Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

3 millioner strategiske kroner skal give klar retning for turismen på Sjælland og øerne

Sommerland Sjælland (PR-foto)
Sommerland Sjælland (PR-foto)

Som en del af Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne støtter Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme nu det videre strategiske arbejde på Sjælland og øerne.

Indsatsen skal skabe en klar retning for den lokale udviklingsindsats i prioriterede områder til gavn for borgere og besøgende.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne – en fælles ambition for turismen mod år 2025 blev tidligere på året offentliggjort og overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup på Holmegaard Værk.

Erhvervsminister Simon Kollerup ved præsentationen af Udviklingsplanen for Sjælland og øerne den 31. august 2020.

Med udviklingsplanen markerer kommunerne på Sjælland og øerne en vilje til at arbejde målrettet, fokuseret og langsigtet mod at realisere det turismemæssige potentiale i området.

Udviklingen skal ske ud fra principper om kvalitet, lokal forankring og samtænkning af investeringer og skal bidrage til at øge turismeomsætningen til 15 mia. kr. i 2025.

Et af tiltagene i planen er at udarbejde lokale udviklingsplaner for prioriterede områder i stærke kraftcentre. Dette arbejde kan nu begynde, da Dansk Kyst- og Naturturisme og den filantropiske forening Realdania har valgt at støtte med 1,5 mio. kr. hver til at understøtte det videre strategiske planlægningsarbejde i de udvalgte områder med størst potentiale:

“Jeg er glad for, at vi nu kan bidrage til det næste skridt i arbejdet med at implementere Udviklingsplan for Sjælland og øerne,” siger direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

Strategisk-fysiske planer

“Udviklingsplanen har skabt et overblik over mulighederne på Sjælland og øerne og udpeger steder med størst turismemæssigt potentiale som stærke kraftcentre i geografien. Nu sætter vi ressourcer ind lokalt i de enkelte kraftcentre for at styrke den videre strategiske udvikling i samarbejde med de respektive kommuner, destinationer og med inddragelse af borgere, det lokale erhvervsliv, foreninger mfl.,” siger Jens Hausted.

“Konkret vil vi give støtte til at udarbejde strategisk-fysiske planer fire til syv steder i geografien inden for kraftcentrene. Planerne vil få forskellig karakter fra sted til sted, men kan fx beskæftige sig med muligheder for etablering af ny overnatningskapacitet, udvikling af byrum, bedre sammenhænge mellem by-, strand- og naturområder og trafikale forhold,” forklarer han.

“Vi har erfaring med, at sådanne detaljerede planer er afgørende for at tiltrække investeringer i områderne, og de har derfor stor betydning for at kunne realisere konkrete fysiske projekter på længere sigt.”

Jesper Nygaard, adm. direktør i Realdania, fortæller om udviklingsplanen.

Kommuner skal medfinansiere

Det endelige valg af steder og fokusområder for strategisk-fysiske planer skal besluttes i samarbejde med og med medfinansiering fra de respektive kommuner.

Indsatsen retter sig mod de områder, som i Udviklingsplan for Sjælland og øerne blev defineret som ‘stærke kapacitetsmæssige kraftcentre’.

Det omfatter Odsherred, Møn og Lolland-Falster. Også områder inden for det, der i planen kaldes ‘oplevelsesmæssige kraftcentre’ ved Roskilde/Fjordlandet, Sydsjælland og Stevns kan komme i betragtning.

Der er desuden mulighed for at udvalgte kystbyer i Nordsjælland kan indgå i projektet, da Region Hovedstaden ligeledes har fået udarbejdet en udviklingsplan for turisme.

Stor opgave forude

Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre kommune og formand for den politiske styregruppe for implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne, hilser initiativet velkommen:

“Da vi lancerede Udviklingsplan for Sjælland og øerne i august 2020 viste vi, at vi kan og vil samarbejde på tværs af kommunerne i Sjællandsregionen – også om turisme. Og at vi er klar til at prioritere det i kommunerne.”

“Betingelserne for turismen ser noget anderledes ud i dag end for kort tid siden, men vi har stadig en stor opgave i at få udviklet stærke kraftcentre, som med styrket infrastruktur, øget kvalitet, overnatningsmuligheder og bymiljøer kan opnå større værdiskabelse fra turismen og flere lokale arbejdspladser. Her vil initiativet med lokale udviklingsplaner kunne hjælpe os godt på vej til at realisere ambitionerne.”

Ved præsentationen af Udviklingsplanen for Sjælland og øerne den 31. august 2020 talte Turisme.nu også med borgmester Carsten Rasmussen.

Fakta om Udviklingsplanen

  • Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for udviklingen af turisme mod år 2025
  • Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
  • Udviklingsplanen indeholder 21 konkret tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
  • Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
  • Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
  • Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
  • Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd

Opgaven med udarbejde vækstplanen er udført af rådgivningsvirksomheden BARK, og adm. direktør Sara Line Bohn fortæller her om arbejdet:

Fik du læst ...

Nyheder

I alt 12 priser skulle uddeles, da DCU, Dansk Camping Union, fredag aften afholdt Danish Camping Award i MCH Messecenter Herning.

Sæsonrapporter

Ny analyse: Turismebranchens aktører og destinationsselskaber giver deres bud på højsæsonen 2023.

Maskinrummet

Mød Helle Langer, der står bag 18b i Harboøre, et overraskende sammensurium af koncertvenue, spisested, overnatning og interiørbutik.

Nyheder

Scandic udvider menukortene med flere plantebaserede retter. Hotelkæden vil inden 2025 have 60% plantebaserede fødevarer på menuen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet