene skaber,” Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

“Det gælder eksempelvis lokale forretninger, oplevelses- og restaurationsindustrien samt serviceleverandører. Vi er derfor også afhængige af, at sommerhusproduktet løbende moderniseres og fremstår attraktivt, ligesom de naturmæssige herligheder i kommunerne bevares, fordi de i sig selv fungerer som trækplastre,” siger han.

Nye sommerhusområder

Udgivelsen af rapporten sker netop, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen åbner for en ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder i Danmark.  

Det betyder, at danske kommuner det kommende halve år kan udpege og ansøge om udlæg af nye områder til den populære overnatningsform.  

I den forbindelse kan rapportens konklusioner ifølge Jacob R. Kirkegaard Larsen udgøre et vigtigt redskab:  

”En bæredygtig omstilling af vores sommerhusområder vil være et vigtigt bidrag til, at Danmark samlet som destination bliver mere bæredygtig.”

  Potentialer og udfordringer

  Rapporten identificerer og beskriver en række potentialer og udfordringer inden for bæredygtig planlægning af sommerhusområder, for eksempel inden for inden for infrastruktur, biodiversitet og energiforbrug, ligesom den relaterer disse til de typiske typer af sommerhusområder.

  Rapporten skal demonstrere for landets kommuner, hvordan bæredygtighed helt konkret kan indgå i planlægning og omstilling af sommerhusområder.

  Det sker blandt andet via tre deltagende case-kommuner, Hjørring, Varde og Slagelse, der til sammen råder over de fem mest udbredte typer af sommerhusområder i Danmark, hvilket gør rapporten brugbar for alle landets kommuner.

  Således kan idekataloget anvendes som værktøj og inspiration – både når der skal planlægges nye sommerhusområder samt i det generelle arbejde med en mere bæredygtig omstilling og planlægning af sommerhusene og den infrastruktur, de er del af.

  Fik du læst ...

  Bæredygtig turisme

  Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

  Kulturturisme

  VisitAarhus er lykkedes med at tiltrække specifikke målgrupper året rundt – bl.a. 'kulturudforskerne'. Her fortæller marketingchef Johan Friis Bergholt om erfaringerne og giver konkrete...

  Maskinrummet

  Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

  Camping & feriehuse

  2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

  Copyright © 2022 Turisme.nu

  Turisme.nu

  c/o Willmore

  Ryesgade 106A, 2. th.

  DK-2100 København Ø

  Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet