Connect with us

Hvad søger du?

Tendenser

Regenerativ turisme: Vadehavets turister skal gøre mere gavn end skade

Turister skal fra 2024 inviteres til at deltage i oplevelser, der gavner naturen i Vadehavet. Nyt projekt har fået millionstøtte.

En af de opgaver, hvor turister ville kunne bidrage, er at hjælpe med at sætte hegn op på strandene, som beskytter sjældne ynglefugle mod såvel rovdyr som forstyrrelser fra hunde og mennesker. (Foto: John Frikke/Nationalpark Vadehavet)
En af de opgaver, hvor turister ville kunne bidrage, er at hjælpe med at sætte hegn op på strandene, som beskytter sjældne ynglefugle mod såvel rovdyr som forstyrrelser fra hunde og mennesker. (Foto: John Frikke/Nationalpark Vadehavet)

Spørg ikke, hvordan naturen kan gavne turismen – men spørg hvordan turismen kan blive til gavn for naturen og miljøet i vadehavsområdet.

Med en lettere omskrivning af John F. Kennedys berømte citat fra 1961 er retningen sat for et nyt dansk-tysk projekt, som over de kommende tre år sætter fokus på bæredygtig turismeudvikling og skal levere en række konkrete, bæredygtige turismetilbud i vadehavsområdet på begge sider af den dansk tyske grænse.

Projektet, der har titlen VaBene (Visitor activation to Benefit nature and environment), er netop bevilget et tilskud på 8,4 millioner kroner i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Interreg).

Tilskuddet svarer til 65 procent af det samlede budget er på ca. 13 millioner kroner. De resterende 35 procent (4,5 millioner kroner) er egenfinansiering fra fire medfinansierende partnere.

Gavner naturen

Nationalparkchef Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet glæder sig over, at VaBene-projektet er blevet tilgodeset af det dansk-tysk Interregudvalg, så der nu kan komme mere skred i arbejdet med at gøre turismen i vadehavsområdet bæredygtig.

”Det bliver spændende. Vi skal arbejde med udvikling af oplevelser, der gavner naturen, der skal uddannes bæredygtighedsguider, vores partnerprogram med cirka 240 partnere skal videreudvikles, og så skal vi øvrigt udvikle bæredygtige oplevelser for besøgende i Vadehavsområdet,” siger Peter Saabye Simonsen og tilføjer:

”God adfærd i naturen, det vi også kalder code of conduct, bliver sammen med en hensigtsmæssig styring af gæstestrømmene tænkt ind i de nye tilbud og initiativer.”

Regenerative aktiviteter

Aktiviteter, hvor turister kan gøre noget godt for naturen, kunne være, at de sammen med naturguider samler havfald på strandene, bekæmper hybenrose og andre invasive arter, udbedrer vandrestier eller sætter hegn op til beskyttelse af jordrugende fugle.

Dermed bliver projektet i Vadehavet endda et eksempel på regenerativ turisme – der går skridtet videre end bæredygtig turisme.

”Den slags aktiviteter skal være med til give folk anderledes naturoplevelser, hvor de samtidig også får formidlet, hvad vi gør og hvorfor.”

“Endelig skal VaBene-projektet også bidrage til at skabe bedre jobmuligheder og gøre vadehavsområdet til et bedre sted at bo,” siger fastslår Peter Saabye Simonsen.

Regenerativ turisme

  • Regenerativ turisme går et skridt videre end bæredygtig turisme og stræber efter at have en positiv indvirkning på destinationen.
  • Ud over at minimere skadelige virkninger søger regenerativ turisme at genoprette og forbedre det miljø, hvor det opererer.
  • Det fokuserer på at genopbygge økosystemer, genskabe biodiversitet og forbedre lokalbefolkningens livskvalitet. Regenerativ turisme indebærer at tage initiativer til at efterlade destinationen bedre, end den var før turismeaktiviteterne begyndte.
  • Mens bæredygtig turisme handler om at opretholde og bevare, stræber regenerativ turisme efter at genoprette og regenerere. Det er en mere ambitiøs tilgang, der søger at skabe positive forandringer og efterlade en positiv arv på destinationen.

VaBene-projektet begynder til september, og første oplevelser forventes at kunne tilbydes fra efteråret 2024.

Ud over Nationalpark Vadehavet er det tre tyske partnere: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, WWF Deutschland og Nordsee Tourismus.

Derudover er i alt 10 samarbejdspartnere med i projektet: Destination Sønderjylland, Destination Vadehavet, Destination Vesterhavet, Visit Denmark, Dansk Kyst og Natur Turisme, Nationalpark Thy samt fire tyske samarbejdspartnere.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Kulturturisme

VisitAarhus er lykkedes med at tiltrække specifikke målgrupper året rundt – bl.a. 'kulturudforskerne'. Her fortæller marketingchef Johan Friis Bergholt om erfaringerne og giver konkrete...

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet