Connect with us

Hvad søger du?

Attraktioner

Museumsbesøg i Danmark vender tilbage til niveauet fra før pandemien

Antallet af gæster på de danske museer er tilbage på niveauet fra før corona. Særligt de kulturhistoriske museer trækker.

De danske statsanerkendte museer har haft besøg af 17,9 mio. gæster i 2022, hvilket betyder, at antallet af museumsbesøg er tilbage på niveauet fra 2019. (Arkivfoto)
De danske statsanerkendte museer har haft besøg af 17,9 mio. gæster i 2022, hvilket betyder, at antallet af museumsbesøg er tilbage på niveauet fra 2019. (Arkivfoto)

De danske statsanerkendte museer har haft besøg af 17,9 mio. gæster i 2022, hvilket betyder, at antallet af museumsbesøg er tilbage på niveauet fra 2019. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

Museernes udstillinger blev besøgt 15,6 mio. gange i 2022, hvilket er på niveau med 2019.

Men det er ikke blot inde bag selve tælleapparatet, at der er fremgang i besøgstallene. Arrangementer uden for museerne er også tilbage på niveauet fra 2019. 

I 2022 var der 2,3 mio. gæster på museerne, der ikke besøgte udstillingen. Dermed var der i alt 17,9 mio. besøgende på museerne. Det svarer til, at hver borger besøgte et museum tre gange sidste år.

I 2022 afholdt museerne i alt 7.400 arrangementer uden for museet, fx byvandringer, workshops og undervisning med i alt 656.000 deltagere. 

Kulturhistoriske museer trækker 

Det er særligt de kulturhistoriske museer, der med 8,8 mio. gæster i 2022 er med til at bidrage til en stigning af besøgstallet. 

Kunstmuseerne halter efter med ca. det halve (4 mio.), mens de naturhistoriske har 0,6 mio. besøgende. 

Det resterende antal museumsgæster besøgte museumslignende institutioner, der bl.a. omfatter kunsthaller og oplevelsescentre inden for videnskab og kulturhistorie, oplyser Danmarks Statistik.

Det kulturhistoriske museum med flest gæster er Nationalmuseet med 1,7 mio. gæster. Det største kunstmuseum målt på antal gæster er Louisiana, som havde 613.000, og Statens Naturhistoriske Museum er det største naturhistoriske museum med 461.000 gæster.

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Destinationsudvikling

Ny plan sætter retningen for, hvordan turismen bliver katalysator for det gode liv. Via en 1% ’natur-afgift’ skal turisterne bidrage til Møns natur.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet