Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Ny strategi skal sikre 3.000 nordjyske turismearbejdspladser i 2030

En ny ambitiøs strategi fra det tværkommunale destinationsselskab Destination NORD skal sætte skub i turismeudviklingen i Nordjylland og skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

Tonny Skovsted Thorup (PR-foto)
"Med strategien lægger vi op til samarbejde på tværs af erhverv, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer," siger Tonny Skovsted Thorup, direktør, Destination NORD. (PR-foto)

Danmark er meget mere end ‘bare Danmark’, og turisme er meget mere end bare mennesker på ferie eller forretningsrejse. Turisme skaber jobs og omsætning samt udvikling og attraktive steder at bo, studere og drive virksomhed.

Det gælder ikke mindst i Nordjylland, hvor turismen årligt genererer en omsætning på 17 mia. kr. og 21.000 årsværk.

Men Nordjylland har ikke oplevet den samme fremgang som resten af landet, og det skal en ny strategi med overskriften ‘Meget mere end bare turisme’ fra Destination NORD nu lave om på.

“Mens turismen i Danmark har udviklet sig positivt gennem de sidste 10 år, har vi som destination stort set ikke rykket os,” siger Karsten Madsen, der er bestyrelsesformand i Destination NORD.

“Antallet af overnatninger er kun steget med 1,6 procent, hvilket reelt kan betragtes som en tilbagegang set i lyset af udviklingen i resten af Danmark,” siger han.

Mens turismen i Danmark har udviklet sig positivt i 10 år, har vi som destination stort set ikke rykket os …

Karsten Madsen, best.fmd. Destination NORD

“Der er mere end nogensinde brug for at arbejde professionelt og struktureret med at løfte turismen i vores område og indfri det uforløste potentiale,” siger Karsten Madsen.

“Vi har med vores overnatnings- og oplevelsesudbud kapacitet til at tiltrække de højtforbrugende kultur- og erhvervsturister såvel som den store volumen af kystturister, som skal inspireres til at vælge os og til at opleve mere, når de er her.”

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev – så går du ikke glip af noget:

Retning for ny DMO

Strategien skal sætte retningen for det nyopstartede destinationsselskab, som er en sammenslutning af turismefremmeindsatsen i Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg Kommuner, frem mod 2030.

Strategien tager udgangspunkt i fem pejlemærker og en række mål, der skal skabe jobs og milliardomsætning i de fire kommuner.

Derudover lægger strategien op til en transparent og datadrevet tilgang til regionens turismeudvikling, der skal udføres i tæt samarbejde med destinationens turismeaktører.

“Med strategien lægger vi op til samarbejde på tværs af erhverv, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer. Det mener vi, vil give de stærkeste resultater på sigt,” siger direktøren for Destination NORD, Tonny Skovsted Thorup.

Antallet af overnatninger i de fire nordjyske kommuner i Destination Nord er kun steget 1,6% på 10 år. Og det er reelt en tilbagegang i forhold til væksten i resten af landet. (Arkivfoto: Visit Aalborg)
Antallet af overnatninger i de fire nordjyske kommuner i Destination Nord er kun steget 1,6% på 10 år. Og det er reelt en tilbagegang i forhold til væksten i resten af landet. (Arkivfoto: Visit Aalborg)

Megatrends spiller ind

Direktøren forklarer, at det bliver DMO’ens vigtigste opgave at skabe forretning hos et erhverv, der i øjeblikket kæmper med konsevenserne af coronaen.

“Det skal blandt andet ske gennem effektiv markedsføring og fokus på destinationsudvikling og tiltrækning af investeringer,” siger Tonny Skovsted Thorup.

“Med udgangspunkt i tidens megatrends og ændrede rejsemønstre og -motiver vil vi understøtte den innovation og de digitaliserede tjenester, der kan generere større omsætning og flere jobs i hele destinationen,” siger han.

Helt konkret forventer destinationsselskabet i fællesskab med erhvervet og kommunerne at kunne skabe 3.000 nye jobs i den nordjyske turismebranche frem mod 2030.

Ifølge tal fra brancheorganisationen HORESTA er der på landsplan forsvundet 30.000 job inden for turismeerhvervet i lyset af coronakrisen.

Meget mere end bare turisme

Direktør og turisme- og oplevelsesøkonomisk ekspert Anna Porse Nielsen fra Seismonaut har været tilknyttet processen med at formulere strategien:

“Der er på alle måder behov for at tænke nyt og kigge innovativt på nye muligheder i Destination NORDs fire kommuner,” siger hun.

“Det er helt oplagt at arbejde på tværs af geografier, temaer og sektorer, og jeg glæder mig over at se, hvordan man tænker turismen bredere som en del af at skabe attraktive områder i forhold til bosætning, bred erhvervsudvikling og identitet. Det er netop derfor, at denne strategi er meget mere end bare turisme,” fortæller hun.

Fire webinarer

‘Meget mere end bare turisme’ vil blive præsenteret for interesserede turistaktører i Destination NORD på fire webinarer, der løber af stablen i april 2021 og danne udgangspunkt for en række initiativer og projekter som skal udmønte strategien i tæt samarbejde med turisme- og oplevelseserhvervet og kommunerne.

Om strategien ‘Meget mere end bare turisme’

Strategien er udarbejdet af Destination NORD og Seismonaut med inddragelse fra nøgleinteressenter fra kommuner og erhverv

Strategien lægger op til at skabe 3.000 nye turismejobs frem mod 2030

Strategien udpeger fire stjernedestinationer, der skal drive væksten:

  1. Den lille storby Aalborg
  2. Det unikke Skagen
  3. Enestående Læsø
  4. Kattegatkysten

Udover de 4 geografiske destinationer vil der være et stort fokus på 4 tværgående temaer, som vil binde destinationen sammen:

  1. Kunst, kultur og kulturhistorie
  2. Turisme i naturen
  3. En bæredygtig destination
  4. Mad som afsæt for oplevelser

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Attraktioner

Home of Carlsberg vil tiltrække internationale gæster, men lige så vigtigt er det at blive en del af lokalsamfundet, fortæller direktør Tine Kastrup-Misir.

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet