Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Debat

Bæredygtige investeringer i en (energi)krisetid

Selv om krisen kradser, er det nu, der skal investeres, skriver Freja Brandhøj, politisk direktør, DRC.

Freja Brandhøj, politisk direktør, Danmarks Restauranter og Cafeer
Freja Brandhøj, politisk direktør, Danmarks Restauranter og Cafeer.

Stigende energipriser i en tid, hvor sårene endnu ikke er lukkede oven på en coronaepidemi og en varsling om eventuelle restriktioner over vinteren, en stadig mangel på arbejdskraft, stigende råvarepriser m.m. kalder ikke just på investeringer – men det vil være det helt rigtige at gøre – især lige nu.

Af Freja Brandhøj, politisk direktør, Danmarks Restauranter & Cafeer.

Da vi gik ind i corona-epidemien i 2020 blev virksomheder, der havde investeret i at omlægge til bæredygtig energi, straffet hårdt, fordi de ikke blev kompenseret i lige så høj grad som de virksomheder, der havde undladt at investere i referenceårene – men nu kan det være, at de trods alt kommer lettere ud af den nuværende krise – energikrisen.

Og hvis nogen skulle være i tvivl, så bruger danske restauranter rigtigt meget energi!

Kan man tale om bæredygtig turisme – uden at tale om energikrisen?

Nej.

For mens Erhvervsministeren kalder på at gøre vores turisme- og oplevelseserhverv endnu mere CO2 neutrale og bæredygtige – så rammer de stigende energipriser hårdt – og de, der kommer ud med skindet på næsen, har været smarte og investeret i bæredygtige løsninger og lavet en fastpris aftale – resten må se sig banket tilbage til stenalderen på ny samtidig med, at corona-gælden tynger og kapaciteten på stederne er reduceret pga. manglen på arbejdskraft.

Temperaturen på energikrisen i restaurationsbranchen

Jeg vil gerne komme med et eksempel fra restaurationsbranchens tilstand netop nu – og vi dykker derfor ned i en af de mest veldrevne restaurantkæders tal, på et koncept mange af os har prøvet, for at få et konkret indblik i konsekvenserne og størrelsesordenen på problemet.

På en række restauranter i samme kæde var elprisen i august i år 452% højere end i august 2021 og 1.221% højere end i august i 2020.

Tallene taler vist for sig selv.

Der er et behov for at gøre noget, hvis vi skal skrue op for ambitionerne om bæredygtig turisme – og hvis vi skal undgå, at flere i branchen knækker midt over i den nye energikrise.

Dette betyder, at hvis man, som nogle af de mindre take-away steder, bruger ca. 80.000 kWh per år, så ville september 2022 kunne give en årsomkostning på 272.000 kr. og for samme i 2021 vil det give 49.000 kr. og i 2020 ville det give 21.000 kr.

For en alm. restaurant som bruger ca. 200.000 kWh vil tallene være hhv. 679.000, 123.000 og 51.000 kr.

Det er en forskel der er til at tage og føle på.

Fradraget kan ikke hjælpe erhvervslivet

Regeringen har fremsat et forslag for at lempe hr. og fru Danmarks energiomkostninger, men det hjælper desværre ikke restauratørerne, som allerede har et fradrag.

Afgiftsmæssigt kan man som restaurant fratrække elafgiften minus 0,8 øre pr kWh i sit momsregnskab.

Elafgiften var 90 øre frem til slutningen af juni og er 76 øre fra juli. Her har ændringen af elafgift en stor betydning for mig og den almindelige dansker i privaten hvor de 14 øre i reduktion pr. 1. juli betyder en reel reduktion på 17,5 øre incl. moms, MEN, den har ingen betydning i driften af en restaurant fordi restauranterne i forvejen kan fratrække den.

Pointen her er, at reduktion i afgifterne ikke vil give nogle bedring for erhvervslivet, kun for den private forbruger. Dermed står erhvervslivet alene med den enorme prisstigning på el og får herudover effekten fra underleverandørerne at føle, som betyder, at det hele akkumulerer op.

Resultat bliver ganske forudsigeligt, at dem der kan, sætter priserne op og dem, der ikke kan går konkurs.

Så hvad gør man så?

Hvis man er heldig, har man allerede investeret massivt i bæredygtige løsninger, alternativt har man lavet en fastprisaftale med sit elselskab.

Men har man fx lavet en aftale om at betale 2,06 kr. pr kWh i modsætning til den nuværende spotpris på 3,40, så giver det en besparelse for ovennævnte restaurant på hele 460.000 kr. i august alene.

Ikke alle restauranter er lige så heldige – og nogle har endda oplevet, at selskaberne er løbet fra aftalen om en fastpris, da krisen brød ud.

Noget skal der gøres – og snart!

Hjælp skal der til – og det gør vi bedst ved at lade restauratørerne beholde flere penge selv.

Vi skal have differentieret moms på fødevarer, vi er det eneste land der endnu ikke har skruet på det greb – det bliver vi nødt til nu.

Derudover skal vi oprette tilskud eller fradrag til energieffektivisering og en fast track på de administrative godkendelser, hvis man vil overgå til alternativ og grøn strøm – og så langt væk fra (russisk) gas, som muligt.

Derudover skal der videndeles om besparelser og effektiviseringer med det samme.

Og så bliver vi nødt til at give den hårdest ramte branche et økonomisk boost, efter finanskrisen i 2008 gav man virksomhederne i Danmark fuldt fradrag på deres hotelovernatninger – restaurationsbranchen skal naturligvis have det samme. Og mon ikke det er tid til at se på eftergivelse af coronagælden?


Debat om den nye, nationale turismestrategi
Danmark har fået en ny strategi for turismen. Men fik vi talt nok om den nye strategi?

Turisme.nu har bedt et panel af turismens aktører, forskere og politikere om at debattere den nye strategi.

Læs alle debatindlæg.

Du kan også hente strategien som PDF her.

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.