Connect with us

Hvad søger du?

Nyheder

Bliv klogere på lokal turismeudvikling

Interesserer du dig for turismeudvikling med udgangspunkt i lokale styrker? Så er den digitale inspirationskonference 28. januar måske noget for dig.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
Foto: Ulrik Pedersen.

Interesserer du dig for turismeudvikling med udgangspunkt i lokale styrker? Så er den gratis digitale inspirationskonference 28. januar måske noget for dig.

Turister efterspørger i stigende grad nære og autentiske oplevelser, hvor naturen, mad fra lokalområdet og lokale historier er med til at give ferien værdi.

Ofte er det det nære og unikke, der giver de oplevelser, der hænger ved, når ferien er overstået.

Her har landdistrikterne en helt særlig mulighed for at udnytte dette potentiale og skabe ny vækst og udvikling inden for turismeerhvervet, ikke mindst mikroturismen.

For at understøtte og initiere den udvikling skal der sættes fokus på fælles, lokale initiativer samt lokal forankring, hvor nøgleordene er inddragelse, dialog og samskabelse.

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd på vegne af det dansk-tyske Interreg-projekt TOUR-BO (Tourism Cross-Border) til digital inspirationskonference om samskabelse blandt turismens mange aktører.

Arrangementet finder sted d. 28. januar, og da det både henvender sig til danske og tyske turismeaktører, vil oplæg og dialog foregå på engelsk.

LÆS OGSÅ: Stort portræt af Chris Hammeken, turistchef på Ærø

Lokale skal på banen

Konferencen sætter fokus på samarbejdsrelationer, partnerskaber og værdien af at engagere lokalsamfundet.

For det er de lokale interessenter som turismevirksomheder, foreninger og frivillige, der kender deres lokalområdes kvaliteter allerbedst.

Derfor kan de bidrage med at udvikle og omsætte nye idéer – til gavn for både lokalbefolkningen og turisterne.

“I Landdistrikternes Fællesråd har vi en vigtig opgave i at inspirere til bæredygtig landdistriktsudvikling,” siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

“Og en sådan udvikling er kun mulig, hvis lokalsamfundet er en aktiv medspiller i at forme den. Samtidig må vi ikke underkende værdien af samarbejde, dialog og et stærkt netværk blandt de mange forskellige offentlige og private aktører, der spiller en rolle i den lokale turismeudvikling. Det er dette samspil, der er omdrejningspunktet i denne konference, siger Steffen Damsgaard.

“Turisternes efterspørgsel efter autentiske og nære oplevelser indeholder store potentialer for udvikling af det lokale turismeerhverv, hvor netop stærke lokale relationer og fælles netværk har stor betydning for at udnytte dette vækstpotentiale.

Samtidig ser formanden også nye muligheder i, at konferencen er et produkt af det dansk-tyske TOUR-BO-samarbejde, fordi inspirationen kan flyde på tværs af grænsen.

LÆS OGSÅ: Maltfabrikken – Ebeltofts nye stolthed

Julie R.B. Hermansen, destinationsudvikler, Tøndermarks Initiativet, holder oplæg på den digitale konference 28. januar. (PR-foto)
Julie R.B. Hermansen, destinationsudvikler, Tøndermarks Initiativet, holder oplæg på den digitale konference 28. januar. (PR-foto)

Oplæg og cases

  • Konferencen finder sted torsdag d. 28. januar kl. 13.00-15.15.

Det er gratis at deltage. Dog kræver det tilmelding via linket her med frist d. 20. januar og efter først-til-mølleprincippet.

Dagens program tager afsæt i den nye publikation Bæredygtig turisme – vi udvikler fremtiden sammen, der rummer inspiration til, hvordan samskabelse kan fremme idérigdom og initiativlyst og dermed understøtte den lokale udvikling.

Indlæg og cases

Arrangementet vil indeholde et fagligt indlæg af turismeforsker, professor Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet.

I sit oplæg vil hun give sit bud på nye samarbejdsformer blandt mindre turismevirksomheder for at fremme udvikling og innovation:

“Innovation handler om at skabe værdi på basis af ideer. Hvem og hvor kommer ideerne fra, og hvordan kommer de videre ud i praksis?”

“For små turismevirksomheder er det uomgængeligt, at innovation finder sted sammen med andre. Implementering kan også være et fælles – og samtidig et individuelt – anliggende.  På baggrund af konkrete eksempler vil jeg gennemgå forskellige samarbejdsformer for turismevirksomheder,” fortæller Anne-Mette Hjalager.

LÆS OGSÅ: Analyse: Ny overnatningstrend i Danmark.

Eftermiddagen vil dernæst byde på oplæg fra tre cases:

  • Den første case er fra feriedestinationen Ostseefjord Schlei, som er et certificeret tysk partnernetværk af cirka 30 restauranter, indkvartering, gårdbutikker mv., der alle arbejder ud fra bæredygtige principper. Sammen har de lavet et fælles markedsføringskoncept.
  • Næste case er fra fødevarenetværket MULD på Lolland-Falster, som er initieret af Business Lolland-Falster samt de to kommuner Guldborgsund og Lolland. MULD inkluderer en række producenter, restauranter og iværksættere, der er gået sammen om at promovere egnen, udvikle nye afsætningsmuligheder og sætte fokus på de mange (mad-)oplevelser og fortællinger, der findes på øerne.
  • Tøndermarsk Initiativet er tredje case, hvor destination development manager Julie Hermansen vil fortælle om det partnerskab, der står bag Tøndermarskens natur – en natur så unik, at den er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Hun vil ligeledes gå helt tæt på samarbejdsrelationen blandt de mange aktører.

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet