Connect with us

Hvad søger du?

Ordet er dit

Bæredygtighed – og hvad så?

Kom i gang med bæredygtighed. Dagens gæsteskribenter giver dig en komprimeret køreplan til din første bæredygtige indsats.

Du har sikkert allerede bemærket det – jorden går under i morgen! Okay, måske ikke lige i morgen, men hvis man skal tro samtlige avisoverskrifter det seneste årti, har vi ikke lang tid tilbage, hvis vi vil bevare vores planet i nogenlunde beboelig tilstand. 

Af Henrik Sølvbjerg Pahus, senior researcher ved Erhvervsakademi Dania og Maria Lynggaard Ehmsen, adjunkt, assistant lecturer ved Erhvervsakademi Dania.

Klimaforandringerne er her allerede, og alt tyder på, at vi reagerer for sent og for lidt – men hvorfor egentlig? 

Vi vil i denne artikel argumentere for, at vores manglende evne til at reagere ikke skyldes ligegyldighed, eller at vi ikke kan forstå problemets størrelse men i højere grad den måde, som vi forsøger at løse problemerne på. 

Når du har læst denne artikel, vil du forhåbentligvis forstå hvorfor og hvordan du som virksomhed selv kan begynde at agere bæredygtigt. 

Henrik Sølvbjerg Pahus og Maria Lynggaard Ehmsen
Henrik Sølvbjerg Pahus og Maria Lynggaard Ehmsen fra Erhvervsakademi Dania dykker ned i problematikken omkring bæredygtighed – og giver en køreplan til, hvordan virksomheden kan gribe arbejdet med bæredygtighed an. (PR-foto)

Udfordringen

Det er efterhånden svært at finde nogen, som på videnskabelig baggrund, vil benægte de klimaforandringer vi oplever år efter år.

Læg dertil, at vi tilsyneladende ikke er i stand til at ændre vores adfærd i en sådan grad, at den negative udvikling har udsigt til at ændre sig. 

Javist, i Danmark har vi et mål omkring 70% Co2 reduktion inden 2030, men de globale tendenser er ikke ligefrem optimistiske.

Parisaftalen fra 2015 er milevidt fra at nå sine mål, og globalt set er en stor del af væksten (specielt i udviklingslandene og ikke mindst Kina) stadig funderet fortrinsvist i ‘sort’ energi. 

Virkeligheden, efter et 2020 i coronaens greb med en komplet nedlukning af verden er, at vi samlet set kun har været i stand til at nedsætte vores samlede CO2 udledning med sølle 7%!

Udskamningsproces

‘Flyskam’ er blevet et accepteret dansk hverdagsord, som lystigt kastes efter alle dem, som overhovedet overvejer en charterrejse sydpå. (Arkivfoto: Thom Milkovich)
‘Flyskam’ er blevet et accepteret dansk hverdagsord, som lystigt kastes efter alle dem, som overhovedet overvejer en charterrejse sydpå. (Arkivfoto: Thom Milkovich)

Dybest set er problemet os selv og vores adfærd, og det skorter ikke på fordømmelserne fra de ‘miljø frelste’, som gennem en nærmest religiøs udskamningsproces, forsøger at omvende de farisæere som f.eks. stadigvæk kan finde på at flyve. 

‘Flyskam’ er således blevet et accepteret dansk hverdagsord, som lystigt kastes efter alle dem, som overhovedet overvejer en charterrejse sydpå. 

Problemet er bare, at udskamningen ikke ser ud til at være specielt effektiv – tværtimod.

Det virker faktisk som om, at vi er komplet ligeglade med planeten og vores egen adfærd, og det kan der faktisk være en rigtig god grund til. 

Forklaringen kan bl.a. findes inden for adfærdspsykologien, som netop beskæftiger sig med, hvordan vi agerer og træffer beslutninger til hverdag. 

Den israelske psykolog og økonom Daniel Kahneman kan med rette betragtes som en af adfærdspsykologiens største tænkere. Han har gennem sin karriere fokuseret på den menneskelig adfærd, og specifikt på, hvordan vi træffer mere eller mindre rationelle beslutninger. 

I 2002 blev han tildelt Nobel prisen for sit arbejde inden for det han selv kalder ‘Prospect Theory’, som dybest set analyserer hvordan vi mennesker opfatter og analyserer risiko. 

En af de mest centrale pointer fra Kahnemans teori er, at det som oftest påvirker vores adfærd, er beslutninger som ligger i den nærmeste fremtid, frem for beslutninger som ligger i en fjern fremtid. 

Vital morale for hele klimadebatten

Efter et 2020 i coronaens greb med en komplet nedlukning af verden er, at vi samlet set kun har været i stand til at nedsætte vores samlede CO2 udledning med sølle 7% (Arkivfoto: Martin Adams)
Efter et 2020 i coronaens greb med en komplet nedlukning af verden er, at vi samlet set kun har været i stand til at nedsætte vores samlede CO2 udledning med sølle 7% (Arkivfoto: Martin Adams)

Med andre ord, så er vi langt mere tilbøjelige til at optimere på vores billån de næste 2 år, end vi er til at overveje hvordan vores pensionsopsparing ser ud, når vi om 30 år skal bruge den i vores alderdom. 

Og her ligger der en vital morale for hele klimadebatten! For at understrege dette, vil jeg bede dig, kære læser, om at overveje følgende to spørgsmål: 

 • Påvirker det din holdning til bæredygtighed, at du om 30 år risikerer at få oversvømmet kælderen i dit hus?
 • Vil det påvirke din holdning til bæredygtighed, hvis du risikerer at få oversvømmet kælderen i dit hus til februar i år?

Alt andet lige vil jeg gætte på, at spørgsmål nummer 2 giver dig en større klump i maven, end spørgsmål nummer 1 (Medmindre, at du ikke har en kælder selvfølgelig). 

Og denne pointe kan vi med fordel trække ind i klimadebatten, hvor retorikken i høj grad fokuserer på de fremtidige konsekvenser af vores nuværende handlinger: 

‘Hvis ikke vi stopper med at flyve sydpå hver sommer, så stiger havoverfladen med x antal meter i 2040” 

Klimavenlige valg

Og hvad så, kan man fristes til at spørge?

Hvis vi gerne vil have vores kunder til at foretage klimavenlige valg (både fordi at det er godt for vores fremtidige klima, men også fordi, at det kan betale sig på bundlinjen!), skal vi finde ud af, hvordan vi kan tilbyde dem løsninger og muligheder som er umiddelbart realiserbare. 

Vi skal gøre op med en forestilling om, at vi som rationelle økonomiske individer er i stand til at tage beslutninger, hvis konsekvenser alligevel ligger i en fjern og uoverskuelig fremtid.  

Som den berømte fysiker Albert Einstein meget rammende udtrykte det:  ‘We cannot solve our current problems with the same level of thinking we used when we created them.’ 

Med andre ord bør vi overveje, hvordan vi griber den bæredygtige udfordring an i de kommende år.

I stedet for at formulere luftige og pompøse visioner om, hvad vi vil gøre på langt sigt, bør vi i stedet fokusere på de nære handlinger. 

Vi vil i næste afsnit komme med nogle konkrete råd til, hvordan dette kan gøres.

I stedet for at formulere luftige og pompøse visioner om, hvad vi vil gøre på langt sigt, bør vi i stedet fokusere på de nære handlinger. 

Hvad kan vores virksomhed gøre?

For mange mindre virksomheder kan en bæredygtig omstilling virke uoverstigelig eller irrelevant – specielt med den aktuelle COVID19 udfordring og dagligdagens driftsudfordringer. 

Er du derimod i en virksomhed med et stort artilleri af ressourcer ud i projektledelse, så er en bæredygtig omstilling typisk en strategisk beslutning, og er derfor oftest et top-down initiativ. 

Når beslutningen er i stand, så er spørgsmålet om hvordan det skal foregå; emergent eller via en langsigtet målsætning med passende reduceringer, investeringer og omlægning.

Dansk Erhverv kom i februar 2019 med en status på danske virksomheders arbejde med CSR, FN’s Verdensmål og herunder blandt andet også bæredygtighed. 

Der kan naturligvis ske meget på et år, men rapportens undersøgelser peger i retning af, at danske virksomheder, og særligt virksomheder med færre ansatte, halter i deres indsats. 

Når der spørges ind til den manglende indsats, skyldes det blandt andet, at det ikke vurderes som relevant eller, at der ganske enkelt mangles viden på området. 

Disse to pointer flugter meget godt, med de ovenstående antagelser vi har gjort indtil videre. Dette fører os frem til denne del af vores indlæg, der indeholder tre lavpraktiske og jordnære råd til dig, der gerne vil i gang med den bæredygtige omstilling, men måske endnu ikke har taget det første skridt. 

De handlinger vi opfordrer til nedenfor, er kendetegnet ved netop at være noget, som du kan agere på med det samme, og ikke vidtløftige visioner om, at opstille flere mål for 2030, som du alligevel aldrig realiserer! 

LÆS OGSÅ: Derfor er dansk turisme et digitalt vildnis …

1. Hvad er bæredygtighed for dig? 

Der er altså virkelig også et irriterende første spørgsmål, men DU er nødt til at forholde dig til hvad bæredygtighed betyder for DIG. 

Er det, at maden er økologisk og produceret i nærområdet, er det at stille krav til dine leverandører, er det at du tager et socialt ansvar i dit lokalområde, er det at der ikke er spild i produktionen, er det bygningsdriften eller energiregnskabet? 

Der er således forskellige indgange til bæredygtighedsbegrebet og ligesom begrebet innovation, kan det være nemt at snuble og blive overvældet af konsulentrapporter og farverige procesmodeller. 

Sustainable Development Goals er på dansk blevet til FN’s Verdensmål, og den tredobbelte bundlinje med fokus på People, Profit og Planet kan opleves som om, at man skal have det store kørekort i strategisk tænkning, for at kunne gå i gang.  

Det vigtigste er dog, at du forholder dig til det, og ofte handler det om, at vi kan gøre det uforståelige konkret og relevant. 

Overvej, om det er begreberne der står i vejen for dig – og ikke et manglende behov eller relevans.

Måske ord som ordentlighed, nærhed, omsorg eller omtanke kan hjælpe dig på vej? 

Det vigtigste er dog, at du forholder dig til det, og ofte handler det om, at vi kan gøre det uforståelige konkret og relevant. 

2. Hvad er din motivation og hvorfor vil du arbejde med bæredygtighed? 

Måske, at du har set Simon Sinek’s ‘Start with Why’ på  Youtube, og hans forklaring omkring ‘The Golden Circle’.

Hvis ikke, vil vi på det kraftigste anbefale dig at bruge 15 minutter på at se Sinek (Som er en anerkendt ledelsesekspert) fortælle omkring, hvordan man skaber motivation og glæde på en arbejdsplads.

Ledelsesguru Simon Sinek i hans TedX-talk: Start with Why.

Dette kan hjælpe dig til finde motivationen for at starte din rejse mod en mere bæredygtig virksomhed, og dette punkt er inspireret af netop denne tilgang. 

Har du et mål, noget du vil opnå, nogen du vil hjælpe, en drøm om en særlig fremtid? 

Din motivation skal lede dig når bøvlet opstår, for det kan være bøvlet og anstrengende, når du skal lave noget anderledes og der endnu ikke er en trampet sti, du skal gå ned af, og hvor du vil være den første. 

Del din motivation med andre i virksomheden, så de også kan tage ejerskab i processen.

LÆS OGSÅ: Gør kagen større, mens du deler den

3. Hvad er dine første konkrete handlinger og mål? 

Spørgsmålene herunder kunne være et godt udgangspunkt for dialoger, beslutninger og handlinger. Men husk, at det er et levende dokument. Det kan jo hænde, at du opdager, at dit mål, metode eller ydre omstændigheder flytter sig.

 • Hvad skal din første handling eller projekt være?
  • Hvad vil du arbejde med?
  • Hvordan skal det gøres?
  • Hvilken form for særlig værdi skaber denne handling eller særlige projekt? HUSK, at tolke værdi i bred forstand.
  • Hvem skal involveres og hvad er deres ansvar?
 • Hvordan er denne handling eller projekt forbundet med din motivation for at arbejde med bæredygtighed?
  • Hvordan kan du se, at dette projekt bakker op om din oprindelige idé?
  • Måske er projektet kun et skridt på vejen og det kan i sagens natur også være en mål i sig selv.
 • Forestil dig, at du er ved vejs ende med dette projekt – hvordan ser succes ud?
  • Især hvis du skal have andre ombord i projektet, så er det vigtigt at dele ambitionerne – husk, at billedet på den konkrete succes kan forandre sig.
 • Okay, lad os være realistiske… 
  • Hvad er dine største udfordringer for at nå i mål – penge?, drift?, mangel på viden eller kompetencer?
  • Vær lidt proaktiv – du kender dig selv og din organisation bedst – er der noget I kan gøre for, at disse udfordringer kan blive overkommelige, danne grobund for nye samarbejder eller sågar blive en konkurrencemæssig fordel?
 • Sæt et konkret tidsperspektiv på
  • Er det muligt at dele projektet op i mindre delmål, så kan det absolut anbefales. Det giver jer også mulighed for at justere løbende.

Det, du ser her ovenfor, er en komprimeret handleplan til din første bæredygtige indsats.

Du kan lave små sikre (men betydningsfulde) skridt i din forretningudviklingsproces ved hele tiden at genbesøge din oprindelige motivation. 

Vi genbesøger vores udfordring

Lad os gå et skridt tilbage til vores oprindelige spørgsmål i starten af vores indlæg; bæredygtighed – og hvad så? 

Vi står overfor en global udfordring, som for alvor kommer til at påvirke vores hverdag, men i høj grad også vores fremtidige forretningsmodeller. 

Udfordringen, som vi har forsøgt at skitsere i denne artikel, ligger ikke i en manglende erkendelse af problemet, men at den til tider kan virke ekstremt uoverskuelig. 

Vores bud på en løsning, som vi har forsøgt at skitsere er, at vi gennem små skridt tager ejerskab for udfordringen og at vi ikke forsøger at overkomplicere processen! 

Derfor har vi opsat en kort og lettilgængelig handlingsplan, som virksomheder af alle størrelser kan tage i anvendelse i morgen. 

Det er bestemt ikke enkle udfordringer vi står overfor, og de løsninger vi alle kommer til at bringe på bordet, er heller ikke simple løsninger. 

Start med en enkelt handling og vi lover dig, at intet bliver, som du oprindeligt har tænkt det.


Links:

Link til omtalte rapport fra Dansk Erhverv. Vær opmærksom på, at tallene er baseret på undersøgelser af medlemmer af Dansk Erhverv.


Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg i Ordet er Dit skal overholde de presseetiske regler.
Debatindlæg kan sendes til redaktion@turisme.nu

Fik du læst ...

Nyheder

En stor investering i nye glamping-løsninger skal gøre det let og lækkert for både garvede og uprøvede glampister på Mariager Camping.

Ordet er dit

Hvis det danske turisme- og kulturerhverv skal overleve, bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med danskernes idé om det ’kulturløse leverpostejs-Danmark’, og...

Nyheder

Nu kan friluftsfolket snart booke den næste sheltertur i vadehavsområdet online.

Iværksætteri

Danmark skal være verdenskendt som elbilens fødested, mener iværksætter Jacob Askham-Christensen. Første skridt er etableringen af et Ellert Eventyr og jagten er gået ind...