Connect with us

Hvad søger du?

featured

Fremgang for dansk turisme – men naboerne klarer sig bedre

Flere turister besøger Danmark, og de turister, der besøger os bruger flere penge og er tilfredse med deres ophold.

Det går stadig godt for dansk turisme, men der er tegn på, at væksten aftager. Og vi mister konkurrenceevne, viser statusrapport. (Foto: Andreas Dress/Unsplash)
Det går stadig godt for dansk turisme, men der er tegn på, at væksten aftager. Og vi mister konkurrenceevne, viser statusrapport. (Foto: Andreas Dress/Unsplash)
Det går stadig godt for dansk turisme, men der er tegn på, at væksten aftager. Og vi mister konkurrenceevne, viser statusrapport. (Foto: Andreas Dress/Unsplash)

Det går stadig godt for dansk turisme, men der er tegn på, at væksten aftager. Og vi mister konkurrenceevne, viser statusrapport. (Foto: Andreas Dress/Unsplash)

Flere turister besøger Danmark, og de turister, der besøger os bruger flere penge og er tilfredse med deres ophold.

Det viser en ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der dog samtidig også viser, at det går endnu bedre i flere af de sammenlignelige lande, som vi ligger i konkurrence med om at tiltrække turister.

Statusanalysen viser derfor også tegn på afmatning i væksten i dansk turisme sammenlignet med de seneste år.

”Der er fremgang for dansk turisme, og det er rigtig dejligt. Men konkurrencen om turisterne er benhård, og flere af vores nærmeste konkurrenter trækker rigtig mange af de udenlandske turister til sig,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov

”Der er med andre ord tegn på, at de pæne vækstrater, vi har set i dansk turisme de seneste år, er aftagende, og så meget desto vigtigere er det også, at vi fortsætter arbejdet med at sikre oplevelser for turisterne af høj kvalitet.”

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Rekordår for fjerde år i træk

Med mere end 52 mio. overnatninger i Danmark i 2017 viser statusanalysen det højeste antal registrerede overnatninger nogensinde, og det er særligt de udenlandske turisters overnatninger, der trækker væksten.

Hertil kommer overnatninger gennem deleøkonomiske platforme. Med knap 26,7 mio. udenlandske overnatninger er der i 2017 blevet registreret det højeste antal udenlandske overnatninger siden 1995.

Statusanalysen viser også, at turisterne alt i alt skabte en omsætning i Danmark på 108,1 mia. kr. i 2016, hvilket er 10,6 mia. kr. mere end i 2015.

”Vi er allerede gode til at trække turister til Danmark, og senest har for eksempel Lonely Planet kåret København til verdens mest interessante by at besøge i 2019. Men den internationale konkurrence om opmærksomheden bliver kun hårdere fremover. Det skal vi være klar til at kunne tackle,” siger Jarlov.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Dansk turismes markedsposition • Fra 2008 til 2017 er antallet af udenlandske turistovernatninger steget i både Danmark og de lande, som Danmark konkurrerer med. • Sammenholdt med 2016 er Danmarks markedsposition i 2017 forringet. Danmark har tabt markedsandele over for såvel europæiske som øvrige internationale overnatninger.[/box]

Status på fælles pejlemærker for udviklingen af dansk turisme

I statusanalysen bliver der også gjort status på de fælles pejlemærker for udviklingen i dansk turisme frem mod 2025, der blev opstillet med Den Nationale Strategi for Dansk Turisme fra 2016.

Nemlig at:

  • antallet af turister i Danmark skal forøges med en tredjedel fra 2015-2025.
  • at turisterne i 2025 skal skabe en omsætning i Danmark på 140 milliarder.
  • Og at turisternes tilfredshed med opholdet i Danmark i 2025 skal være på niveau med sammenlignelige lande.

I forhold til de tre pejlemærker er det i særlig høj grad lykkedes at hæve turisternes forbrug og dermed turismeomsætningen, ligesom der er fremskridt i turisternes tilfredshed med rejseoplevelsen i Danmark i forhold til sammenlignelige lande.

Statusanalysen viser, at man i forhold til alle tre pejlemærker kan opfylde pejlemærkerne i 2025, hvis den nuværende udvikling fastholdes over perioden.

Det kræver dog, at den faldende vækst i antallet af nye turister vendes.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]De udenlandske overnatninger i Danmark steg kun med 2,2 pct. sammenlignet med en fremgang på 3,8 pct. for det nordeuropæiske konkurrentfelt. Danmark havde den laveste relative vækst i udenlandske overnatninger af alle nordeuropæiske lande i konkurrentfeltet. Finland (16,8 pct.) og Nederlandene (11,5 pct.) havde de højeste vækstrater. Herefter fulgte Irland (4,2 pct.), Sverige (3,8 pct.), Tyskland (3,7 pct.), Storbritannien (2,5 pct.) og Norge (2,3 pct.).[/box]

Du kan hente statusanalysen for dansk turisme november 2018 via dette link:

https://em.dk/media/12194/statusanalyse-af-turismens-udvikling-og-konkurrenceevne-november-2018.pdf

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Destinationsudvikling

Ny plan sætter retningen for, hvordan turismen bliver katalysator for det gode liv. Via en 1% ’natur-afgift’ skal turisterne bidrage til Møns natur.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet