Connect with us

Hvad søger du?

Ordet er dit

Destinationsledelse som pejlemærke for et erhverv

Der skal fornyet handlekraft og hastighed bag strategierne, lokalområdet skal involveres oprigtigt og kontinuerligt og så skal processerne følge en knivskarp brandingstrategi, skriver Thomas Kjerstein, Nordic Destination.

Thomas Kjerstein, Nordic Destination (Foto: Business Film)
Ordet er dit er skrevet af Thomas Kjerstein, Nordic Destination (Foto: Business Film)

Som tidligere sømand fra Mærsk, er det naturligt, at jeg søger efter kursen for fremtidens destinationsledelse. Tidligere tiders fordeling af roller, ansvar og strategiske indsatser er underlagt et nyt turismeparadigme. Der skal fornyet handlekraft og hastighed bag strategierne, lokalområdet skal involveres oprigtigt og kontinuerligt og så skal processerne følge en knivskarp brandingstrategi. Der skal træffes beslutninger om kursen i høj sø!

Af: Thomas Kjerstein, Nordic Destination

Helt nøgternt, så handler det om at sætte nye standarder for destinationsudvikling, ved at tage beslutninger om DMO’ernes funktion og retning i et komplekst system, der udfordres af disruption og nye udviklingstendenser. 

I virkeligheden kunne man fristes til at inddrage Mærsk’s levevis med rettidig omhu:

Hold fast i forretningsprincipper, men vær fleksibel. Det er nødvendigt at kunne agere hurtigt og skifte kurs, hvis det er bedst for virksomheden.’

Den lokale destination som centrum

Destinationerne bygger på befolkningens virke og er dermed skabt af og med de lokale borgere. 

En kvalitet, der er altoverskyggende og som dermed udgør et centralt narrativ i destinationernes selvforståelse, udvikling og fremtid. 

Destinationsledelse bør altså fastholde fokus på borgerne som et autentisk centrum for turismen i en tid, hvor alle andre konstanter bliver til variabler. 

Vores tradition med at sætte borgere og samfund før alt andet ses i udviklingen af byer, infrastruktur og offentlig service. 

På samme måde udgør det lokale menneske en bærende kvalitet, som bør fastholdes i DMO’ernes strategi.

DMO’erne sætter værdikædens vækstkurs

Velvidende at destinationer opererer inden for nationale rammer og strategier, så må destinationerne også rumme de hyperlokale mål, formål og værdier. 

DMO’erne agerer her inden for et bredspektret råderum, der skal tage hensyn lokalt, når der skabes forandringer og nye tiltag i samarbejdet med aktørerne.

DMO’ernes vilje og mod til forandringer skal testes i beslutningsfasen, hvor der i denne tid skal satses på nye og knivskarpe gæstesegmenter med udvælgelse af nicheorienterede narrativer. 

Her skal der tilvælges og fravælges samarbejdspartnere i skabelsen af signaturoplevelser og lokalområdet skal samtidig medtænkes i bevarelse af det autentisk hverdagsliv. 

Politisk er meget på spil, og destinationerne skal ledes frem mod en tvangsaccelereret selvforståelse. En ny kurs om man vil. 

Det vigtige er her, at forståelsen og kursen understøttes lokalt, hvorved de lokale borgere og aktører skaber synergier til de offentlige institutioner og strategier. 

Værdikæden skal udbygges og styrkes, imens det lokale narrativ er intakt og rettes mod kvalitetsturisme frem for overturisme.

Det handler om mennesker. Borgere, turister og personerne, der udmønter ledelsen af destinationerne. 

Sæt en stærk lokal kurs, ret ind efter nationale pejlemærker og tag de lokale borgere med ind i processen, når skibet skal sejle ud. 

Artiklen fortsætter herunder ↓

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - så går du ikke glip af noget:

Tre fikspunkter til destinationsledelsens kurs:

  1. Værdikæden bør inkludere de lokale borgere i såvel såvel udvikling af formidling og oplevelser som nye narrativer.
  2. ‘Bottom up’ er en positiv forståelse af udvikling, der imødekommer disruption og nye tendenser.
  3. Destinationsledelse er et tillidserhverv, der kræver mod og bygger på lokal inklusion, tydelighed og krav om samskabelse.

Danske Destinationer konkluderer at:

‘Det er et rolleskift fra lineær eksekvering af fastlagte planer til opportunistisk at spotte og handle på de muligheder, der opstår i markedet, uden at tabe strategisk overblik. Der er stadig behov for strategier og konkrete planer, men de skal kunne ændres løbende.’

En afsluttende kommentar bør her være, at vi med rettidig omhu kan navigere sikkert med skiftende kurs, så længe destinationsledelsen sikrer, at vi alle sejler mod samme mål.

Erhvervsklynger skal forstås på individniveau

I den accelererede stræben efter at sikre klyngeudvikling og de opportunistiske tilretninger for lokalområdets turisme, via nye tiltag og strategier, udfordres den lokale aktør i sin samarbejdsrolle og placering i værdikæden. 

Hvor bliver roller og samarbejde af i omstruktureringer? 

Den enkelte turismeaktør skal her løftes ind i destinationens maskinrum, og opleve en oprigtig genetablering af adgangen til DMO’ernes samskabelse, vigtighed af egne produkter samt en fælles opkvalificering. 

Aktørerne oplever, at de konstante udviklingskrav og omstruktureringer udfordrer deres selvforståelse af egen rolle og samtidig ser de et stigende antal opgaver blive lagt ind i forventningen om at være erhvervsdrivende turismeaktør. 

Kompleksiteten udfordrer den daglige drift.

Tre fikspunkter til turisme-aktørernes kurs:

  1. Med udtrykket ‘skomager, bliv ved din læst’ appelleres der til, at aktørerne fastholder fokus på egen drift og kompetencer. Forbliv fokuseret på jeres kerneopgaver.
  2. Skab viden om den lokale værdikæde i destinationen, og find styrker i andre erhverv, der via samarbejde kan løfte dine opgaver uden for dine kernekompetencer.
  3. Gå i dialog med DMO’erne om fælles opgaver, hvorved de enkelte aktører frigør tid og fokus til drift og udvikling af egen virksomhed. Saml jer om fælles digitaliseringer, opkvalificeringer og faste mødestrategier i et årshjul.

Skibøhøj – Thomas Kjerstein, Nordic Destination

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg i Ordet er Dit skal overholde de presseetiske regler.
Debatindlæg kan sendes til redaktion@turisme.nu

Abonnér på nyhedsbrevet

Konvulut

Modtag vores artikler direkte i din indbakke – så går du ikke glip af noget:(Vi bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Læs mere hos MailChimp.)

Fik du læst ...

Karriere og navne

Det bliver en erfaren direktør, der den 1. april sætter sig i førersædet for en af Danmarks største destinationer. Peer Heldgaard Kristensen er efter...

Nyheder

En stor investering i nye glamping-løsninger skal gøre det let og lækkert for både garvede og uprøvede glampister på Mariager Camping.

Ordet er dit

Hvis det danske turisme- og kulturerhverv skal overleve, bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med danskernes idé om det ’kulturløse leverpostejs-Danmark’, og...

Iværksætteri

Danmark skal være verdenskendt som elbilens fødested, mener iværksætter Jacob Askham-Christensen. Første skridt er etableringen af et Ellert Eventyr og jagten er gået ind...