Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Bæredygtighed

Nordjysk turisme skal være mere bæredygtig

Et nyt projekt under navnet Instant Green Tourism skal sætte skub i den grønne omstilling hos turismeaktørerne i Destination Nord, det nye destinationssamarbejde mellem Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø.

Foto: Nikolaj Madsen
Et nyt projekt skal hjælpe turismeaktører i Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg til at gennemføre en grøn omstilling. (Arkivfoto: Nikolaj Madsen)
Et nyt projekt skal hjælpe turismeaktører i Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg til at gennemføre en grøn omstilling. (Arkivfoto: Nikolaj Madsen)

Et nyt projekt under navnet Instant Green Tourism skal sætte skub i den grønne omstilling hos turismeaktørerne i Destination Nord, det nye destinationssamarbejde mellem Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø.

Af Lars Bo Axelholm, redaktør, Turisme.nu

Projektet Instant Green Tourisme har modtaget tilsagn om midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og forventningen er, effekterne vil resultere i en forstærket bæredygtighedstankegang, øget turismeomsætning og mere konkurrencedygtige produkter.

Baggrunden for projektet er, at danske og udenlandske turister i stigende grad efterspørger miljøvenlige alternativer på ferien, og bæredygtighed vinder fortsat stigende indpas som et afgørende rejsemotiv.

Det understreges af den seneste analyse af danskernes feriefærd fra Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.  

Ifølge undersøgelsen vurderer hele 24 procent af danskerne, at miljømæssige hensyn vil have indflydelse på valget af ferie i fremtiden. Det svarer til ca. 1,4 mio. danskere.

Instant Green Tourism

Det stiller store krav til landets turisterhverv, der i disse år arbejder målrettet på at øge graden af bæredygtighed i det danske turismeprodukt.

Det gælder også i Nordjylland, hvor et nyt projekt under navnet Instant Green Tourism skal bidrage til at udvikle og teste bæredygtige koncepter blandt turismeaktørerne i Destination Nord på tværs af forretningsområderne kyst- og naturturisme, erhvervs- og mødeturisme samt storbyturisme.

Instant Green Tourism har netop modtaget tilsagn om to mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra puljen til lokale og tværgående turismeprojekter.

Et grønnere Nordjylland

Turisterhvervet i Nordøstjylland skal sætte skub i den grønne omstilling, lyder det fra Tonny Skovsted Thorup, nytiltrådt direktør i Destination Nord. (PR-foto)
Turisterhvervet i Nordøstjylland skal sætte skub i den grønne omstilling, lyder det fra Tonny Skovsted Thorup, nytiltrådt direktør i Destination Nord. (PR-foto)

“Turisme skaber omsætning og jobs i hele regionen, og turisterne er med til at skabe en efterspørgsel, der også kommer de lokale til gavn,” siger Tonny Skovsted Thorup, der netop er tiltrådt som direktør i Destination Nord.

“Samtidig kan og skal turismen også være med til sikre et grønnere Nordjylland, og det er blandt andet det, vi gerne vil hjælpe på vej med projektet Instant Green Tourism,” siger han.

“Initiativet skal sætte gang i en vigtig og nødvendig grøn omstilling hos turismeerhvervet i en ekstraordinær situation, hvor det er nødvendigt at tænke nyt og omstille sig til nye forretningsvilkår.”

Konkret kommer projektet til at bestå af en række såkaldte SPRINT-forløb, som fører virksomhederne gennem en idéudviklingsfase, der blandt andet involverer udarbejdelse af en målrettet forretningsplan og efterfølgende udvikling af et bæredygtigt produkt eller service.

Det er forventningen, at projektet Instant Green Tourism vil resultere i en ny og forstærket bæredygtighedstankegang, der kan medvirke til at konsolidere og øge den samlede turismeomsætning i det nye destinationssamarbejde samt styrke sammenhængen mellem virksomhederne i Destination Nord og bidrage til den bæredygtige fortælling om Nordøstkysten som feriedestination.

Fik du læst ...

Analyse

Frederik Cilius' kritik af SAS er et skoleeksempel på, at det kan betale sig at arbejde strategisk med Customer Experience Management, siger ekspert.

Bag kampagnen

VisitMiddelfart er på kant med sandheden, når de kalder sig Europas mest bæredygtige destination, siger eksperter, Turisme.nu har talt med.

Nyheder

Det går fremad med turismebranchens arbejde med bæredygtighed, men rejsen er kun lige begyndt. Her får du tre gode råd med på vejen.

Karriere og navne

Kertemindes direktør for erhverv og turisme gennem 14 år har valgt at fratræde sin stilling.