Connect with us

Hvad søger du?

Politik

Ny aftale skal sikre, at Airbnb-udlejere betaler skat

Regeringen har i dag med sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien. Aftalen indeholder 10 initiativer, bl.a. øget skattekontrollen og en kampagne for at få flere til at udleje deres sommerhus.

I dag lancerer Airbnb ’Pay Less Up Front’, som er en ny funktion, der giver gæster mulighed for at betale udgifterne til deres booking i to rater. (PR-foto: Airbnb)
I dag lancerer Airbnb ’Pay Less Up Front’, som er en ny funktion, der giver gæster mulighed for at betale udgifterne til deres booking i to rater. (PR-foto: Airbnb)
Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået en ny aftale, der skal give bedre vilkår for deleøkonomien, samtidig med, at der bliver indbetalt skat. (arkivfoto)

Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået en ny aftale, der skal give bedre vilkår for deleøkonomien, samtidig med, at der bliver indbetalt skat. (arkivfoto)

Den nye aftale har 10 initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for danskerne at deltage i dele- og platformsøkonomien.

Det er også hensigten, at man får korrekt skattebetaling, understøttet at dele- og platformsøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikrer, at Danmark kan følge med udviklingen på området.

”Med aftalen gør vi det lettere være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt for danskerne at deltage i deleøkonomien,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

“Jeg er sikker på, at det vil skabe grundlag for flere og større deleøkonomiske virksomheder, og at vi dermed kan udnytte det vækst- og innovationspotentiale, som deleøkonomien rummer, samtidig med at der er styr på skattebetalingen.”

Mere attraktivt at dele

Med den politiske aftale bliver det mere attraktivt for danskerne at være aktive i deleøkonomien.

Konkret hæves fradraget for udlejning af sommerhuse til 40.000 kr., hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne.

Ligeledes bliver der et fradrag på 28.000 kr. for udlejning af helårsboliger, hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne.

[box type=”info” align=”” class=”” width=”150″]Nye bundfradrag ved deleøkonomiske indtægter: Bundfradraget for korttidsudlejning af sommerhuse øges til 40.000 kr. årligt, såfremt der sker indberetning via en tredjepart (fx en digital platform). Ved korttidsudlejning af helårsejerboliger indføres et bundfradrag på 28.000 kr., såfremt der sker indberetning fra tredjepart. Det er alene 60 pct. af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, der medregnes til den skattepligtige indkomst. Desuden indføres et nyt, fælles bundfradrag på 10.000 kr. for privatpersoners udlejning af biler, både og campingvogne (herunder autocampere og campletter)[/box]

Øget skattekontrol hører med

Det er afgørende, at danskerne, der er aktive i deleøkonomien, betaler den skat de skal.

Derfor bliver skattekontrollen af deleøkonomien styrket og der bliver etableret digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette deres brugeres indtægter til skattemyndighederne.

”Deleøkonomien og skattevæsenet skal gå hånd i hånd. Derfor er jeg meget glad for, at det er lykkes at indgå et samarbejde med Airbnb om automatisk indberetning af lejeindtægter til de danske skattemyndigheder. Det giver både danske udlejere mulighed for at tjene flere skattefrie kroner, og skaber vished for, at der er styr på skattebetalingen. Det er til gavn for både udlejere, lejere og samfundet,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

[box type=”info” align=”” class=”” width=”150″]Styrket skattekontrol og vejledning samt skærpede sanktioner: Skattemyndighederne igangsætter en vejledningsindsats målrettet deleøkonomiske virksomheder i at indberette til skattemyndighederne på vegne af deres brugere. Endvidere styrkes skattekontrollen. Der afsættes i alt 10 mio. kr. årligt fra 2019 til indsatsen.[/box]

Max 70 dage om året – eller lokalt op til 100 …

Samtidig er det vigtigt, at der er klarhed omkring de gældende regler.

Med den politiske aftale får danskerne ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, hvis udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne.

Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne skal have ret til at korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, hvis de konkrete forhold på det lokale boligmarked ikke taler imod dette.

Hvis udlejningen ikke sker gennem en tredjepart, som indberetter til skattemyndighederne, kan en udlejer alene få adgang til at udleje sin bolig i op til 30 dage årligt.

Det vil ligesom i dag være en forudsætning for udlejningen, at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening, andelsboligforening eller boligfællesskab, hvor foreningens vedtægter kræver dette.

Ligeledes opretter regeringen et deleøkonomisk råd, der løbende vil følge udviklingen og komme anbefalinger til regeringen om, hvordan der også fremover bliver skabt velfungerende rammer for dele- og platformsøkonomien, så der løbende bliver taget højde for den hastige udvikling på området.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Blandt de 10 initiativer i aftalen er også en kampagne, der skal få flere danskere til at udleje deres sommerhus.[/box]

Fik du læst ...

Outdoor

Det unge par har skabt en iværksættersucces i Nordvestjylland, hvor de sælger cykel- og vandreferier. Omsætningen er 30-doblet på få år.

Tendenser

Off-grid-resortet Stedsans gør bæredygtighed til business. Men det kræver tålmodighed, tid og penge. Og fremfor alt ægthed.

Outdoor

Fem ø-kommuner i fælles kamp mod ens udfordringer: Ny vandrerute skal tiltrække flere vandreturister uden for højsæsonen.

Hotel

For et år siden åbnede Hotel Nyborg Strand en restaurant, der udelukkende er drevet af hotellets elever. Vi dykker ned i de første erfaringer.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet