Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Nyheder

Bornholm lancerer plan, der skal sikre helårsturisme på hele øen

Bornholms udviklingsplan for turismen frem mod 2030 er netop lanceret.

Det nye besøgscenter åbnede torsdag ved Hammershus Borgruin. (Foto: Destination Bornholm)
Turismen på Bornholm skal spredes ud over hele året og hele øen, lyder ambitionen i ny 2030-plan. (arkivoto: Destination Bornholm)

En helt ny og længe ventet udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod 2030 ligger klar. Visionen i planen er, at Bornholm i 2030 er et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft.

Målet er med andre ord at bringe hele øen i spil, hele året.

Det vil betyde, at flere dele af Bornholm får glæde af turismeomsætningen, ligesom flere gæster i vinterhalvåret giver mulighed for helårsåbne virksomheder og dermed længerevarende ansættelser.

Men det kræver ikke kun, at turismevirksomhederne i byerne forretningsudvikler og skaber nye tiltag.

Det kræver også, at lodsejere (private, kommune og staten og Naturstyrelsen) forholder sig aktivt til, hvordan man bedst kan understøtte den langsigtede udvikling af turismen.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

Konkrete anbefalinger

Nogle af de konkrete anbefalinger er derudover at balancere beskyttelse og benyttelse af natur, lokalsamfund og kulturarv, tænke i nye overnatningsmuligheder som supplement til de eksisterende og øge investeringer i og antal af sommerhuse til udlejning.

Byerne på øen opfordres generelt til at have en tydelig profil, som er forankret i stedernes funktion, kultur og historie, og Rønne og Dueodde nævnes som områder, der med fordel kan styrkes.

Hasle, Åkirkeby og Nexø er desuden udvalgt som geografiske fokusområder, der behandles særskilt med konkrete ideer og tanker i forhold til områder i byerne. Derudover ligger der konkrete anbefalinger i forhold til indre ø.

Måske vil denne artikel også interessere dig:

Langsigtet indsats

Udviklingsplanen er netop behandlet i Erhvervs-, Bolig – og Beskæftigelsesudvalget samt i Natur-, Miljø- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune. Dermed er processen omkring planen formelt afsluttet. Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget har, i forlængelse af behandlingen, besluttet at lave en handleplan for helårsturisme.

Borgmester Jacob Trøst (Kons.) bakker positivt op om vigtigheden af at arbejde med turismen:

”Turismen bidrager årligt med 3 mia. i turismeomsætning, (på Bornholm, red.). Derfor skal vi også sikre et godt samspil mellem indsatserne på tværs af det offentlige og det private. Det er ikke gjort kortsigtet, men kræver langsigtede indsatser,” siger borgmesteren.

“Jeg er glad for, at Destination Bornholm sammen med en lang række aktører har lagt en overordnet plan, som vi som kommune kan bruge i arbejdet med en handleplan for helårsturisme.”

Ikke i mål

”Vi er langt i arbejdet med at sikre turisme bredt over året, men vi er ikke i mål. Der ligger spændende udviklingspotentialer i nedslagsområderne og indsatsområderne,” siger Pernille Kofod Lydolph, direktør i Destination Bornholm.

“Folder vi dem ud sammen på tværs af det offentlige og det private, så er vi overbeviste om, at vi vil være i stand til at tiltrække flere internationale gæster og få styrket forår, efter og vinter yderligere. Derfor glæder vi os også over den kommunale opbakning.”


Udviklingsplanen for turismen frem mod 2030 er udarbejdet på initiativ af Destination Bornholm, Bornholms Regionskommune samt Dansk Kyst- og Naturturisme i et tæt samarbejde med et bredt felt af aktører inden for erhvervslivet, foreningslivet samt lokale ildsjæle.

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.