Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu

Outdoor

Sådan skal Danmark blive førende på outdoor

En ny handleplan skal skabe grundlaget for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-turisme. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af udvalgte outdoor-tilbud, en sammenhængende infrastruktur og et varieret udbud af kommercielle naturoplevelser.

Direkte fra hestens mund! (Foto: Stephen Mayes)
Danmark skal være et af Europas bedste rejsemål for outdoor-turister. En ny handlingsplan med konkrete anbefalinger er netop blevet præsenteret. (Photo by Stephen Mayes on Unsplash)
Danmark skal være et af Europas bedste rejsemål for outdoor-turister. En ny handlingsplan med konkrete anbefalinger er netop blevet præsenteret. (Photo by Stephen Mayes on Unsplash)

En ny handleplan skal skabe grundlaget for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-turisme. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af udvalgte outdoor-tilbud, en sammenhængende infrastruktur og et varieret udbud af kommercielle naturoplevelser.

Med en styrkeposition som cykelland og gode muligheder for blandt andet vandring, lystfiskeri og vandsport rummer Danmark et stort potentiale som rejsemål for outdoor-turister.

Flere steder i Danmark er der foretaget markante investeringer i udvikling af oplevelsesrig natur og gode friluftstilbud de seneste år, og nu er tiden kommet til at omdanne områderne til attraktive ferietilbud, der kan skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser i dansk turisme.

Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme i dialog med repræsentanter fra blandt andet Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, og Danske Destinationer udarbejdet en handleplan, der har til formål at skabe rammer, retningslinjer og modeller for udvikling af en forretningsorienteret outdoor-turisme.

Handlingsplanen skal sikre de bedste betingelser for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser.

”Turisme er vigtig for Danmark og er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet. Ikke mindst i landdistrikterne og i det vidunderlige Vandkantsdanmark, hvor turisterne gerne vil ud og opleve den danske natur, og hvor flere grønne oplevelser til turisterne kan være med til at gøre Danmark til en mere bæredygtig turistdestination. Handleplanen for outdoor-turismen er på den måde et vigtigt element i den videre udvikling af en konkurrencedygtig kyst- og naturturisme i Danmark, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup, der mandag fik overrakt handlingsplanen af Dansk Kyst og Naturturisme.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED TURISME.NU PÅ FACEBOOK

Fem konkrete anbefalinger

Handleplanen har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for udvikling af outdoor-turismen. Planen indeholder derfor fem centrale anbefalinger, som kan bidrage til at indfri det store potentiale.

Anbefalingerne drejer sig dels om at prioritere udvikling af destinationer og styrke rammerne for stærke outdoor-tilbud i udvalgte naturområder, dels om at opbygge en sammenhængende infrastruktur og dels om at skabe et varieret udbud af rentable oplevelser blandt andet gennem etablering af kommercielle erhvervsklynger.

I handleplanen fremgår det desuden, at der er behov for et større vidensgrundlag for at sikre en bæredygtig udvikling, som også på længere sigt er til gavn for både gæster, erhverv og lokalsamfund.

“Kyst- og naturturismen i Danmark rummer flere destinationer med potentiale til at udvikle et internationalt, konkurrencedygtigt tilbud af outdoor-oplevelser. Derfor skal vi turde prioritere steder, som har de rette ambitioner og grundlag for at opbygge attraktive aktivitetsmuligheder og kommerciel service i de områder, hvor gæsterne i forvejen opholder sig,” forklarer bestyrelsesformand i Dansk Kyst- og Naturturisme, Kjeld Zacho Jørgensen, og uddyber:

“Dertil kommer et behov for at udvikle en sammenhængende infrastruktur med fokus på hensigtsmæssig drift, så vi kan bevare den høje kvalitet, som vi også fremadrettet vil være kendte for, og give endnu flere gæster adgang til gode oplevelser i naturen.”

Handleplanen indeholder desuden en række forslag til tiltag, der skal bidrage til udmøntningen af de enkelte anbefalinger.

Handleplanen for outdoor-turismen i Danmark blev præsenteret ved et officielt arrangement mandag den 25. november 2019 ved Slettestrand Feriecenter i Fjerritslev. Her præsenterede direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme Jens Hausted og bestyrelsesformand i Dansk Kyst- og Naturturisme Kjeld Zacho Jørgensen handleplanen for dagens fremmødte, som erhvervsminister Simon Kollerup kvitterede for.

Fem centrale anbefalinger i Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022

  • Prioritér udvikling af stærke outdoor-destinationer
  • Styrk rammerne for outdoor-tilbud i udvalgte naturområder
  • Opbyg sammenhængende infrastruktur
  • Tænk kommercielt og skab rentable forretninger
  • Tilvejebring systematiseret data til vidensbaseret produktudvikling

Hent hele planen her:

Fik du læst ...

Bæredygtighed

Store nye købestærke målgrupper kommer med nye krav og ønsker til campingpladserne, siger Ole Eskling, Camp Møns Klint, der gerne vil råbe kollegerne op.

Markedsføring

Hvordan sikrer Woco sig, at kampagne- og brandingfilm rammer den rigtige målgruppe, og at de efterlader seerne med et positivt indtryk af vores hovedstad?

Markedsføring

Julia Lahme og Lars Falk anmelder tre vidt forskellige brandingfilm. Giver filmene lyst til at besøge destinationen, eller skyder de helt forbi?

Karriere og navne

33-årige Jonas Balle Pedersen er tiltrådt stillingen som regionschef for Nordjylland hos Sol og Strand Feriehusudlejning.