Connect with us

Hvad søger du?

Outdoor

Campingsucces: Dobbelt så mange danskere tjekkede ind på campingplads i marts

Tendensen fra 2020 fortsætter i 2021: Vi søger ud i naturen, og det betyder flere gæster på campingpladserne.

camping (foto: Brina Blum)
Dobbelt så mange danskere tjekkede ind på campingpladsen i marts 2021 end i samme måned 2020. (Arkivfoto: Brina Blum)

Lukkede grænser, en fornyet kærlighed for at overnatte tæt på naturen og endelig det faktum, at første del af påskeferien faldt i marts, gav bonus for campingpladserne i marts.

Samlet steg overnatningerne på campingpladser fra 105.000 i marts 2020 til 191.400 i marts 2021.

Det er en stigning på 82%

Stigningen i antal overnatninger er båret frem af de danske turister:

Ser vi alene på de danske overnatninger er der tale om en fordobling:

Antallet af overnatninger steg fra 94.000 i marts 2020 til 186.800 i marts 2021.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af udenlandske gæster blev halveret fra marts 2020 til marts 2021.

Overnatningstallene for marts 2021 er også væsentlig bedre end 2019, altså før corona, i hvert fald når det gælder de danske overnatninger.

Camping201920202021
Danske117.60693.646186.840
Udenlandske17.86311.7564.535
overnatninger på campingpladser i marts. Kilde: Danmarks Statistik

Fik du læst ...

Sæsonrapporter

Branchen ser tilbage: Vejret i højsæsonen var skrækkeligt, mens de svenske og norske gæster blev væk. Men til gengæld strømmede nye gæstegrupper til.

Destinationsudvikling

Pandemien fik omsider folk til at bruge deres sommerhuse meget mere. Og det har stor økonomisk betydning for Odsherred, mener Morten Egeskov, direktør i...

Navne

48-årige Torben Kylling Petersen får ansvaret for at videreudvikle turismen i Destination Vesterhavet.

Destinationsudvikling

Ny plan sætter retningen for, hvordan turismen bliver katalysator for det gode liv. Via en 1% ’natur-afgift’ skal turisterne bidrage til Møns natur.

Copyright © 2022 Turisme.nu

Turisme.nu

c/o Willmore

Ryesgade 106A, 2. th.

DK-2100 København Ø

Turisme.nu er tilmeldt pressenævnet