Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Ordet er dit

Ny forskning: Corona var ikke kun dårligt nyt

Overraskende forskning fra Erhvervsakademi Dania viser, at coronapandemien ikke kun var skidt nyt for turismens erhvervsaktører.

Covid-19 er for langt de fleste aktører indenfor oplevelsesbranchen blevet synonymt med en øjeblikkelig følelse af afmagt. Pandemien viste, hvor sårbar vores branche var overfor udefrakommende begivenheder, som ingen var i stand til at forudse. Men overraskende nok, viser nogle at de første resultater fra vores forskningsprojekt, at Covid-19 ikke udelukkende havde en negativ påvirkning på branchen!

Af Henrik Sølvbjerg Pahus, lektor, Erhvervsakademi Dania

Henrik Sølvbjerg Pahus, lektor ved Erhvervsakademi Dania
Henrik Sølvbjerg Pahus, lektor ved Erhvervsakademi Dania. (PR-foto)

Jeg vil i nedenstående indlæg præsentere resultaterne fra seks dybdegående interview med ledere fra hotelbranchen i Aarhus omkring deres erfaringer fra Covid-19, og hvordan dette kan bruges strategisk fremover.

De seks interview blev foretaget i april/maj 2022, og forskningsgruppen valgte at tage udgangspunkt i hotelmarkedet i Aarhus, for derefter at lave opfølgende interviews med hoteller i København i efteråret 2022.

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge den påvirkning som Covid-19 har haft på det danske hotelmarked, og hvilke ting (hvis nogen), som hotellerne lærte af krisen.

DISCLAMER: Hvis du ikke selv er fra hotelbranchen, vil jeg opfordre dig til alligevel at læse videre! En stor del af de resultater, jeg er kommet frem til, er på ingen måder forbeholdt hotelbranchen, men vil i høj grad også gælde andre dele af oplevelseserhvervet.

”Må du leve i interessante tider”

I Kina har man en talemåde, der på mange måder opsummerer Covid-19 pandemiens påvirkninger på oplevelsesbranchen.

Det er yderst enkelt og letforståeligt og lyder sådan:

’Må du leve i interessante tider’.

Dobbelttydigheden er ikke til at tage fejl af!

På den ene side ønsker vi vel alle sammen, at den tid vi tilbringer på denne planet, må være fyldt med interessante begivenheden, som vi kan fortælle videre til de næste generationer.

Men omvendt kan det kinesiske ordsprog i høj grad også lyde som en forbandelse – specielt hvis man tænker tilbage på de sidste 2½ år indenfor vores branche:

Massefyringer, gældsatte virksomheder og andre ubehageligheder har været Covid-19’ følgesvend for en lang række aktører indenfor oplevelsesbranchen, og følgevirkningerne af Covid-19 kommer fortsat til at hænge over branchen som en sort sky et godt stykke tid ud i fremtiden.

Sætter man det sammen med krigen i Ukraine, og den påvirkning den har, må man sige, at vi i høj grad lever i ’interessante tider’.

Men som det kinesiske ordsprog antyder, indeholder det både en velsignelse og en forbandelse, og det er omdrejningspunktet for det forskningsprojekt, som vi har gennemført.

I dette indlæg vil jeg løfte sløret for nogle af de resultater, som vores forskningsgruppe er kommet frem til, og overraskende nok har Covid-19 krisen også haft positive følgevirkninger for de hoteller som gennemlevede den.

Mere herom senere i indlægget.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

De første måneder af krisen

Langt de fleste voksne danskere husker det famøse pressemøde i marts 2020, hvor Danmark officielt lukkede ned.

Det kom måske ikke som et chok for de fleste, da man i nyhederne allerede havde set konsekvenserne af pandemien i andre lande.

Men det varslede alligevel, at en helt ny situation var i vente for samtlige aktører i oplevelsesbranchen.

For de hotelledere, forskningsgruppen interviewede, betød Covid19 umiddelbart, at man i starten af pandemien ikke helt vidste, hvordan man skulle agere.

Situationen med en nedlukning som følge af en verdensomspændende pandemi var ikke just noget, som lå i værktøjskassen med krisehåndtering!

Derudover var tidsperspektivet den store ’joker’:

Er dette en langvarig krise, eller er vi ’back to business as usual’, når vi rammer højsæsonen?

Økonomi var selvfølgelig også en central bekymring, som alle skulle forholde sig til:

Hvor mange skal vi fyre, har vi kapital til at holde forretningen kørende så længe dette står på?

Samlet set var de første mange måneder fyldt med usikkerhed og hurtige beslutninger, man havde svært ved at vurdere de langsigtede konsekvenser af.

De efterfølgende 18 måneder fulgte stort set samme mønster – usikkerheden var en stadig latent trussel, men man lærte efterhånden at navigere igennem de mange nedlukninger og til tider uforståelige Corona -regler.

Som jeg vil beskrive længere nede i indlægget, havde hotellernes personale en enorm betydning for, at man klarede sig igennem krisen.

Men af vital betydning var også, om ens hotel/hotelkæde havde en stærk ejerkreds, som kunne være med til at holde hånden under økonomien.

Hvad lærte hotellerne af Covid-19 krisen?

I vores analyse af de seks interviews var der specielt tre emner, som gik igen hos hotellederne:

  • medarbejderne,
  • bæredygtighed og
  • ændringer af strategien.

Medarbejderne:

Stort set alle vores respondenter lagde vægt på, hvor stor en betydning medarbejderne havde haft i forbindelse med at klare sig gennem krisen.

Vi hørte adskillige historier om receptionister som både passede receptionen og fungerende som rengøringspersonale og tjenere. Generelt var omstillingsparatheden blandt personalet den største ressource ift. at klare sig igennem krisen.

Virksomhedskulturen var ligeledes til revurdering undervejs, da de traditionelle skel imellem ledelsen og medarbejderne langsomt blev udvisket.

På samme måde som medarbejderne skulle vise fleksibilitet i deres tilgang til arbejdsopgaverne, gjaldt dette også for ledelsen, som i flere tilfælde måtte hjælpe til med rengøringen eller klare opvasken efter morgenmaden.

Ifølge vores respondenter førte denne nedbrydning af faggrænser til, at begge parter fik en mere holistisk forståelse af hotellets arbejdsopgaver.

Specielt på ledelsesniveauet har dette måske fremtidigt potentiale til at ændre på den traditionelle ledelseskultur i hotelbranchen, som ofte har været anset for at være en ’hård’ ledelsesstil.

Bæredygtighed

Alle de hoteller, vi interviewede, var i forvejen godt i gang med den grønne omstilling.

De fleste er Green Key-certificerede og havde gennem længere tid arbejdet med at implementere bæredygtige tiltag i deres drift.

Covid-19 pandemien pressede dem dog til at nytænke mange processer, som efterfølgende er blevet bæredygtige standarder.

Et gennemgående eksempel herpå er morgenmadsserveringen, som stort set alle respondenter nævnte. Den klassiske buffet med morgenmad – som ofte medførte et stort madspild – blev erstattet af portionsanretninger.

Under en pandemi var det ganske enkelt ikke acceptabelt, at alle gæsterne rørte ved det samme brød og tallerkener, og man vænnede derfor gæsterne til, at portionsanretninger blev den nye standard.

Dette, og mange andre tiltag som bidrager positivt til den grønne omstilling, er fortsat i uændret form som følge af Covid19 pandemien.

Strategi

Blandt de mange adfærdsmæssige ændringer, som kom i kølvandet på Covid19, var blandt andet en ændret fornemmelse af tid.

Ud fra vores interviews er der noget som tyder på, at vi som følge af den uforudsigelighed som Covid19 medførte, har tilpasset vores forståelse af tid.

Vi er blevet mere fleksible og korttidsorienterede.

Dette har en stor betydning for lead time (hvor lang tid man fx i forvejen bestiller en hotelovernatning red.) ift. reservationer – både indenfor MICE og leisure-segmentet.

Gæsterne bestiller ganske enkelt senere, og dette har selvfølgelig en enorm betydning for planlægningsprocessen – specielt når vi snakker konferencer og andre større arrangementer.

Fortsætter denne tendens, vil det betyde væsentligt ændringer i hotellernes interne planlægningsproces, men måske også, at man i højere skal forvente, at gæsterne forventer mere fleksibilitet og knap så rigide afbestillingsregler.

Velsignelse eller forbandelse?

Om coronapandemien har været en velsignelse eller en forbandelse for hotelbranchen er stadig for tidligt at konkludere.

At det skulle være en velsignelse, er på nuværende tidspunkt ikke det mest sandsynlige resultat, men omvendt åbner det muligheden for at arbejde videre med de muligheder, som er opstået i kølvandet på Covid-19 pandemien.

Vi fortsætter vores projekt i 2022 og 2023 med at kigge mere overordnet på Covid-19’s påvirkning på oplevelsesbranchen som helhed, og ikke kun med fokus på hotelbranchen. 


Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg i Ordet er Dit skal overholde de presseetiske regler.
Debatindlæg og kronikforslag kan sendes til redaktion@turisme.nu

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.