Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Søg tilskud til omstilling af din Corona-ramte virksomhed

En ny pulje med 100 millioner kroner skal hjælpe corona-ramte virksomheder til omstilling. Puljen har særlig fokus på turisme- og oplevelsesbranchen.

Arkivfoto: NickyPe

En ny pulje med 100 millioner kroner skal hjælpe corona-ramte virksomheder til omstilling. Puljen har særlig fokus på turisme- og oplevelsesbranchen og der kan søges nu.

Har din virksomhed svært ved at få hjulene til at køre rundt i Corona-chokbølgen?

Så læs med her. Nu har du nemlig muligheden for at søge om midler til at omstille og tilpasse din virksomhed til at stå stærkere i en ny virkelighed. 

Fredag åbnede en omstillingspulje, som virksomheder i hele landet kan søge om at få del i.

I slutningen af august besluttede regeringen og en række af Folketingets partier at give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 millioner kroner til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv. 

Turisme- og oplevelseserhvervet må konstateres at være nogle af de brancher, der er hårdest ramt af corona. Derfor har omstillingspuljen også et særligt fokus på virksomheder inden for de erhverv, altså fx hoteller, oplevelsescentre og rejsebureauer. 

Vi giver her et overblik over ansøgningsproces, -krav og vurderingskriterier, så du bedre kan gennemskue om netop din virksomhed kan blive godkendt.

Hvem kan søge?

Puljen giver alle corona-berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af deres forretning som følgerne af COVID-19.

Midlerne kan eksempelvis gå til: 

  • Indkøb af udstyr eller materialer til ombygning eller understøttelse af innovationsproces. 
  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller til mere digitale eller bæredygtige løsninger.
  • Opkvalificering af virksomhedens ansatte via kompetence- og uddannelsesløft. 

Krav til ansøgning

Omstillingspuljen kommer med en række krav til virksomheder, der gerne vil søge om tilskud. 

Som udgangspunkt skal den ansøgende virksomhed være privat, men i nogle tilfælde kan eksempelvis foreninger og fonde blive godkendt, hvis det bliver vurderet, at corona har haft stor negativ indflydelse på organisationen.  

Derudover skal virksomheden: 

  • Have dansk CVR-nummer.
  • Kunne dokumentere et fald i omsætning på minimum 30% på grund af corona. Faldet dokumenteres ved at sammenligne omsætning fra 1. marts 2019 til og med 31. august 2019 med omsætning for 1. marts 2020 til og med 31. august 2020.
  • Gennem fx tidligere regnskaber synliggøre, at virksomheden har haft en sund drift før COVID-19. 
  • Vedlægge en såkaldt ‘de minimis-erklæring’, så det fremgår, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage.

(Her finder du en artikel, der forklarer, hvad en ‘de minimis-erklæring er. Åbner eksternt link)

Man kan ikke modtage støtte fra omstillingspuljen, hvis man er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentligt tilskud, som udgør mere end halvdelen af virksomhedens driftsudgifter. 

Vurderingskriterier

Hver ansøgning bliver betragtet ud fra kravene, men også vurderet ud fra nogle kriterier, hvor et pointsystem spiller en rolle i godkendelsen af en virksomheds ansøgning. 

Vurderingskriterierne er for eksempel i hvor høj grad corona har haft en indflydelse på virksomheden og om omstillingsplanen er realistisk samt hvorvidt den har potentiale. 

Virksomheder med tilknytning til turisme- og oplevelsesbranchen kan blive tildelt 2 ekstra point. Branchetilhørsforholdet bliver automatisk trukket fra virk.dk, men som virksomhed kan man selv rette det til. 

Hvor meget kan man ansøge om?

Ud fra virksomhedens individuelle behov, kan man ansøge om et tilskud på op til 1,5 millioner kr. Det maksimale tilskudsbeløb bliver beregnet på baggrund af antal ansatte i virksomheden. 

Antal ansatte i virksomheden1 – 9 ansatte10 – 49 ansatte50 – 249 ansatte> 250 ansatte
Maksimalt tilskudsbeløb<250.000 kr.<500.000 kr.<1.000.000 kr.<1.500.000

Det er tilladt at slå sig sammen med andre virksomheder, så det bliver muligt at søge om op til 5 millioner kroner tilsammen.

Hver virksomhed skal indsende en individuel ansøgning med deres eget økonomiske forhold til projektet, mens man kan bruge en fælles projektbeskrivelse.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som virksomhed selv skal stå for kontant finansiering på 25% af det søgte tilskudsbeløb. Det vil sige, at man får tilskud til 75% af eksempelvis indkøb af udstyr, men skal selv kunne finansiere det resterende. 

Hvor ansøger man?

Hvis I vil søge om tilskud fra omstillingspuljen, kan I gøre det på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside her

(Det er Erhvervshus Hovedstaden, der administrerer puljen for hele landet, red.)

Bliver man godkendt, vil virksomheden modtage et tilsagnsbrev.

Herefter skal virksomheden indhente tre tilbud fra leverandører i forbindelse med køb af konsulenter, kompetenceudvikling og udstyr mv. og indsende dem med en begrundelse for leverandørvalget og en vurdering af de indhentede tilbud. 

Afslutningsvis skal virksomheder indsende blandt andet rådgiverrapport, Tro og love-erklæring, faktura-/betalingsdokumentation og virksomhedsslutrapport.

Få vejledning hos aktører 

Første ansøgningspulje på 50 millioner kroner er åbnet 30. oktober med en ansøgningsfrist d. 13. november 2020 kl. 24.00.

Ansøgningerne bliver vurderet i den rækkefølge, de bliver modtaget og i løbet af de næste 14 dage.

Den resterende pulje åbner formentlig i januar eller februar 2021. Hvis man ikke blev godkendt første gang, kan man søge igen. 

Erhvervshus Hovedstaden er operatør på indsatsen i samarbejde med landets erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen.

Alle organisationer og erhvervshuse står klar til at guide virksomheder i ansøgningsprocessen og svare på spørgsmål om krav, kriterier og muligheder.

Fik du læst ...

Rekruttering & uddannelse

Det kræver en samlet indsats fra skoler, lærere, branchen og politikerne at skaffe den nødvendige arbejdskraft, mener direktør Anne-Birgitte Agger, Hotel- og Restaurantskolen.

Tendenser

Gastronomi i vandkanten: Naturen skal kunne smages, hvis håbet om mere købestærke turister skal nås ved Vesterhavet.

Tendenser

2022 var til historiebøgerne for feriehusbranchen. Per Dam, adm. direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning forudser et mere ustabilt 2023, men er også fortrøstningsfuld.

Camping & feriehuse

Dansk camping og glamping kan både lære og lade sig inspirere af vores nordiske naboer, mener eksperter. Se top-10 glamping-oplevelser i Norden 2023.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet