Connect with us

Hvad søger du?

Debat

Ny turismestrategi favner bredt. Måske for bredt …

Hvis vi virkelig vil satse på bæredygtig turisme, kan vi starte med at droppe krydstogtturismen og ambitionen om at lokke kinesere og amerikanere til Danmark.

Dennis Grauslund og Mia Post-Lundgaard.
Mia Post-Lundgaard, lektor ved Erhvervsakademi Sydvest og Dennis Grauslund, cand.mag i turisme, skriver om den nye nationale turismestrategi.

Som mange af de andre debattører også har været omkring, så er det bæredygtige fokus vigtigt! Men harmonerer et udbredt fokus på ‘mere vækst’ overhovedet med bæredygtighed? Særligt i en branche som turismen, som i sin grundform er skadelig?

Af Mia Post-Lundgaard, lektor, Erhvervsakademi Sydvest og Dennis Grauslund, cand.mag. i turisme

Lad os starte med at slå fast, at vi godt mener bæredygtighed og turisme kan forenes i et eller andet omfang, som vi har set på internationale destinationer.

Af eksempler kan nævnes Costa Rica og Mexico, hvor turismen ligefrem påstås at have en regenerativ effekt på lokalsamfundet.

Men vi kan undre os over, om alle tre elementer af bæredygtighed kan optimeres på en og samme tid?

Er vi opmærksomme på miljøet, er det ikke sikkert vi kan skabe mere økonomisk bæredygtig vækst.

Er vi opmærksomme på social bæredygtighed, og skaber flere jobs og bedre uddannelse, så er det ikke sikkert vi kan minimere belastningen af miljøet, når der skal bygges nye overnatningsmuligheder op, der kan skabe arbejdspladser til folket.  

72 mio. overnatninger i 2030

For at konkretiserer det nærmere, så stiller vi os undrende overfor, hvorvidt bæredygtighed harmonerer med vækst i antallet af turister?

Særligt med blik for, at det er et pejlemærke, at dansk turisme skal runde 72 mio. overnatninger i 2030 mod 56,1 mio. overnatninger i 2019.

Helt grundlæggende mener vi ikke, at der kan sættes lighedstegn mellem “mere/flere” og “bæredygtighed”.

Og hvis bæredygtighed er så centralt, hvorfor trækkes denne gamle vækstdagsorden så frem igen?

Hvorfor fokus på fjernmarkeder?

I strategien nævnes det, at fjernmarkeder med vækstpotentiale, som f.eks. USA og Kina, skal prioriteres i takt med at det er muligt.

Vi ved dog, at tyske turister vægter bæredygtighed højt, hvorfor så ikke holde fokus dér i stedet for at importere turister fra fjernmarkederne og bidrage yderligere til klimaudfordringerne.

Vi mener, at der er plads til flere turister, særligt i skuldersæsonen, vi mener dog ikke at det er nødvendigt at satse på fjernmarkeder, for at det kan lade sig gøre.

Vækst i antallet af turister hænger naturligt også sammen med en øget turismeomsætning, noget som også er et pejlemærke i den nye strategi.

Vi mener dog, at der bør være et stærkere fokus på kvalitets-turisme frem for kvantitets-turisme og at dét også kan bidrage til en øget turismeomsætning, uden antallet af overnatninger skal stige med knap 20 mio.

Dansk turisme er under forandring – skal du være med?

Så gør som over 1.500 andre professionelle, iværksættere og ildsjæle – skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev:

Så får du både inspiration, knowhow og tendenser fra ind- og udland, du kan bruge i dit arbejde.

Drop krydstogter

Foruden vores forundring over en ønsket vækst i antal overnatninger og et fokus på fjernmarkeder, så kan vi ikke lade være med at undres over, at krydstogtsturisme simpelthen har fået en plads i strategien.

De nordiske miljøministres vision er, at Norden skal være verdens mest bæredygtige krydstogtsdestination inden 2030.

Hvad med at sløjfe krydstogtsturisme helt og gå all-in på nærmarkeder og hjemmemarkedet, for at vi for alvor kan sige, at vi arbejder med bæredygtig vækst i dansk turisme?

Hvad med at sløjfe krydstogtsturisme helt og gå all-in på nærmarkeder og hjemmemarkedet, for at vi for alvor kan sige, at vi arbejder med bæredygtig vækst i dansk turisme?

Mia Post-Lundgaard og Dennis Grauslund

Krydstogtsturisme må siges at være en niche og trods et stigende antal anløb henover de senere år, så er der uenighed om det positive bidrag.

Når regeringen ønsker, at turismen skal styrke samfundet gennem en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, bidrager krydstogtsturisme så her?

Vi tvivler. Også selvom det i strategien står klart, at man vil etablere landstrømanlæg til gavn for krydstogtsskibe.

Bæredygtighed starter før afrejse

Vi læser strategien, som var den skrevet kun med fokus på selve konsumeringen af turismens produkter når turisterne er ankommet til landet.

Strategien burde overveje, om ikke tanken på en mere bæredygtig turisme burde starte allerede inden turisterne ankommer?

Bør vi reelt set fokusere på turister så langt væk, at deres CO2-aftryk er markant højere end nærmarkedernes allerede inden ankomst? 

Strategien favner bredt. Måske for bredt, hvis bæredygtighed reelt set skal være i centrum og ledestjernen for erhvervet.


Debat om den nye, nationale turismestrategi
Danmark har fået en ny strategi for turismen. Men fik vi talt nok om den nye strategi?

Turisme.nu har bedt et panel af turismens aktører, forskere og politikere om at debattere den nye strategi.

Læs alle debatindlæg.

Du kan også hente strategien som PDF her.


Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg i debatten skal overholde de presseetiske regler.
Debatindlæg og kronikforslag kan sendes til redaktion@turisme.nu

Fik du læst ...

Bæredygtig turisme

Drop skåltalerne om arbejdspladser og skatteindtægter. Kommuner, destinationer og private aktører bør i højere grad tænke lokalbefolkningen ind i turismeprojekter.

Maskinrummet

Iværksætter Katja Piil har gjort sin kærlighed til alpacaerne til sin levevej med Alpacapark. "Den største udfordring er at få udbredt kendskabet til parken,"...

Camping & feriehuse

2023 ser overraskende positivt ud for campingpladserne. Fremover skal væksten dog hentes på nye forretningsområder, lyder det fra DK-Camps formand.

Gastroturisme

Manja Mikkelsen og Ariel Calabrese har tårnhøje ambitioner om løfte Ærøs gastro-scene. Og de håber, at øens fødevareproducenter vil med på rejsen.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet