Connect with us

Hvad søger du?

Politik

VisitSkanderborg er lukket og slukket, men lokale turistfolk kæmper videre

Samtlige medarbejdere blev fyret og VisitSkanderborg lukket fra nytår, fordi Skanderborg Kommune gik med i VisitAarhus. Men den lokale turistforening i Skanderborg-Ry vil sammen med de tidligere medarbejdere fra VisitSkanderborg fastholde det lokale arbejde og har derfor skabt Greenways.dk.

Medarbejderstaben i Greenways består af cand. oecon. Villy Juul Larsen, der er ekspert i økologi, Mia Bay, der har været ansat i VisitSkanderborg siden 2009 med kommunikation, SoMe og web og Marianne Purup, tidligere turistchef i VisitSkanderborg. (Foto: Ugeavisen Skanderborg)
Medarbejderstaben i Greenways består af cand. oecon. Villy Juul Larsen, der er ekspert i økologi, Mia Bay, der har været ansat i VisitSkanderborg siden 2009 med kommunikation, SoMe og web og Marianne Purup, tidligere turistchef i VisitSkanderborg. (Foto: Ugeavisen Skanderborg)

Samtlige medarbejdere blev fyret og VisitSkanderborg lukket fra nytår, fordi Skanderborg Kommune gik med i VisitAarhus. Men den lokale turistforening i Skanderborg-Ry vil sammen med de tidligere medarbejdere fra VisitSkanderborg fastholde det lokale arbejde og har derfor skabt Greenways.dk.

Af Lars Nielsen, Turisme.nu
Turisme.nu var inviteret til Skanderborg af Greenways.dk

Det danske turismefremmesystem er under voldsom forandring.

I mange år har de fleste kommuner haft en visitorganisation, der finansieret af kommunen har varetaget den lokale turismeindsats i tæt samarbejde med kommunens turismevirksomheder.

Opgaven har bestået af koordineret markedsføring, service til turismeerhvervet og drift af et lokalt turistbureau, der servicerede de gæster, der besøger stedet og kommunens egne borgere.

De sidste ca. 10 år har der været eksempler på at kommuner gik sammen i større enheder og efter den forrige regerings vækstplan for dansk turisme som blev vedtaget i 2016, er der for alvor sket sammenlægninger af kommuners turismefremmeorganisationer og en række nye DMO’er har set dagens lys i 2019 og primo 2020.

Resultatet er, at de tilbageblevne 18-20 nye turismefremmeorganisationer skal sikre vækst ved markedsføring af meget større geografier og for meget større budgetter.

Denne nye organisering handler alene om det offentligt finansierede turismefremmesystem, men bag en hver turismeorganisation er der en række større eller mindre erhvervsdrivende, der indtil nu har fået løst en række opgaver lokalt, men som nu skal finde nye samarbejdspartnere eller se gode projekter falde til jorden.

“Det har været en lang proces, der begyndte, da det blev klart, at der ville ske en sammenlægning og at Skanderborg Kommune kiggede mod Aarhus," fortæller Kristina Ceravolo. (Foto: Greenways.dk)
“Det har været en lang proces, der begyndte, da det blev klart, at der ville ske en sammenlægning og at Skanderborg Kommune kiggede mod Aarhus,” fortæller Kristina Ceravolo, Hotel Julsø og formand for foreningen bag Greenways. (Foto: Greenways.dk)

Det lokale skulle bevares

 “Det har været en lang proces, der begyndte, da det blev klart, at der ville ske en sammenlægning og at Skanderborg Kommune kiggede mod Aarhus, fortæller Kristina Ceravolo, fra Hotel Julsø, der er formand for Foreningen Søhøjlandet, der er bestyrelse for Greenways.dk.

”Vi havde ønsker om et samarbejde med Silkeborg, før vi vendte os mod Aarhus, men det kom vi ikke i mål med. Vi har holdt møder og workshops med vores erhverv for at finde ud af, hvad de ville bakke op om. Svaret var, at man ville bevare det lokale samarbejde, og alle de ting der var bygget op gennem årene,”

Leder af Greenways.dk, tidligere turistchef Marianne Purup fortsætter:

“For et år siden havde vi alle vores medlemsvirksomheder til møde her. De sagde, at uanset hvad der skete, ville de gerne have en lokal forankring, og de ville gerne have noget der samlede Søhøjlandet. De ville i bund og grund gerne have det, de havde.  Netværk, koordinering, hjælp til partnerskaber, markedsføring, storytelling drift af projekter og nye udviklingsprojekter,” siger Marianne Purup.

De ville i bund og grund gerne have det, de havde.  Netværk, koordinering, hjælp til partnerskaber, markedsføring, storytelling drift af projekter og nye udviklingsprojekter

Marianne Purup

Medspiller til VisitAarhus

Fra da af var Greenways.dk under fødsel som den lokale medspiller til den store destination VisitAarhus.

”Vi fik VisitSkanderborgs bestyrelses fulde opbakning, og vi er stadig ejet af den gamle turistforening, som har fået nyt navn, men som har samme bestyrelse som tidligere. De kunne se, at enten kunne vi lukke og slukke og vente på at tingene gik i stå, eller også kunne vi gøre noget.”

Hvorfor valgte Skanderborg Kommune at gå sammen med VisitAarhus, når erhvervet var mere interesserede i at fortsætte lokalt?

“Skanderborg Kommune havde besluttet, at de ville arbejde sammen med Silkeborg Kommune, så da Silkeborg Kommune gik til Århus gik Skanderborg med og det gik hurtigt,” siger Mia Bay, medarbejder i Greenways.dk.

”Vores erhverv var ikke modstander af samarbejdet med VisitAarhus, de ville bare nødig miste det lokale. Skanderborg Kommune synes Greenways.dk er en rigtig god ide, og vi samarbejder fint med dem og med VisitAarhus,” fortæller Mia Bay.

Grøn profil

Hvor kom den grønne profil fra?

“Vi har personligt i medarbejdergruppen interesseret os for FN’s Verdensmål og har haft lyst til at arbejde med dem. Det handler også om det produkt, vi har, og de gæster der kommer,” siger Marianne Purup.

”Søhøjlandet er et landskab og Søhøjlandet er også en slags identitet. Vi har mulighed for at tilbyde vandring, cykling, padling, sejlads i soldrevne både og ophold under åben himmel, og vi har gæster der efterspørger det. Vi har gæster der tilsyneladende gerne vil hjælpe med at passe på vores natur, og for hvem det er helt naturligt at tænke sådan. Tyskere, svenskere og nordmænd er ’first movers’ her i området på outdooraktiviteter,” fortæller Marianne Purup.

Økologi som oplevelse

Er der sket en forandring fra VisitSkanderborg til Greenways.dk, der er synlig for gæsten?

“Nej ikke endnu.  Vi er ikke en business-to-consumer organisation, men en business-to-business organisation. Vi kommer til at snakke med gæster i nogle af vores projekter, men Greenways.dk skal ikke markedsføres over for gæsten. Vi er partnernes organisation,” siger Mia Bay.

”Vi vil gerne hjælpe vores virksomheder med bæredygtigheden og andre udfordringer, de har, ved at stille viden til rådighed. Vi har et projekt i gang, hvor vi skal forsøge at kortlægge økologiske oplevelser i Søhøjlandet bredt, fordi vi mener, at det er en’ reason to go’. At gøre økologi til oplevelse,” fortæller Mia Bay.

Charlotte Riberholt, direktør på hotel Skanderborg Park fortsætter:

“For år tilbage var der snak på en strategidag, hvor vi spurgte os selv: Hvad nu, hvis kommunen en dag ikke længere betaler til VisitSkanderborg. Der var Greenways.dk ikke på tegnebrættet, men vi havde mange scenarier til drøftelse. Gennemgående var, at den lokale forankring var vigtig,” siger Charlotte Riberholt.

”Da ideen om Greenways.dk blev præsenteret med stærke kompetencer på økologi og det bæredygtige, var det oplagt at bakke op, for vi har alle brug for hjælp til at få den udvikling til at ske. Vi er Green Key certificerede som de eneste i Søhøjlandet, og vi har i køkkenet arbejdet med økologi, så vi når de 7 % der kræves for at være Green Key mærket. Det tog 1½ år at gennemføre processen, men vi gjorde det alene. Nu vil der, efter tilknytning af Villy Juul Larsen til Greenways.dk, være hjælp at hente når andre vil i gang med processen.”

Hvem skal betale?

Greenways.dk økonomi er baseret på erhvervspartnerskaber. Man kan købe sig ind på tre niveauer, der er aftalt med erhvervet, og som også tager hensyn til, at erhvervet skal kunne være med i VisitAarhus.

Da basisfinansieringen fra Skanderborg Kommune er væk er Greenways.dk ikke begrænset af at kunne etablere partnerskaber med virksomheder i Skanderborg Kommune, og en del af forårets arbejde er at finde erhvervspartnere uden for kommunegrænserne.

Greenways.dk har desuden en konsulenttjeneste, hvor der arbejdes i små og store projekter.  Det hører også med, at medarbejderne kun får det, der minder om iværksætterløn det første halve års tid.

Medarbejderstaben består af cand. oecon. Villy Juul Larsen, der er ekspert i økologi, Mia Bay, der har været ansat i VisitSkanderborg siden 2009 med kommunikation, SoMe og web og Marianne Purup, som efter at have afviklet VisitSkanderborg skal arbejde med kommunikation, projekter og forsøge at skaffe nye partnerskaber og etablere kontakt til andre nedlagte visitorganisationer i området. Dertil er der i øjeblikket en virksomhedspraktikant og en serviceøkonomstuderende, der arbejder som frivillig.

“Dét, der er anderledes nu for os og vores samarbejdspartnere, er, at vi hele tiden skal finde penge til at gøre de ting, vi og partnerne gerne vil. Før var det jo bare noget, vi gjorde, fordi Skanderborg Kommune betalte for, at vi var her,” siger Mia Bay, og Marianne Purup supplerer:

“Enhver samtale om projekter slutter i dag med, at vi siger: ’Så laver vi lige et tilbud’. Det skal man vænne sig til.”

Både-og eller enten-eller?

Har erhvervet valgt både at være med i VisitAarhus og i Greenways.dk?

“Ja, det fornemmer jeg, de har. Nogen ser lige tiden an, men mange har valgt at være med begge steder. Det er to forskellige ting, man får som medlem, så det er naturligt at være med begge steder,” fortæller Kristina Ceravolo.

”VisitAarhus kommer ikke til at drive lokale projekter hos os som VisitSkanderborg har gjort, og derfor har vi brug for Greenways.dk til at fastholde det, der er bygget op og sætte gang i nye projekter,” fortæller Kristina Ceravolo.

Har erhvervet også valgt, at Greenways.dk skal have en grøn profil?

“Det har nok ikke været et bevidst valg, men det ligger i vores dna her på egnen. Det er det, vi kan tilbyde, og der er en grøn profil allerede. Vi kan ikke garantere, at alle er bæredygtige, men det er en rettesnor for vores virksomhed,” slutter Kristina Ceravolo.

Det er endnu for tidligt at sige hvordan det kommer til at gå for Greenways.dk, men den lokale opbakning er tilstede og ses måske tydeligst i bestyrelsens sammensætning hvor Hotel Julsø, Museum Skanderborg, Kulturhuset Skanderborg, den lokale handelsstandsforening, Jysk Festudlejning og Smukfest er repræsenteret.

Turisme.nu var inviteret til Skanderborg af Greenways.dk

Fik du læst ...

Nyheder

Nytårskavalkade: Her får du de mest læste artikler på Turisme.nu i 2022.

Rekruttering & uddannelse

Det kræver en samlet indsats fra skoler, lærere, branchen og politikerne at skaffe den nødvendige arbejdskraft, mener direktør Anne-Birgitte Agger, Hotel- og Restaurantskolen.

Tendenser

Gastronomi i vandkanten: Naturen skal kunne smages, hvis håbet om mere købestærke turister skal nås ved Vesterhavet.

Camping & feriehuse

Dansk camping og glamping kan både lære og lade sig inspirere af vores nordiske naboer, mener eksperter. Se top-10 glamping-oplevelser i Norden 2023.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet