Connect with us

Hvad søger du?

Ordet er dit

‘Hvad hjælper det, at man kan alt muligt digitalt, når vi knap nok kan følge med til dagligt?’

Der er en afgrund imellem, hvad der kan lade sig gøre på det enkelte museum eller hotel – og de muligheder, som data giver.

Chefkonsulent Anja Svenstrup og Lektor Elisabeth Agerbæk, UCL.
Chefkonsulent Anja Svenstrup og Lektor Elisabeth Agerbæk, UCL.

Hvad betyder Big Data i forhold til turismeerhvervet i Danmark? En undersøgelse blandt syddanske virksomheder peger på meget forskellig digital modenhed i forhold til at udnytte gevinster ved Big Data. 

Af lektor Elisabeth Agerbæk og specialkonsulent Anja Svenstrup, UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vi er to medarbejdere fra UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som har spurgt 35 syddanske turismevirksomheder om deres digitale praksis.

Undersøgelsen viser, at mange helt små virksomheder mangler ressourcer til digitale aktiviteter. 

Den viser også, at en kultur baseret på antal solgte enheder (overnatninger, billetter, borde) som succeskriterie – snarere end succes ved at øge sit renommé blandt kunderne – kan virke hindrende for digital udvikling.

De er i gang på Rømø

‘Det er på høje tid, at turisterhvervet begynder at bruge data klogere’ lød det fra Kenneth P.G. Madsen, som er turistchef i Visit Rømø-Tønder i junis artikel fra Turisme.nu om et nyt projekt på Rømø. 

Den nationale strategi for turistindustrien fra 2016 er enig.

Dens sjette anbefaling drejer sig om digitalisering af den danske turistindustri: 

‘Danmark skal være en digital destination, hvor turisternes efterspørgsel efter digital service og deltagelse imødekommes. Turismeerhvervet skal benytte nye deleøkonomiske og digitale forretningsmodeller, produkter og services til at skabe vækst og innovation.’

(Den Nationale Strategi for dansk turisme, regeringen, september 2016, s. 6). 

Hvad indebærer digitalisering?

Ingen er længere i tvivl om, at digitalisering er fremtiden, men hvad indebærer det egentligt for turismevirksomheder?

På UCL er vi særlig interesseret i det, fordi vi har uddannelser både inden for turisme og inden for digitalisering.

Vi laver også en række digitaliseringsprojekter sammen med specielt syddanske turistvirksomheder. 

Dét, vi oplever, er, at der er en afgrund mellem, hvad der kan lade sig gøre på det enkelte museum eller det mindre hotel – og de muligheder, som brug af data giver. 

Big data, kunstig intelligens, sociale medier analytics og deleøkonomi er alt sammen begreber, de fleste har hørt om, men som for mange forbliver uopnåelige. 

Der er en afgrund mellem, hvad der kan lade sig gøre på det enkelte museum eller i det enkelte mindre hotel – og de muligheder, som brug af data giver. 

Elisabeth Agerbæk og Anja Svenstrup

Undersøgelsen 

Turisterhvervet er, også i Syddanmark, præget af mange små og mellemstore virksomheder.

Da vi i foråret spurgte de 35 mindre syddanske turismevirksomheder om digitalisering, reagerede en stor del af dem med kommentarer, som den i overskriften. 

  • Af de 35 svarede 22, at de havde en digital strategi, mens 5 beskrev den som ‘kommende’ og 8 svarede nej. 

  • Af de 22, der svarede ja på en digital strategi, svarede 13, at den understøtter markedsføring, branding og ‘word-of-mouth’ om oplevelsen (59%).

  • 6 sagde, at det hjalp med deres tilstedeværelse på sociale medier (27%), mens 3 sagde, at det hjalp dem med at få information om deres kunder eller tiltrække kunder (14%). 

  • Det sidste er faktisk et eksempel på et område, hvor den store gevinst ved brug af data kan findes, som projektet på Rømø også peger på. 

  • 32 ud af 35 havde én eller to medarbejdere, der var ansvarlige for at arbejde med digitale medier i organisationen (91%) selvom det kun var en lille del af deres arbejde. 

  • Kun 3 virksomheder havde et eksternt servicefirma, der foretog deres digitale repræsentation (9%), 9 samarbejdede med en ekstern partner (26%), mens 23 selv gjorde det (66%).

Der viste sig med andre ord overvejende en ‘gør-det-selv’ tilgang til at arbejde med virksomhedens digitale medier. 

Et flertal har en digital strategi, men en stor del ser ud til at betragte det primært som en marketing / branding-øvelse (en ny digital måde at markedsføre sin virksomhed på). 

Det er noget, man sender ud i verden for at gøre opmærksom på sig selv – ikke noget man bruger til fx at skabe et bånd mellem kunden og virksomheden.

Det handler om at sprede informationen snarere end at lære noget om sine kunder. 

Kulturelle hindringer

Vi fulgte spørgeskemaet op med to interviews.

Det ene med en direktør for sekretariatet for en regional nationalpark. Det andet med en direktør for et regionalt samarbejde på 4 store turistmål, en regional lufthavn og de omkringliggende 8 kommuner. 

Vi spurgte dem om, hvad der efter deres mening forhindrede en mere udbredt digitalisering.

Begge pegede mod nogle ‘kulturelle’ forhindringer. 

En af de interviewede taler om ‘en salgsorienteret kultur’ inden for branchen. Det handler om at sælge veldefinerede produkter med fortjeneste (indkvartering, billetter, måltider, merchandise osv.), og succes måles i antal solgte varer. 

Der er naturligvis en generel anerkendelse af, at kundeoplevelse kan påvirke salget, men mål for kvaliteten af kundetilfredshed er sjældent fastsat eller følges.

Digitale kvalifikationer mangler

De pegede også på en anden kulturel hindring. Nemlig, hvem de faktiske mennesker i turisterhvervet er.

Det betyder noget, hvem lederne i turistbranchen er, og hvem de ansætter. De er ikke mennesker fra teknologisektoren, og de har typisk ikke en lang videregående uddannelse, understreger begge interviewpersoner. 

Mange, der starter forretninger i turisterhvervet, vælger at gøre det, fordi de kan lide at beskæftige sig med mennesker, og de er ikke nødvendigvis digitalt kvalificerede. 

Det er direktøren for det regionale samarbejdes erfaring, at ledelsen på de forskellige turistoplevelser har en tendens til at træffe udviklingsbeslutninger baseret på, hvad der fungerede sidste år, såvel som at se på, hvad konkurrenterne gør. 

Interviewpersonerne foreslår begge, at brugen af data til udvikling er noget, der skal visualiseres for ledelsesniveauet.

Det er ikke indlysende, hvordan de kan få gavn af det.

Ledelsesniveauet ved simpelthen ikke, hvordan de kan bruge data og til hvad.

I de næste blogindlæg omkring digitalisering  vil vi foreslå en måde, der kan bygge bro mellem den almindelige hverdag i en hæsblæsende branche og den nødvendige digitale udvikling. Det handler om digital modenhed – om at kunne overskue det næste udviklingsskridt.

Ledelsesniveauet ved simpelthen ikke, hvordan de kan bruge data og til hvad …

Elisabeth Agerbæk og Anja Svenstrup

Fik du læst ...

Nyheder

Sønderjyske borgmestre og turismeaktører sender fælles nødråb i brev til ministre og Folketinget.

Ideer

En ny lokal bookingportal i Skagen er meget mere end et opgør med de udskældte OTA'er.

Iværksætteri

Pia Stigaard Skammelsen og hendes iværksætteridé Oh So Quiet har stor succes i Thy og Nordvestjylland - nu breder hun konceptet ud.

Portræt

Fra natportier på Hotel Britannia i Esbjerg til direktør for Danmarks Skaldyrshovedstad. Turisme.nu tegner et portræt af Colin John Seymour Jr.