Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Debat

Kystturismen mangler hænder

Den nye nationale turismestrategi er fyldt med gode ord. Men her og nu gælder det om at skaffe arbejdskraft, skriver Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune

I kystkommunerne er naturen og kysten i høj grad vores produkt, og kommunerne er faktisk ret gode til at lave udviklingsplaner, der anlægger et helhedsperspektiv på lokalområdets udvikling. Desværre oplever vi, at realiseringen bremses af rigid administration og lange sagsbehandlingstider, skriver Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, (S) i sit første bidrag til Turisme.nu's debatpanel om Danmarks nye nationale turismestrategi. (Foto: Jakob Pedersen/Lolland Kommune)
I kystkommunerne er naturen og kysten i høj grad vores produkt, og kommunerne er faktisk ret gode til at lave udviklingsplaner, der anlægger et helhedsperspektiv på lokalområdets udvikling. Desværre oplever vi, at realiseringen bremses af rigid administration og lange sagsbehandlingstider, skriver Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, (S) i sit første bidrag til Turisme.nu's debatpanel om Danmarks nye nationale turismestrategi. (Foto: Jakob Pedersen/Lolland Kommune)

Den nye nationale turismestrategi er fyldt med gode ord. Vækst og udvikling, bæredygtighed og grønne løsninger. Og i de danske kommuner mangler vi hverken ideer, planer eller initiativer. Men hvis det skal lykkes, har vi som kommuner og virksomheder brug for at se på, hvordan vi lokalt kan få løst den største barriere af dem alle; nemlig manglen på arbejdskraft.

Af Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune

Restauranter søger tjenere, kokke og opvaskere på stribe. Hoteller skriger på rengøringspersonale, og i det ellers så festlige badeland mangler der unge hænder til at sælge is.

Mange turistvirksomheder har svært ved at få den nødvendige arbejdskraft, kunder må afvises i døren, åbningstider reduceres og det bliver svært at sikre en stabil drift.

Her på Lolland er Bandholm Hotel lige genåbnet, og de nye ejere vil alt det, som strategien lægger op til: Helårsturisme med kvalitet i både overnatning og restaurant. De vil gerne holde mere åbent, men mangler hænder til at forarbejde de lokale råvarer.

Det er ærgerligt.

Ikke mindst i vores yderkommuner, hvor vi for alvor har brug for turismen som drivkraft for en større lokal og regional udvikling.

Let adgang til arbejdskraft er med andre ord afgørende for, at vi kan realisere et potentiale som turistdestination i international topliga.

International arbejdskraft?

Der findes intet quickfix. Og meget er allerede prøvet. Men netop derfor er det vigtigt, at vi tør tænke ud af boksen – eller rettere; udover vores egne landegrænser.

På Lolland er den idé ikke ny.

Her har international arbejdskraft længe stået højt på vores ønskeliste, og med en international folkeskole, internationale bosætningstilbud, info og netværk, står vi som kommune klar til at tage godt imod internationale tilflyttere.

Gerne fra hele verden.

Mangel på arbejdskraft gør vores område attraktivt som bosætningsvalg – og det skal vi som kommune være dygtige til at understøtte og udnytte.

Vores turisterhverv er samtidig pr. definition en international branche – mange taler i forvejen engelsk, tysk og fransk, og de sproglige barrierer er derfor til at overse.

Faktisk er der næppe mange erhverv, der egner sig bedre. Og hvem ved – måske kan medarbejdere med forskellig baggrund – både i forhold til sprog, kultur og nationalitet – være med til at markedsføre vores område og tiltrække turister fra nye lande, som vi gerne vil have flere af?

Flere uddannelsestilbud lokalt

En anden vej frem handler om uddannelse.

Mange unge har trådt deres første skridt på arbejdsmarkedet i et turistrelateret fritids- eller sommerferiejob – f.eks. som livredder på stranden, bartender på cafeen, fører på karussellen eller opvasker på hotellet.

Alligevel er det kun en brøkdel, der vælger at søge ind på de uddannelser, der peger frem mod et job i turisterhvervet.

Det er derfor vigtigt at se på, om erhvervet kan blive bedre til at bygge bro mellem de unges fritidsjob og valg af uddannelse.

Det er derfor vigtigt at se på, om erhvervet kan blive bedre til at bygge bro mellem de unges fritidsjob og valg af uddannelse.

Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune

Endelig er det værd at overveje, om manglen på arbejdskraft ikke er endnu en tvingende grund til at arbejde med at udvide turistsæsonen.

Med en større grad af helårsturisme – eller i hvert fald en sæson, der rækker længere end 6 ugers sommerferie – kan man i større grad ansætte personale i længerevarende stillinger, hvor der er bedre plads til indflydelse, fleksibilitet, medansvar osv., end hvad der er muligt i en sæsonansættelse eller korttidsjob.

Der er med andre ord brug for, at vi spiller på mange tangenter.

Og at vi tør tænke nyt, prøve løsninger af og er klar til at handle, når en mulighed viser sig.

Det koster lidt, og ja, nogle gange kan det være en fuser.

Men vi har ikke råd til at lade være. Tværtimod – Vores turisme har brug for, at vi træder på speederen…


Debat om den nye, nationale turismestrategi
Danmark har fået en ny strategi for turismen. Men fik vi talt nok om den nye strategi?

Turisme.nu har bedt et panel af turismens aktører, forskere og politikere om at debattere den nye strategi.

Læs alle debatindlæg.

Du kan også hente strategien som PDF her.

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.